Наркоманія причини і слідства, alteropars - лікування наркоманії, реабілітація наркоманів

Наркотики - це отруйні речовини, вражаючи-ють в першу чергу нервові клітини, психіку людини і необоротно руйнують весь орга-нізм людини; це отрути, що відрізняються від осталь-них тим, що здатні після короткочасного, навіть одноразового прийому викликати жорстку фі-тному і психологічну завісімость.По-бочним дією деяких з цих отруйних ве-вин є короткочасний стан радості-ного сп'яніння (ейфорія, кайф) , яке змінює-ся почуттям спустошеності, неудовлетвореннос-ти навколишнім (порожнечі всередині і навколо), депресією.

Наркоманія причини і слідства, alteropars - лікування наркоманії, реабілітація наркоманів
Вживання наркотиків, навіть одноразове, надає згубну дію на організм і мо-же привести до тяжкого захворювання - нарко-манії.

Наркоманією називається група захворювань, які проявляються потягом до постійного прийому в зростаючих кількостях наркотічес-ких засобів внаслідок стійкої психічної і фі-зичних залежності від них з розвитком Абстом-ненці при припиненні їх прийому. Випадки епі-зодіческого або помірного вживання ряду речовин наркотичної або стимулюючого дей-наслідком звуться наркотизма, або періоді-чеський наркотизації. При наркотизації біль-ше виражена психічна залежність.

Найбільш поширеними є легальний-ні наркотичні речовини, до яких, глав-ним чином, відносяться тютюн і алкоголь. У тих випадках, коли мова йде про наркоманію, мається на увазі вживання нелегальних наркотиків. У Росії найбільшого поширення мають сле-дмуть групи:

- препарати з опійного маку;

- препарати з конопель;

- різного роду психостимулятори.

Наркотики бувають природного походжу-дення, відомі з давніх-давен (похідні маку, конопель, різних грибів) і синтетичні, т. Е. Здобуті хімічним шляхом. Як нар-котиків використовують і лікарські речовини психотропної групи.

Одне з перших місць серед наркоманії у світі займають наркоманії, що виникають у зв'язку зі зло-употреблениями препаратами з різних відовко-

іоплі, такими як анаша, марихуана, гашиш, банг, КІФ, гуаза, хусус, план, Харас, хуррус, Дагга, гунья, черес, Кафур.

Після алкоголізму гашишизм є наибо-леї поширеним видом наркотизму в світі.

При введенні наркотиків в організм вони преж-де всього впливають на центральну нервову систему, т. Е. На мозок людини. Поряд з появля-ющейся ейфорією (радісне збудження) нарко-тики викликають деякий затьмарення свідомості ( «оглушення»), зміна відчуттів, спотворення сприйняття дійсності, почуття простору-ства і часу, ослаблення уваги, розстрой-ство мислення, порушення координації руху-ний .

Залежність від наркотиків характеризується рядом ознак:

- необхідність регулярного застосування, пе-рерастающая в непереборний потяг;

- необхідність постійного збільшення дози, так як колишня доза не дає бажаного ефекту;

- важкий стан, який розвивається при відсутності доступу до наркотику: фізична сла-бость, туга, безсоння;

- зміна характеру людини - він стано-вится дратівливим; настрій нестійкий; руки тремтять, потіють, координація їх порушується;

- різке зниження розумової і фізичної працездатності; зникнення волі;

- швидка втрата здоров'я і працездатності.

Наркоманія - це духовна хвороба окремо-го людини і всього суспільства.

Наркотики можна розділити на м'які або жорсткі. Такий поділ не відповідає реаль-ному положенню речей. Існують наркотики, від яких наркоманія розвивається пізніше, і наркотики, від яких наркоманія може розвинути-ся після першого прийому. І це не означає, що наркоманія не може розвинутися від так називає-мих м'яких наркотиків - майже все наркома-ни починають з них. При прийомі «м'яких» нар-котиків явища фізичної залежності Вира-дружини менше, але виникає стійке психи-чеський потяг і психічна залежність у вигляді непереборного або важко переборні бажання жити в ілюзорному світі з відчуття-ми ілюзорного могутності і мнимого вище-ня інтелектуальних можливостей . «М'яким» наркотикам наркомани дали назву дурі, що відображає стан людини, яке вони вимушені звертатися-викликають, поступово перетворюючи людини в дура-ка з великим зарозумілістю, тому що у тако-го людини поступово зникає адекватне вос-прийняття реальності, а починає домінувати ілюзія своєї винятковості, необикновен-ності і т. п.

