Подати скаргу на ЕМС почтуУкаіни

Що можна зробити з ЕМС почтойУкаіни

Відповіді юристів (8)

У квитанції виданої вам повинен бути вказаний термін доставки.

Якщо доставка не здійснено вчасно, до того ж і взагалі не доставлена, то можете звертатися до світового судді.

Світовий суддя розглядає заяви за позовами до 50000 рублів.

На жаль, вартість посилки ви визначаєте при відправці і, тут. суд швидше за все вашу суму відхилить.

Якщо ви бажаєте подати позовну заяву ще й про заподіяння моральної шкоди. то заяву необхідно подавати районному судді.

Що стосується вашого становища, то ви можете найняти адвоката на всю судову процедуру або дати нотаріальну довіреність будь-якому вашому довіреній особі для представлення ваших інтересів в суді.

Удачі вам і бережіть себе.

З повагою, Анатолій Старостенко.

Є питання до юриста?

У доповненні до сказаного.

Якщо візьмете адвоката, то він зможе допомогти визначити підсудність, правильно скласти позовну заяву, зібрати необхідні документи, зробити адвокатські запити.

Всі витрати на адвоката, ви перенесете на відповідача.

З повагою, Анатолій Старостенко.

Здрастуйте, шановна Данія Ісмаева!

Незадоволення Ваших вимог в добровільному порядку або неотримання Вами будь-якої відповіді протягом 30 днів з дня вручення претензії дає Вам право на звернення до суду. Оскільки трохи комічно буде при подібних обставинах додатково завантажувати все ту ж «ПочтуУкаіни», то було б, мабуть, благоразумней особисто вручити претензію поштовому відділенню. Зрозуміло, попросивши чиновника розписатися на Вашому екземплярі і зафіксувати дату прийому.

Відповідно до ч.1 ст.708 Цивільного кодексу, вдоговорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни).

Якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором, підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків виконання роботи.

Згідно ч.3 ст.708 Цивільного кодексу, зазначені в пункті 2 статті 405 цього Кодексу наслідки прострочення виконання наступають при порушенні кінцевого терміну виконання роботи. а також інших встановлених договором підряду строків.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.405 Цивільного кодексу, боржник, який прострочив виконання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані простроченням, і за наслідки випадково настала після прострочення неможливості виконання.

Якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Згідно ч.1 ст.28 Закону про захист прав споживачів, якщо виконавець порушив терміни виконання роботи (надання послуги) - терміни початку і (або) закінчення виконання роботи (надання послуги) і (або) проміжні терміни виконання роботи (надання послуги) або під час виконання роботи (надання послуги) стало очевидним, що вона не буде виконана в строк, споживач за своїм вибором має право:

- призначити виконавцю новий термін;

- доручити виконання роботи (надання послуги) третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат;

- вимагати зменшення ціни за виконання роботи (надання послуги);

- відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги).

Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому в зв'язку з порушенням термінів виконання роботи (надання послуги). Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені для задоволення відповідних вимог споживача.

Напишіть їм претензію з вашим вимогою! Якщо ж вони залишать вашу претензію без уваги або відреагують негативно, тоді звертайтеся в суд!

Відповідно до ст.151 Цивільного кодексу, якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.

При визначенні розмірів компенсації моральної шкоди суд бере до уваги ступінь вини порушника та інші заслуговують на увагу обставини. Суд повинен також враховувати ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій завдано шкоду.

Для початку відправте їм претензію рекомендованим з повідомленням про вручення. До претензії можете додати документи які у вас є (тільки КОПІЇ!). Вимагайте відшкодувати вартість посилки і оплату послуг з пересилання. Свої вимоги засновуйте на наступному:

Відповідно
зі ст. 34 ФЗ Україна «Про поштовий зв'язок» - «Відповідальність операторів поштового зв'язку
за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з надання послуг
поштового зв'язку або виконання їх неналежним чином оператори поштового зв'язку
несуть відповідальність перед користувачами послуг поштового зв'язку. Відповідальність операторів поштового зв'язку
настає за втрату, псування (пошкодження), нестачу вкладень, недоставку або
порушення контрольних термінів пересилання поштових відправлень. здійснення
поштових переказів грошових коштів, інші порушення встановлених вимог щодо
надання послуг поштового зв'язку.

Збитки, завдані
при наданні послуг поштового зв'язку, відшкодовуються оператором поштового зв'язку в
таких розмірах:

- в разі втрати або псування
(Пошкодження) поштового відправлення з оголошеною цінністю - в розмірі
оголошеної цінності та суми тарифної плати, за винятком тарифної плати за
оголошену цінність;

- в разі втрати або псування
(Пошкодження) частини вкладення поштового відправлення з оголошеною цінністю при
його пересилання з описом вкладення - в розмірі оголошеної цінності якої бракує
або зіпсованої (пошкодженої) частини вкладення, зазначеної відправником у опису;

- в разі втрати або псування
(Пошкодження) частини вкладення поштового відправлення з оголошеною цінністю при
його пересилання без опису вкладення - в розмірі частини оголошеної цінності
поштового відправлення, яка визначається пропорційно відношенню маси відсутньої
або зіпсованої (пошкодженої) частини вкладення до маси пересилати вкладення
(Без маси оболонки поштового відправлення);

- в разі невиплати
(Нездійснення) поштового переказу грошових коштів - в розмірі суми
перекладу і суми тарифної плати;

- в разі втрати або псування
(Пошкодження) інших реєстрованих поштових відправлень - у двократному розмірі
суми тарифної плати;

в разі втрати або псування
(Пошкодження) частини їх вкладення - в розмірі суми тарифної плати.

