Суліко (пісня) вікіпедія

Вірш Акакія Церетелі

Російський переклад Т. Сікорська [2] [3]

საყვარლის საფლავს ვეძებდი, ვერ ვნახე. დაკარგულიყო. გულამოსკვნილი ვტიროდი: «სადა ხარ, ჩემო სულიკო ?!» ეკალში ვარდი შევნიშნე, ობლად რომ ამოსულიყო, გულის ფანცქალით ვკითხავდი: «შენ ხომ არა ხარ სულიკო ?!» ნიშნად თანხმობის კოკობი შეირხა ... თავი დახარა, ცვარ-მარგალიტი ციური დაბლა ცრემლებად დაჰყარა. სულგანაბული ბულბული ფოთლებში მიმალულიყო, მივეხმატკბილე ჩიტუნას: «შენ ხომ არა ხარ სულიკო ?!» შეიფრთქიალა მგოსანმა, ყვავილს ნისკარტი შეახო, ჩაიკვნეს-ჩაიჭიკჭიკა, თითქოს სთქვა: «დიახ, დიახო!» დაგვქათქათებდა ვარსკვლავი, სხივები გადმოსულიყო, მას შევეკითხე შეფრქვევით: «შენ ხომ არა ხარ სულიყო ?! »დასტური მომცა ციმციმით, სხივები გადმომაყარა და იმ დროს ყურში ჩურჩულით ნიავმაც ასე მახარა: "ეგ არის, რასაც ეძებდი, მორჩი და მოისვენეო! დღე დაიღამე აწ ტკბილად და ღამე გაითენეო!" სამად შექმნილა ის ერთი: ვარსკვლავად, ბულბულ, ვარდადო, თქვენ ერთანეთი რადგანაც ამ ქვეყნად შეგიყვარდათო ». მენიშნა. აღარ დავეძებ საყვარლის კუბო-სამარეს, აღარც შევჩვი ქვეყანას, აღარ ვღვრი ცრემლებს მდუღარეს! ბულბულს ყურს ვუგდებ, ვარდს ვყნოსავ, ვარსკვლავს შევყურებ ლხენითა და, რასაცა ვგრძნობ მე იმ დრ ს, ვერ გამომითქვამს ენითა! ისევ გამეხსნა სიცოცხლე, დღემდე რომ მწარედ კრულ იყო, ახლა კი ვიცი, სადაც ხარ: სამგან გაქვს ბინა, სულიკო!

Я могилу милою шукав, Серце мені мучила туга, Серцю без любові нелегко, Де ти? Відгукнися, Суліко! Серцю без любові нелегко, Де ти? Відгукнися, Суліко! Побачив я троянду в лісі, Що лила, як сльози, росу. Ти ль так розквітла далеко, Мила моя Суліко? Ти ль так розквітла далеко, Мила моя Суліко? Над улюбленої трояндою своєї Ховався в гілках соловей. Я запитав, зітхнувши глибоко: «Ти тут, моя Суліко?» Я запитав, зітхнувши глибоко: «Ти тут, моя Суліко?» Дзьобом до пелюсток він припав, І, лісів будя тишу, Задзвеніла трель солов'я, Ніби він сказав: "Це я". Задзвеніла трель солов'я, Ніби він сказав: «Це я».

Переклади [| ]

Традиційний російський текст сходить до першого перекладу на російську мову, виконаному Тетяною Сікорська. Цей переклад вважається канонічним, має кілька злегка відрізняються варіантів, що виникли в результаті побутування тексту як фольклорного. Відомі переклади на російську мову Наума Гребньова. Рахелі Торпусман. Пісня переведена також на український. польський. англійська. німецький. китайську мови.

Історія пісні [| ]

Музично обдарована Варінка була і першим виконавцем пісні - в 1898 році. в Тифлісі. в будинку відомого письменника, журналіста і перекладача Івана Мачабелі англійська фірма «Фонограф» записує «Суліко» на грамплатівку. У 1905 році «Суліко» вперше виповнюється в Кутаїської Народному Театрі.

Виконавці [| ]

Пісня виконувалася і записувалася безліч разів. В СРСР вийшло понад 25 платівок з виконанням цієї пісні [5]. Серед виконавців «Суліко» були Валерія Барсова. Сестри Ішхнелі. Леонід Утьосов. ансамбль ім. Александрова. Ернст Буш. шоу-ансамбль «Інтеграл» під упр. Барі Алібасова. «Ціспері Тріо», державний ансамбль пісні і танцю Аджарії, ВІА «Орера». група «Балаган лімітед». Nino Katamadze, Тамара Гвердцителі та Бедрос Кіркоров. Білоруський народний хор (виконував "Суліко" на естонському! Мові) і багато інших.

Цікаві факти [| ]

Примітки [| ]

Схожі статті