Для підтримки себе в цьому стані іншої реальності наркоман змушений постійно прини-мати дурь, а інакше у нього виникає вкрай тягар-ве стан дискомфорту ...

Поняття про «м'яких» наркотики ввела нарко-мафія, маючи на меті збільшити число спожи-вачів.

Після прийому наркотику у людини спотворює-ся сприйняття самого себе і реальності, наруша-ється мислення, розбудовується воля. У результа-ті виникають різні ілюзії, наприклад, мож-но літати, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Або глюки іншої якості змушують накласти на себе руки. А може, і з оточуючими. Зате після припинення дії наркотика настає «на-стоїть кайф»: багаторазові проноси, сльозо і слинотеча, нестерпні болі в суглобах, м'язах, животі, які спонукають прийняти нову дозу або накласти на себе руки.

Платою за наркотичний екстаз стає мож-Растан апатія до всього іншого. Це було продемонстровано на лабораторних даху-сах, привчених до кокаїну. Заради отримання нар-котика тварини ігнорували будь-які інші сти-мули, в тому числі їжу, воду і статевого партне-ра. Таке звуження інтересів - відмітна властивість наркотичної пристрасті і один з його найбільш небезпечних аспектів.

Пристрасть до наркотиків властиво переоцінювати свої здібності і недооцінив-вать силу виниклої прихильності. У міру звикання до «легким» наркотикам і втрати чув-ствительности до них, для пом'якшення гостроти тя-гостного фізичного відчуття наркоман винуж-

ден переходити на «жорсткі» наркотики. Так людина поступово долучається до сильних нар-котиків, позбутися від залежності до которимпрактіческі неможливо.

Причин, завдяки яким люди починають вживати наркотики, можна назвати багато - це і цікавість юних особин, і небажання відстати від крутих хлопців, і прагнення по-швидкому раз-витися духовно, розширивши до небачених розмірів своє сплюснене мікроскопічне сприйняття і зсунувши свідомість, якого немає , в іншу, більш «ду-ховную реальність». Насправді увсех, вошед-ших в любовний зв'язок з наркотиками, є при-особистий психофізичний дефект: вони не знають, для чого живуть, навіщо взагалі є люди і що треба робити їм, як людям, в цьому світі. Їм байдужий-но, кого годувати своєю життєвою силою і силою свого роду, так у них і роду-то немає, вони просто біс-породні з уже неякісним генотипом, раз їх потягнуло на такі дешеві задоволення.

Пошук насолоди незабаром перетворюється в дли тільну боротьбу за те, щоб уникнути жнива-ня. Одне-єдине вживання наркотику у багатьох може викликати незворотні хімічні зміни в мозку, що породжує непереборні прагнення до нових порцій зілля. Але в житті подібних людей так мало джерел істинної радості, що поверхневе задоволення, яке доставляють наркотики, на цьому тлі здається чимось особливим.

Наркоман швидко втрачає контроль над сво-їй життям, глибоко перероджується, стає зовсім іншим: брехливим, черствим, грубим, жес-токім, в загальному, вкрай егоїстичним. Поступово його розумові здібності та інтелект знижуючи-ються, звужується коло інтересів і друзів. Нарко-ман починає підкорятися своїй єдиній любові - наркотикам. Він говорить і думає тільки про них та ще про гроші, необхідних для видобутку наркотиків. Старі знайомства втрачаються, зате купуються ті, які також небайдужі цього «фантастичного світу» ... Наркоман де-градирень і повністю втрачає свободу, до якої так прагнув і якої так хизувався.

До 90% вживають наркотики не можуть мати дружні міцні сім'ї з тієї причини, що страждають різними статевими розладами.