при
невиконання або неналежного виконання зобов'язань з надання послуг
поштового зв'язку користувач послуг поштового зв'язку має право пред'явити оператору
поштового зв'язку претензію, в тому числі з вимогою про відшкодування шкоди.

Відповідно
з п. 1 ст.31 Закону «Про захист прав споживача», вимоги споживача про
зменшенні ціни за виконану роботу (надані послуги), про відшкодування витрат
щодо усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами
або третіми особами, а також про повернення
сплаченої за роботу (послугу) грошової суми і відшкодування збитків, завданих
в зв'язку з відмовою від виконання договору, передбачені п. 1 ст. 28 і п.п. 1,4 ст. 29 цього Закону, підлягають
задоволенню в десятиденний строк з дня пред'явлення відповідної
вимоги.

В разі
відмови оператора поштового зв'язку задовольнити претензію, або в разі його
згоди задовольнити претензію частково, або в разі неотримання від
оператора поштового зв'язку відповіді звертайтеся в
суд з позовом про відшкодування завданих збитків, а також компенсації
моральної шкоди та судових витрат.

Відповідно до ст. 15 Закону «Про захист прав
споживачів »моральну шкоду, заподіяну споживачеві внаслідок порушення
виробником (виконавцем, продавцем, уповноваженою організацією або
уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером) прав споживача,
передбачених законами і правовими актами Укаїни, що регулюють
відносини у сфері захисту прав споживачів, підлягає компенсації заподіювача
шкоди за наявності її вини. Розмір компенсації моральної шкоди визначається
судом і не залежить від розміру відшкодування майнової шкоди.

Для ведення справ в суді найміть краще адвоката або доручіть представнику за дорученням - все таки здоров'я майбутньої мами і дитинки важливіше!

Добрий день. Закон дозволяє Вам звернутися за захистом своїх прав. Але в той же час необхідно дотримати досудовий порядок врегулювання і ще масу тонкощів. Чи не врахувавши їх, навіть при очевидному порушенні з боку ПочтиУкаіни - легко програти позов.

Відповідно до статті 37 Закону «Про поштовий зв'язок» при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань по наданню послуг поштового зв'язку користувач послуг поштового зв'язку має право пред'явити оператору поштового зв'язку претензії виникають у разі, несвоєчасну доставку, пошкодженням або втратою поштового відправлення або невиплатою переведених грошових коштів , які пред'являються протягом шести місяців з дня подачі поштового відправлення або поштового переказу грошових коштів.

Такий же термін визначений і п. 52 Правил надання послуг поштового зв'язку.

Претензії пред'являються протягом шести місяців з дня надання послуги зв'язку, відмови в її наданні або дня виставлення рахунку за надані послуги зв'язку, відправлення поштового відправлення, здійснення поштового переказу грошових коштів.

До претензії додаються копія договору про надання послуг зв'язку або іншого засвідчує факт укладення договору документа (квитанція, опис вкладення та інші) та інші документи, які необхідні для розгляду претензії по суті і в яких повинні бути вказані відомості про невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань по договору про надання послуг зв'язку, а в разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку - про факт та розмір заподіяного збитку.

Претензія повинна бути розглянута не пізніше ніж через шістдесят днів з дня її реєстрації. Про результати розгляду претензії особі, яка подала претензію, має бути повідомлено в письмовій формі.

При відхиленні претензії повністю або частково або неотримання відповіді у встановлені для її розгляду строки користувач послугами зв'язку має право пред'явити позов до суду.

На додаток до відповідей колег. Згідно п. 4 ст. 55 ФЗ «Про зв'язок», в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що випливають з договору про надання послуг зв'язку, передбачений обов'язковий досудовий порядок пред'явлення претензій.

  • Федеральним законом «Про поштовий зв'язок»,
  • Федеральним законом «Про зв'язок»,
  • Законом Укаїни «Про захист прав споживачів»,
  • Цивільним законодавством Укаїни,
  • Правилами надання послуг поштового зв'язку,
  • Законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Укаїни.

Ви повинні звернутися з претензією до виконавця, направте її поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У претензії відобразіть свою вимогу і термін виконання. Згідно п. 1 ст. 28 Закону про захист прав споживачів:

Якщо виконавець порушив терміни виконання роботи (надання послуги) - терміни початку і (або) закінчення виконання роботи (надання послуги) і (або) проміжні терміни виконання роботи (надання послуги) або під час виконання роботи (надання послуги) стало очевидним, що вона нічого очікувати виконано в термін, споживач за своїм вибором має право відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги).

Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому в зв'язку з порушенням термінів виконання роботи (надання послуги). Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені для задоволення відповідних вимог споживача.

Головне, не хвилюйтеся, правда на вашому боці, а позов підлягає задоволенню, можете не сумніватися. Якби не Ваша становище, то можна було б впоратися самостійно, але з певних причин, вдатися до допомоги представника, буде для Вас краще. Бажаю Вам успішного результату Вашої ситуації.

Шукаєте відповідь?
Запитати юриста простіше!

Задайте питання нашим юристам - це набагато швидше, ніж шукати рішення.

Схожі статті