Робочий рік для додаткової відпустки за шкідливі умови праці

Додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах праці надається працівникові за кожен відпрацьований робочий рік. Обчислення робочого року для цих цілей має свої особливості. Так, якщо працівник має право додаткова відпустка і при цьому у нього є періоди відсутності на робочому місці з яких-небудь причин, робочий рік для цілей надання додаткової відпустки за шкідливі умови праці і робочий рік для цілей надання основної відпустки розраховуються окремо і можуть не збігатися. У статті розглядається визначення робочого року для цілей надання додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах праці.

З листа до редакції:

З повагою, Інна Михайлівна "

Шановна Інна Михайлівна, постараюся роз'яснити порядок надання додаткових відпусток для нових робочих місць на конкретному прикладі.

Трудовий відпустку, в т.ч. додатковий за роботу у шкідливих умовах праці, надається за кожну відпрацьовану співробітником робочий рік, який за своєю тривалістю повинен бути рівний 12 фактично відпрацьованим місяцям (ст. 163. частина перша ст. 164 Трудового кодексу РБ; далі - ТК). Додаткова відпустка за шкідливі умови праці надається на підставі атестації робочих місць за умовами праці (частина перша ст. 157 ТК).

У 80% від тривалості щоденної роботи (зміни), встановленої законодавством, включається підготовчо-заключний час, оперативний час (основне і допоміжне) і час обслуговування робочого місця в межах встановлених нормативів часу, а також час регламентованих перерв, що включаються в робочий час (частина восьма ст. 133 ТК).

Якщо у працівника є різні періоди відсутності на робочому місці і йому належить зазначений додаткова відпустка, робочий рік для цілей надання додаткової відпустки за шкідливі умови праці і робочий рік для цілей надання основного та інших видів додаткових відпусток розраховують окремо.

Якщо на дату догляду в трудову відпустку працівник не був зайнятий на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці протягом усього робочого року, то додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці надається йому тривалістю, обчисленої пропорційно відпрацьованому в таких умовах часу.

Якщо атестація проведена протягом робочого року працівника, то додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці надається пропорційно до відпрацьованого часу:

- до проведення атестації - на умовах, які діяли до її проведення (за результатами попередньої атестації);

У Вашому випадку можна припустити, що працівники мали право на додаткові відпустки різної тривалості. Наведений нижче приклад допоможе в цьому розібратися.

Розрахунок тривалості додаткової відпустки за шкідливі умови праці для нового робочого місця

Скільки днів додаткової відпустки за шкідливі умови праці може бути надано працівнику?

Крок 2. Визначимо кількість відпрацьованих повністю місяців, для чого отриману суму розділимо на середньомісячне число календарних днів за рік: 329 / 29,7 = 11,07 міс.

Залишок, що становить 15 і більше календарних днів, округляється до повного місяця, залишок менше 15 календарних днів з підрахунку виключимо: 0,07 міс. × 29,7 дня = 2,08 (що менше 15 днів). Таким чином, на дату виходу у відпустку працівником у шкідливих умовах відпрацьовано 11 місяців.

Крок 3. Визначимо кількість днів додаткової відпустки, що припадають на один відпрацьований місяць: 7 днів / 12 місяців = 0,58 дня.

Крок 4. Визначимо кількість днів додаткової відпустки, на які працівник має право: 0,58 днів × 11 місяців = 6,38 дня, або 6 календарних днів.

Сподіваюся, Інна Михайлівна, мої пояснення допоможуть Вам вирішити ситуацію.

Схожі статті