Чи варто говорити про те, що відбувається з внут-реннімі органами наркоманів? Наркотики пора-жають всі органи людського тіла, викликаючи в них грубі зміни. В першу чергу жнива-ють нервова система, статева система, печінка і нирки. Як правило, люди з дуже міцним здоро-вьем при регулярному вживанні наркотиків живуть в середньому не більше 10 років від початку їх при-ема. Більшість помирає раніше. Распростране-ни випадки, коли вони помирають протягом першого року. Оскільки наркомани рідко користуються сте-рільним шприцами, серед них поширені багато хвороб, що передаються через кров -

СНІД, різні гепатити та інші. Від цих бо-корисної вони вмирають раніше, ніж відбувається від-равление наркотиком, до того ж встигаючи зара-зить ще й інших. Багато кінчають життя само-вбивством або гинуть насильницькою смертю, так як наркомани живуть в криміногенної обста-новки, пов'язаної з організованою злочинністю. Деградація психіки часто доводить до важких злочинів.

Наркоман втрачає інстинкт самозбереглися-ня і легко може замерзнути, стати жертвою пре-дження, потрапити в аварію, т. Е. Загинути від нещасного випадку і багатьох інших причин. Середовищ-нестатистичні термін життя наркомана 4-5 років.

Наркоманія несумісна з поняттями Чоло-століття і ЛЮДЯНІСТЬ. По суті, вона ворожа людині. Наркоманія руйнує все человечес-кі якості, даючи можливість махровим коль-те розростатися егоїзму.

Цей порок несе загрозу існуванню нації і держави. Впровадження наркоманії та інших вад в середу молоді - це самий ефек-тивний спосіб завоювати і знищити стра-ну без вогнепальної або атомної зброї.

Тяжкість перебігу хвороби ускладнюється тим, що звик до наркотиків потрапляє в замк-нутий порочне коло: зростає потреба в зе-льє і одночасно наростають абстинентні рас-стройства. Навіть при бажанні позбутися від па-губної звички наркоман, як правило, не в змозі це зробити без кваліфікованої допо-щі. На певній стадії фізичної і психи-чеський деградації багато наркомани чітко усвідомлюють, до чого вони дійшли і що чекає їх даль-ше, перебувають в постійній тривозі і страху за своє здоров'я і своє життя, але не в силах ви-рватися з виру, відступити від краю прірви.

Наркоманія практично невиліковна середовищ ствами медицини, тому що її причини ле-жать в духовній сфері. Лікар може надати со-действие і вивести наркотичну речовину з орга-нізму, але вилікувати не може, тому що нарко-манія - хвороба не тільки тіла, а й свідомості людини.

Важливим кроком в усуненні будь-якої звички є заміна вимушеного поведінки пів-ним усвідомленням. Навіть саме по собі повне осо-знання того, що ви робите, здатне іноді при-вести до швидкого прогресу в позбавленні від шкоди-ної звички.

Дуже важливо будь-якій людині, що має нездоров'я пристрасть, відкрити свою справжню духовну сутність. Знаходження істинної духів-ної сутності - це найвірніший спосіб реше-ня будь-якої проблеми, пов'язаної з будь-яким нездоровий-вим пристрастю і звичкою.

Наркоманія - це хвороба. причому така бо-лезнь, при якій, як ні за якої іншої, через-вичайно важливе ставлення до неї людини, осо-знання їм всій її небезпеки, неминучих тяже-

лих наслідків, необхідно бажання самого людино скинути важкий тягар страшної недуги.

Найнебезпечніше наслідок пристрасті до нар-котиків - саме психологічна зависи-ність. Фізичну залежність вдається знімати досить успішно, а от подолати психологичес-кую тягу надзвичайно складно.

Навіть якщо наркоману вдасться впоратися з при-пристрасть до наркотику, то до повної реабіліта-ції йому все одно знадобиться кілька років, як мінімум 2 роки, але наслідки залишаться на все життя. Потрібно буде контролювати себе все життя, захищати себе від бажання, розслаб-ляться в плані наркотиків не можна буде ніколи. Перший рік після припинення прийому наркоти-ков найважчий. Не треба плекати ілюзій, що колишній наркоман не захоче знову спробувати наркотик.

До речі, деякі вчені вважають, що причини наркоманії варто шукати в дитинстві або в якихось порушеннях роботи нервової системи і мозку. Наприклад, існує думка про недостатньому виробленні гормонів щастя (ендорфінів), їх нестача особливо відчувається у важкі моменти життя. Саме під час криз такі люди не витримують і вдаються до застосування наркотиків.

Якщо робити висновок з викладеної інформації, то всі проблеми криються в нестачі любові. Тому, сучасні методи реабілітації повинні бути спрямовані саме на вирішення проблем, пов'язаних з опрацюванням нестачі любові.

Схожі статті