Розрізняють процентні і безпроцентні векселі

Розрізняють процентні і безпроцентні векселі. На процентному векселі вказується ставка відсотка по ньому, звана оголошеної ставкою відсотка (stated, rate of interest.

На безпроцентних векселях ставка відсотка не вказується, проте це не означає, що по них не виплачується ніяких сум, крім номінальної вартості. Незалежно від особливостей оформлення все комерційні інструменти розміщення заборгованості в явній або неявній формі припускають виплату відсотків, що відображає динаміку вартості грошей в часі. За безвідсотковим векселями виплачується фактична ставка відсотка

Процентні векселі. В обмін на процентний вексель випустивши його компанія отримує товари і послуги або інші активи від постачальника, за які на дату його погашення вона виплачує номінальну вартість векселя плюс відсоток за один або більше періодів його нарахування.

Якщо зазначена на векселі ставка відсотка достовірно відображає ступінь ризику, прийнятого отримала його стороною, то оголошена і фактична ставки відсотка збігаються.

Безпроцентні векселі. Назва даного типу векселів (noninterest-bearing notes) носить багато в чому умовний характер, оскільки сума відсотка або доходу по ним все одно виплачується. Вона лише не вказується на самому векселі у вигляді відсотка, а включається в його номінальну вартість, що підлягає сплаті на момент погашення векселя. Використовує такий вексель позичальник не отримує при цьому повну номінальну вартість векселя (грошовими коштами або негрошовими активами), а фактично отримує різницю між номінальною вартістю і сумою відсотків за векселем. Тобто вартість одержуваних позичальником ресурсів дорівнює нинішній вартості номінальної суми векселя. Цією обставиною зумовлено ще одна назва безпроцентних векселів - дисконтовані векселі (discounted notes).

Камеральна податкова перевірка

Камеральна податкова перевірка є найбільш великим видом перевірок. Періодичність камеральної перевірки визначається встановленими законодавством про податки і збори термінами здачі податкових декларацій, розрахунків за авансовими платежами.

Класифікація ризиків діяльності

Основна мета камеральної перевірки - контроль за дотриманням платниками податків законодавства про податки і збори, виявлення і запобігання податкових правопорушень, притягнення винних осіб до податкової та адміністративної відповідальності.

Місце і роль бюджету

Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій.

Схожі статті