Давидов михайло іванович, ис аран

- "Хірургічне та комбіноване лікування раку середньої та нижньої третини стравоходу" (1983),

- "Хірургічне лікування раку стравоходу після неефективної променевої терапії" (1985),

- "Методика обхідного стравохідно-шлункового анастомозу при кардіоезофагеальном раку" (1986),

- "Операція Льюїса в хірургічному та комбінованому лікуванні раку стравоходу" (1986),

- "Одномоментні операції на стравоході при раку середньо- і нижнегрудного відділів з високим внутрішньоплеврально анастомозом" (1987),

- "Погружной антірефлюксний стравохідно-шлунковий анастомоз при операціях з приводу раку проксимального відділу шлунка і грудного відділу стравоходу" (1987),

- "Профілактика неспроможності швів внутрішньогрудних стравохідно-шлункових анастомозів" (1988),

- "Сучасні аспекти лікування раку стравоходу" (1989),

Заслужений діяч науки Російської Федерації

Давидов Михайло Іванович закінчив Суворовське училище, потім три роки служив в повітряно-десантних військах. У 1975 році він закінчив 1-й Московський медичний інститут імені Сеченова.Еще студентом працював лаборантом на кафедрі оперативної хірургії (1971-1973).

Давидов Михайло Іванович закінчив ординатуру (1975-1977) та аспірантуру (1977-1980) в онкологічному науковому центрі імені М.М. Блохіна РАМН. У 1980 р М.І. Давидов захистив кандидатську дисертацію на тему «Комбіновані резекції і гастроектоміі при раку проксимального відділу шлунка».

Результати тривалої науково-практичної роботи були узагальнені в докторській дисертації «Одномоментні операції в комбінованому та хірургічному лікуванні раку стравоходу», яка була захищена в 1988 р

Давидов Михайло Іванович - фахівець в галузі клінічної та експериментальної онкології. Проведені Давидовим М.І. клінічні та фундаментальні дослідження в області фізіології та онкології присвячені розробці нових методів діагностики і лікування злоякісних пухлин, впровадження сучасних досягнень фундаментальної науки в клінічну онкологію.

Широко відомі принципово нові наукові дослідження Давидова М.І. по вивченню закономірностей розвитку і метастазування раку стравоходу, шлунка і легкого, прогностичного значення біомолекулярних маркерів, що характеризують апоптоз, проліферацію та ін. а також цикл клініко-експериментальних робіт в області імунотерапії раку і багато інших наукових роботи.

На підставі наукових досліджень, Давидов Михайло Іванович розробив принципово нові операції при раку стравоходу, шлунка, трахеї, легені, нирки. Нові хірургічні технології, засновані на вивченні закономірностей в області фізіології і патології при злоякісних пухлинах, дозволили значно поліпшити результати лікування і підвищити якість життя онкологічних хворих.

Поряд з науковою та адміністративною діяльністю М.І.Давидов продовжує оперувати.

М.І.Давидовим створена школа онкологів-хірургів, що займаються питаннями уточненої діагностики та вдосконалення лікування злоякісних пухлин із залученням найсучасніших досягнень різних напрямків експериментальної та практичної онкології. Під його керівництвом захищені 44 дисертації, в тому числі 20 докторських.

В активі М.І. Давидова 20 винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Результати наукових досліджень узагальнені в 800 публікаціях і 8 монографіях, 6 науково-методичних фільмах.

Давидов Михайло Іванович очолює Кафедру онкології Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова.

Схожі статті