Придбання бізнесу - студопедія

Загальні умови і принципи.

Тема 7. Організація власної справи

Створення власної справи передбачає наявність наступних передумов:

Ø наявність бізнес-ідеї і розуміння шляхів її реалізації

Ø наявність команди кваліфікованих засновників або партнерів, що володіють спеціальними знаннями і досвідом в необхідній області

Ø наявність фінансових ресурсів, необхідних для формування статутного капіталу і початкових оборотних коштів

Ø наявність необхідного майна для забезпечення діяльності підприємства

Ø наявність індивідуальних якостей підприємця у ініціатора створення бізнесу

7.2. Етапи створення власного бізнесу:

1. Виникнення і обгрунтування бізнес-ідеї (наявність незадоволеною потреби, наявність технічної можливості для її задоволення, потенційна і фінансова КС - сприятливі тенденції ринку).

2. Постановка стратегічних і технічних цілей.

3. Прийняття рішення про відкриття власної справи в певній організаційно-правовій формі і визначення складу співзасновників.

4. Визначення фінансових джерел ведення підприємницької діяльності на початку діяльності.

5. Підготовка необхідних установчих документів.

6. Проведення комплексу організаційних заходів щодо офіційної організації фірми (установчі збори, вибір назви, державна реєстрація, виготовлення печатки, постановка на податковий облік, відкриття банківського рахунку, підбір кадрів).

1. Далекі стратегічні цілі повинні бути основою для формулювання середньострокових і тактичних цілей. Досягнення тактичних цілей повинно наближати до досягнення стратегічної мети. Тактичні цілі повинні бать досяжними повинні жорстко контролюватися.

2. Мета повинна бути формалізована (досяжна тільки ясна мета). Формулювання бізнес-цілі повинна містити:

Ø кількісні показники, які фірма повинні досягти з урахуванням власних можливостей, поведінки покупців, конкурентів, стану сегмента ринку і ринкової ніші

Ø термін або етапи досягнення мети

Ø результати, які отримають фірма і співробітники

Ø визначення відповідальних виконавців

Ø визначення витрат на досягнення цілей і умов

3. Повинна існувати ієрархія цілей.

4. Цілі повинні бути забезпечені ресурсами та іншими можливостями фірми.

5. Досягнення мети повинно жорстко контролюватися.

3 способи відкрити бізнес:

Ø заснувати новий бізнес

Ø придбати існуючий бізнес

Ø орендувати існуючий бізнес

Придбання існуючого бізнесу - угода, здійснювана в письмовій формі і підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Ø купівля - продаж підприємства як майнового комплексу

Ø придбання контрольного пакета акцій, або часткою в статутному капіталі підприємства

Ø продаж бізнесу в рамках банкрутства підприємства

Прихована форма придбання бізнесу - покупка контрольного пакета акцій.

Оренда існуючого бізнесу - форма організації власної справи, що полягає в оренді існуючого підприємства як майнового комплексу. Відповідно до договору оренди, який підлягає обов'язковій державній реєстрації, орендар приймає у орендодавця у тимчасове оплатне користування його необоротні та оборотні активи, в сукупності з джерелом їх формування.

Прихована форма оренди бізнесу - передача контрольного пакету акцій в траст.

Однією з форм відкриття власного бізнесу є франчайзинг - форма організації бізнесу, яка представляє собою угоду великих корпорацій з малими фірмами, компаніями, підприємцями, що надає останнім право здійснювати підприємницьку діяльність з використанням технологій, ноу-хау, торгової марки, ліцензії і т.д.

Ø товарний (франчайзі купує у ведучої компанії права на продаж товарів з її торговою маркою)

Ø виробничий франчайзинг (передача технології партнеру для виробництва продукції)

Ø ділової франчайзинг (франчайзер продає ліцензію на право надання продуктів і послуг під своїм ім'ям іншим підприємцям) - магазини і сфера послуг

Правовою основою взаємовідносин франчайзера і франчайзі є договір, в якому обумовлюються всі умови.

7.4. Держ. реєстрація, постановка на облік і відкриття рахунку, ліцензування.

Ліцензування - комплекс заходів, передбачених законом, пов'язаних з видачею ліцензій, що дають право на здійснення певних видів підприємницької діяльності. Ліцензуванню підлягають види діяльності, що вимагають особливого режиму виконання робіт, включаючи володіння інформацією, а також особливої ​​компетенції персоналу, специфічних вимог державного регулювання, а також певного фінансового та майнового стану підприємця.

Схожі статті