Месіанський комплекс - студопедія

Оскільки підлітки хочуть стати дорослими, у них з'являється стремле-ня скоріше зайняти своє місце в їх співтоваристві, частково прийнявши їх ідеї, ідеали і спосіб вираження себе. Поступово вони починають вважати себе рівними дорослим і судять їх тією ж міркою, що й себе. Вони починають ве-сти «дорослі розмови», перш за все на заборонені теми, судити про пра-ності подружніх відносин, маючи на увазі батьків. Хлопчики з-ревнує у фізичній силі з батьками, намагаючись побороти їх на армрест-Лінг.

Входження в світ дорослих спочатку носить чисто наслідувальний харак-тер. Юнаки переймають ходу перевальцем, манеру чортихатися і спле-вивать на підлогу, навіть курити і пити горілку «як дорослі». Про гру в азартні

гри і говорити нема чого. Це найпоширеніша форма времяпрепро-водіння, особливо в міських підвалах і підворіттях.

Ця здатність підлітків порівнювати те, що є, з тим, що могло б бути, перетворює їх в бунтарів-ідеалістів. Порівнявши можливе з реаль-ним, вони усвідомлюють, що дійсність далека від ідеалів, і негайно стають в позу обурених критиків. Дорослих вони засуджують за те, що ті не змогли за своє життя створити більш гідного, більш цивілізований-ного і гуманного суспільства.

Найчастіше месіанський комплекс не виходить за межі словесних диспутів і суперечок з друзями, але іноді виливається, як у молодих рево-люціонеров, в створення підпільної організації. Таким людям властивий політичний ідеалізм і химерними ідеями перебудови суспільства.

Тільки пізніше, кажуть психологи, вже в юності, молоді люди почи-нают пов'язувати свої ідеали з конкретними діями, порівнювати свої можливості, не парити в хмарах. Вони стають більш розуміючими, терпимими і корисними.

Підлітки проходять через етап, коли вони приписують необмежений-ву силу своїх думок. Звідси мрії про блискуче майбутнє або про изме-нении світу за допомогою ідей.

Юнак стає дорослим, коли він надходить на справжню роботу. Саме тоді він перетворюється з ідеаліста-реформатора в людини, стре-мящегося до реальних досягнень.

У багатьох, якщо не в більшості підлітків поняття особистості ідентично поняттю дорослості. Стати особистістю і стати дорослим для них, ще не раз-Біра в усіх перипетіях цього явища, означає часто одне й те саме. Школярі-підлітки, а тим більше юнаки та дівчата тягнуться до тих, хто

Месіанський комплекс - студопедія

звертається з ними, як з дорослими. На жаль, наша школа поки не дає їм такої можливості. Традиції шко-ли орієнтують вчителів звертатися з усіма школярами як з дітьми. Тоді навички спілкування з дорослими старші школярі отримають за ворота-ми своєї школи. Саме тут вони набувають і усвідомлення своєї соб-ственной дорослості. Батьки, в отли-чие від шкільних наставників, тонше відчувають у своїх дітей психологію змужніння, а тому гнучкіше реагують на зміни в їх поведінці. Однак реальні батьки не можуть преодо-леть бар'єр власного superego і тому змушені підходити до своїх по дорослішала дітям з позицій прийнятих у суспільстві стереотипів стерео-типів: це можна, а то не можна 8.

Відомий психоаналітик, дочка 3. Фрейда Анна Фрейд, детально дослі-дова становлення дорослості у підлітка у своїй знаменитій книзі «Психологія" Я "і захисні механізми» (1936), писала про те, що подро-стки виключно егоїстичні. Вони вважають себе центром Всесвіту і єдиним предметом, гідним інтересу. Вони переконані, що горять бажанням до кінця відстоювати і боротися за свої ідеали і, в той же час, ні в один з наступних періодів свого життя не впадають у відчай на таку відданість і самопожертву. З одного боку, підлітки з ентузі-азмом включаться в життя суспільства, а з іншого - пристрасно прагнуть до оди-ночеству. Вони коливаються, підкреслює Анна Фрейд, між сліпим під-чинення обраному ними лідеру і викликає бунтом проти будь-якої і усілякої влади. Вони егоїстичні і матеріалістичні, аскетичні і в той же час розпущені, вони поводяться то етично, то безцеремонно. Їх настро-ение коливається між сяючим оптимізмом і самим похмурим пессіміз-мом. Іноді вони трудяться з невичерпним ентузіазмом, а іноді часу-тельно і апатичні.

Більшість підлітків буквально роздирає величезної сили бажання здаватися дорослими. Їх обурює все, що підкреслює, ніби вони все ще залишаються дітьми. Коли, наприклад, підлітка бачать ввечері в п'ятницю з

матусею і татком, то відчуття приниженості, яке він переживає, часом стає нестерпним. Найцікавіше, що дитина в даній ситу-ації не соромить своїх батьків, його бентежить співвідношення ролей: роди-ки - мале дитя.

Підліток, як ми з'ясували, розривається між двома світами - світом дітей і світом дорослих. За своїм характером, звичками, незміцнілої моральності і несформованим світоглядом він ще, звичайно ж, дитина, але за своїми претензіями, часто дуже дорослим судженням, життєвому досвіду, вмінню зарабатиЁать гроші він нерідко виглядає як цілком дорослий чоловік. А найголовніше - дорослим він прагне казать-ся по своїй життєвій інтенції. Підліток це, мабуть, єдність- ная вікова група, яка більше за інших прагне потрапити в іншу ка-Тегор. Дорослі не прагнуть стати старими, молодь - дорослими. Діти цілком задоволені собою і насолоджуються безхмарним періодом. Але підліток тягнеться до самостійності і незалежності.

Схожі статті