Укладення договору прокату

Майно, надане за договором прокату, використовується для споживчих цілей, якщо інше не передбачено договором або не випливає із суті зобов'язання.
Прокат, можна сказати, є короткострокову оренду майна. Договір прокату, як не дивно, прийнято відносити до договорів на надання послуг, а не до договорів на передачу майна в користування.
Розглянемо правові засади укладення договору прокату.
(Дивіться також: «Договір прокату: особливості бухгалтерського обліку майна і порядок здійснення готівкових грошових розрахунків»)


Згідно зі статтею 628 ЦК орендодавець, який укладає договір прокату, зобов'язаний у присутності орендаря перевірити справність переданого в оренду майна, а також ознайомити орендаря з правилами експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування цим майном.

Капітальний і поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату, є обов'язком орендодавця (п. 1 статті 631 ЦК).

Договір прокату є короткостроковим договором, а тому не може укладатися на строк більше одного року (п. 1 статті 627 ЦК).
Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на поновлення договору оренди, передбачені статтею 621, до договору прокату не застосовуються.

Як і будь-який договору оренди, договір прокату передбачає орендну плату за користування майном, переданим за договором. Орендна плата за договором прокату згідно п. 1 статті 630 ЦК встановлюється у вигляді визначених у твердій сумі платежів, внесених періодично або одноразово.

Відповідно до п. 3 статті 627 ЦК орендар має право відмовитися від договору прокату в будь-який час, письмово попередивши про свій намір орендодавця не менше ніж за десять днів. Тоді в разі дострокового повернення майна орендарем орендодавець повертає йому відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її з дня, наступного за днем ​​фактичного повернення майна (п. 2 статті 627 ЦК).

Стягнення з орендаря заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріуса.

Здача в суборенду майна, наданого орендарю за договором прокату, передача їм своїх прав і обов'язків за договором прокату іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майнового внеску в господарські товариства і товариства або пайового внеску у виробничі кооперативи не допускаються (п.2 статті 631 ЦК).

Схожі статті