Порядок присудження грантів на навчання в вузах

Порядок присудження грантів на навчання в вузах

Освітній грант - це цільова сума грошей, яку надає навчається державою на умовах, встановлених законодавством РК, для оплати професійної освіти.

Гранти присуджує комісія

Конкурс з присудження освітніх грантів проводиться комісією, яка створюється уповноваженим органом у галузі освіти.

Комісії діють в вузах і формуються з числа співробітників уповноваженого органу в галузі освіти, інших зацікавлених державних органів та відомств, керівників вищих навчальних закладів (ВНЗ).

За результатами ЕНТ або КТА

Освітні гранти присуджуються на конкурсній основі за конкретними спеціальностями, мовним відділенням і формам навчання відповідно до балами сертифікатів за результатами єдиного національного тестування (ЕНТ) або комплексного тестування абітурієнтів (КТА) - відповідно до черговості спеціальностей, заявлених абітурієнтами.

У конкурсі на отримання освітнього гранту враховуються бали з казахської або російській мові (мова навчання), історії Казахстану, математики та предмета за вибором.

При позитивному результаті видається Свідоцтво про присудження освітнього гранту.

До слова, КТА проводиться для: випускників організацій загальної середньої освіти (середньої загальної) минулих років; випускників технічних і професійних (початкових і середніх професійних, послесреднего) організацій освіти; випускників загальноосвітніх шкіл, які навчалися за лінії міжнародного обміну школярів за кордоном; випускників загальноосвітніх шкіл, які не прийняли участь у ЕНТ; випускників загальноосвітніх шкіл з не казахським і не російською мовами навчання; випускників республіканських музичних шкіл-інтернатів; осіб, які закінчили навчальні заклади за кордоном.

Для участі в конкурсі на присудження освітніх грантів, до приймальної комісії при обраному для навчання ВНЗ подається: заява на бланку встановленого зразка, документ про освіту (оригінал), Сертифікат ЕНТ або КТА, дві фотокартки розміром 3 см на 4 см, меддовідки за формою 086 -У, а також копія документа, що посвідчує особу.

У заяві вказується обрана спеціальність і вуз. При збігу предмета за вибором громадянин може вказати чотири спеціальності. Абітурієнти, які обрали творчі спеціальності, беруть участь в конкурсі на отримання освітнього гранту за однією спеціальністю і вказують тільки той вищий навчальний заклад, в якому вони здавали творчі іспити.

Громадяни, які мають переважне право на отримання освітнього гранту (перераховуються далі в статті), подають до приймальної комісії вищого навчального закладу документ, що підтверджує це право.

Документи, що подаються іноземною мовою, повинні мати нотаріально засвідчений переклад на казахський або російську мову.

Для інформації, національні вищі навчальні заклади це: в Астані - Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова, Казахський національний університет мистецтв; в Алмати - Казахська національна академія мистецтв ім. Т. К. Жургенова, Казахська національна консерваторія ім. Курмангази, Казахський національний аграрний університет, Казахський національний медичний університет ім. С. Д. Асфендіярова, Казахський національний педагогічний університет ім. Абая, Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва, Казахський національний університет ім. аль-Фарабі.

Переважне право (пільги)

При проведенні конкурсу на отримання освітніх грантів переважне право мають:

1) особи, нагороджені знаком «Алтин белгі»;

3) переможці: міжнародних олімпіад і конкурсів наукових проектів (наукових змагань) із загальноосвітніх предметів (особи, нагороджені дипломами 1-й, 2-й і 3-го ступеня), республіканських і міжнародних конкурсів виконавців і спортивних змагань (особи, нагороджені дипломами 1-й, 2 -й і 3-го ступеня) останніх трьох років, перелік яких визначається уповноваженим органом в галузі освіти, а також переможці Президентської, республіканських олімпіад і конкурсів наукових проектів із загальноосвітніх предметів (особи, нагороджені дипломами 1-й, 2-й і 3-го ступеня) поточного року за умови відповідності обраної ними спеціальності предмету олімпіади, конкурсу або спортивного змагання.

У разі однакових показників при проведенні конкурсу на отримання освітніх грантів переважне право мають:

1) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

2) інваліди I і II груп;

4) інваліди з дитинства;

6) особи, які мають документи про освіту (свідоцтва, атестати, дипломи) з відзнакою. У разі однакових показників балів і при відсутності переважного права освітні гранти присуджуються особам, які мають високі середні бали атестата, свідоцтва або диплома.

У разі однакових показників балів і при відсутності переважного права, а також однакових середніх балів атестата, свідоцтва або диплома враховуються бали, набрані з профільного предмету.

Затверджені квоти прийому для осіб, які беруть участь в конкурсі на отримання освітнього гранту, поширюються на всі заявлені спеціальності.

Конкурс на спеціальності, за якими встановлена ​​квота для громадян з числа аульной (сільській) молоді (потрібно уточнити в обраному вузі), проводиться наступним чином: 70% грантів від загальної їх кількості за цими спеціальностями і мови навчання присуджуються в порядку загального конкурсу, а на інші 30% грантів проводиться конкурс тільки громадянам з числа аульной (сільській) молоді.

Міністерству освіти і науки РК спільно з зацікавленими держорганами доручено вжити заходів щодо розміщення затвердженого державного освітнього замовлення в організаціях освіти, що фінансуються з республіканського бюджету.

Відповідно до пріоритетів індустріально-інноваційного розвитку будуть виділені гранти на такі спеціальності як металургія, геологічна розвідка, автомобілі та автомобілебудування, технологія харчової промисловості, виробництво будівельних матеріалів, виробництво залізничної техніки, нафтогазова хімія, електричні прилади та інші. Також передбачаються гранти на підготовку педагогічних кадрів. Разом з тим приділяється велика увага розвитку інноваційного агропромислового комплексу: м'ясної, молочної, зернової та інших видів виробництва, рослинництву, агрохімікатів, водосберегательним технологіям.

Якщо залишилися вільні гранти

Вакантні освітні гранти, що залишилися після конкурсного присудження освітніх грантів, присуджуються Комісією на конкурсній основі всередині напряму підготовки на спеціальності з високими прохідними балами незалежно від форми навчання.

Рішення з присудження вакантних освітніх грантів, що залишилися після конкурсного присудження освітніх грантів іноземним особам, які прибули за міжнародними угодами, приймається комісією.

Отримання Свідоцтва про присудження гранту

На підставі рішення Комісії видається наказ уповноваженого органу в галузі освіти і оформляються Свідоцтва про присудження освітнього гранту.

Списки власників освітнього гранту публікуються в засобах масової інформації.

У разі відмови власника освітнього гранту до зарахування його до вищого навчального закладу свідоцтво про присудження освітнього гранту анулюється, а освітній грант присуджується в порядку, встановленому цими правилами.