Підрозділи - офіційний сайт апарату губернатора ЯНАО

Звернення в електронному вигляді - це спрямоване до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі у формі електронного документа пропозицію, заяву або скаргу.

Письмове звернення - це спрямоване до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі в письмовій формі пропозиція, заява або скарга.

Громадянин в своєму письмовому зверненні в обов'язковому порядку вказує або найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, в які надсилає письмове звернення, яке прізвище, ім'я, по батькові відповідної посадової особи, або посаду відповідної особи. У разі необхідності на підтвердження своїх доводів громадянин докладає до письмовим зверненням документи і матеріали або їх копії.

Звернення, яке надійшло в ході особистого прийому - це усне звернення громадянина до державного органу, орган місцевого самоврядування або до посадової особи.

Особистий прийом громадян в державних органах, органах місцевого самоврядування проводиться їх керівниками та уповноваженими на те особами.

Під час особистого прийому громадянин пред'являє документ, що засвідчує його особу.

У разі якщо викладені в усному зверненні факти та обставини є очевидними і не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення за згодою громадянина може бути дан усно в ході особистого прийому, в інших випадках дається письмова відповідь по суті порушених у зверненнях питань.

Приймальні Губернатора Ямало-Ненецького автономного округу в муніципальних утвореннях в Ямало-Ненецькому автономному окрузі

Схожі статті