Урок суспільствознавства в 9 класі по темі «релігія», контент-платформа

Урок суспільствознавства в 9 класі на тему «Релігія»

Цілі: в ході уроку учні повинні:

- розпізнавати, що таке релігія;

- мати уявлення про фетишизм, тотемізмі, анімізм, міфології їх прояві в наш час;

- називати деякі особливості світових релігій;

- вказувати особливості світових і архаістічних релігій;

- давати визначення поняттям: вірування, міф, міфологія, фетишизм, анімізм, тотемізм, культ, світові релігії.

Обладнання уроку: мультимедійний проектор, екран, презентації вчителя та учнів, робочі листи.

Учитель: Хлопці, сьогодні у нас дуже цікава і актуальна тема. Давайте подумаємо що таке релігія? Визначимося чим займатимемося на уроці.

Складаємо кластер «Релігія»

Висновок по кластеру і план уроку: що таке релігія, її види, особливості світових і стародавніх релігій

Учитель: візьміть робочі листи №1 і запишіть свою мету уроку. Опитування 2-х учнів по їх цілям

Слайд №2-3 мети і план уроку

Я прослухав ваші цілі, ми з вами ставимо собі одні й ті ж цілі

Учитель: Слово «релігія» має два значення. Відповідно до одного з них, воно походить від латинського дієслова religare - зв'язок-вать, і позначає особливу, чи не матеріальну, а духовну зв'язок земного (створеного) і небесного (божественного) світів. З-гласно іншого значення, латинське іменник religio - це побожність, святиня, предмет культу. І друге значення досить повно відображає суть релігійного опи-ту. Вчені намагаються дати наукове визначення релігії. Кількість наукових визначень релігії, мабуть, не поступається кількості визначень культури, а воно вже при-наближалося до 500. Узагальнимо їх і дамо таке визначення, ко-лось, схоплюючи саму суть, в той же час враховувало б раз-нообразние відтінки.

Учитель: візьміть робочі листи №1, прочитайте 8 визначень релігія, подивіться на кластер, узагальніть їх запишіть свій варіант нижче там де написано моє поняття. Опитування ще 2-3ученіков по релігії з їх відповідями

Слайд № 4. - сукупність духовних уявлень, заснованих на вірі в існування Бога або богів, надприродних сил, а також відповідна поведінка і специфічні дії.

Слайд № 5. Учитель про значення релігії

Завдання, які релігією проблеми постають перед будь-яким загально-ством на будь-якому рівні його розвитку, незалежно від гро-венного ладу, рівня розвитку науки і техніки, культурно-го своєрідності народу

Релігія - один із способів знайти відповіді на філософські питання:

"Чи є душа?". "Що лежить в основі вчинків людини?", "У чому різниця між добром і злом?"

Деякі стверджують, що додаткові сили челове ку надавала упевненість в тому, що він не один. що у нього є божественні покровителі, які приходять до нього в скрутну хвилину. Інші вважають, що в світі залишається безліч непізнаних речей, таємницю яких людина жадає розкрити, але не може цього зробити, а коли немає наукових відповідей на питання, їх знаходять у релігійних уявленнях.

Належність людей до однієї релігійної віри. спільне відправлення ними релігійних обрядів, згуртовували їх в одне ціле. Загальна релігія і спільна релігійна діяльність були потужним об'єднуючим фактором, сприяли національній консолідації. Проповідуючи моральні (моральні) заповіді, релігія справила величезний вплив на розвиток духовної культури - священні книги (Веди, Біблія, Коран) - джерела мудрості, доброти. Архітектура, музика, живопис, поширення грамотності; потужне джерело патріотизму (Сергій Радонезький, Велика Вітчизняна війна)

Учитель: Як ви розумієте прислів'я «Все під одним Богом ходимо, хоч і не в одного віруємо»? Обговорення.

Учитель: Всі релігії поділяються на:

а) архаїчні политеистические релігії - тотемізм, фетишизм, анімізм,

Крім трьох перерахованих світових релігій існує іудаїзм - монотеїстична релігія, що сповідується єврея-ми; індуїзм - по числу віруючих одна з найбільш великих релігій в світі (в Індії - 95% віруючих індуїсти) і ін.

Архаїчні релігії - давніші. Вони засновані на ве-вання і міфах, що складають основу міфології. Миро-ші релігії - молодші, їх основа - релігійна віра.

Архаїчні вірування виступають ранньою формою сучас-менной релігійної віри. Тому вони й називаються верова-нями, а не вірою.

Зараз ви попрацюєте з текстом в парах. Для цього візьміть робочі листи №2, уважно вивчіть завдання. На все про все 10-12 хвилин. Зробивши завдання по таблиці не чекаючи, виходимо до дошки і прикріплюємо листи з відповідями

Питання вчителя для груп:

1. Чи можна було тотем вживати в їжу? Його не можна було вбивати і вживати в їжу Після смерті людини якщо у нього тотемом був ведмідь в кого він перетворювався? ()

2. Який предмет міг стати фетишем? (Будь-який) Що для цього необхідно? Наведіть приклад прояв цієї форми наш час?

3. У чому особливості анімізму? Приклад гадання - викликання духів

4. Яка мета культу? (Дати віді-мій вираз релігійному поклонінню або залучити до їх со-вершителів божественну «силу») Який символ в хрістінстве вам знаком

5. Як могли визначити чи винен чоловік по забитих тварин? (По жаренному хвоста)

6. У якого бога вірять християни? Що лежить в основі трійці? Священна книга мусульман?

7. Які загальні риси древніх форм релігії? Загальні риси світових релігій?

Група 1 - тотемізм

Група 2 - фетишизм

Група 3 - анімізм

Група 4 - культи, обряди, символи

Група 5 - жертвопринесення, культ предків

Група 6 - світові релігії

Група 7 - загальні риси

Виступи учнів з презентаціями Буддизм, Іслам, Християнство

Давайте згадаємо початок уроку, згадаємо наші цілі, вашу тему, в парах візьмемо робочий лист №1 і заповнимо 5 рядків, сінквейна. Опитування по сінквейна.

І завершимо урок проголосувавши картками. Якщо вам урок сподобався підійміть зелені картки. якщо немає червоного кольору!

Здайте робочі листи за якими я подивлюся і поставлю вам оцінки. Дякую за увагу!

Схожі статті