Введення, трудова мобільність поняття, види, значення, сутність, види та форми трудових переміщень

Актуальність даної теми полягає в тому, що велике значення набуває процес формування якісно нового ринку праці і механізмів руху робочої сили. При виборі шляхів реформування ринку праці в сучасних умовах на перший план виходить потреба вивчення закономірностей трудової мобільності як одного з основних умов розвитку трудових відносин.

Однією з головних завдань суб'єктів ринкових відносин стала необхідність підтримувати високу конкурентоспроможність шляхом підвищення рівня кваліфікації робочої сили і розширення його професійної гнучкості в сучасних економічних умовах. Рішення цього завдання перебувати в площині вивчення і регулювання процесів трудової мобільності, як в рамках підприємств, так і на рівні ринку праці.

Регульована мобільність робочої сили сприяє формуванню кадрового потенціалу з високого професійного рівня робочої сили, що збільшує в поточних ринкових умовах, адаптивної здатності одного із співробітників, і всього підприємства. Підвищені рівні мобільності призводить до дисбалансу в кадровій структурі підприємства, яка впливає на зниження продуктивності і збільшення витрат, пов'язаних з адаптацією, навчанням, підбором і наймом нових співробітників.

Об'єктом вивчення роботи виступає трудова мобільність.

Метою даної курсової роботи є дослідження трудової мобільності працівників організації. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- розглянути сутність, види і форми трудових переміщень;

- оцінити і вивчити показники, що характеризують трудову мобільність;

- проаналізувати причини і наслідки надмірної плинності кадрів.

Сутність, види і форми трудових переміщень

Трудовий рух - це процес, який змінює місце працівника в суспільному розподілі праці, в процесі зміни застосуванні праці працівників.

Безпосередньою причиною робітничого руху є невідповідність інтересів працівника на конкретному місці роботи.

Найбільш важливим критерієм для класифікації трудових рухів є їх змісту сутнісні особливості:

- Серед них, перш за все професійно-кваліфікаційні руху.

До них, належать не тільки перехід від однієї професії до іншої, а й майстерність додаткових професій.

- В основі мобільних рухів - об'єктивний процес розвитку продуктивних сил суспільства, з іншого боку, інтереси розвитку особистості, вони відбуваються між економічними районами плати і всередині них.

Ці рухи сприяють накопиченню знань, обміну трудовими навичками і досвідом, розвитку особистості.

- Галузеві переміщення, викликає до життя ізоляцію окремих сфер і галузей суспільного виробництва, їх характеристики, висловлюючи, зокрема процеси трудомісткості, важливості продукту праці, для задоволення різноманітних суспільних потреб.

- Внутрішньоорганізаційні або внутрішньозаводські переміщення, обумовлені тим, що кожна організація представляє собою складну систему робочих місць, постійно змінюється під впливом науково-технічного прогресу, так кожна організація має потенціал для створення відповідності між вимогами робочих місць і зростання робочої сили, а також задоволення різноманітних потреб працівника .

Ступінь трудової мобільності обумовлена ​​наступними факторами:

Необхідність зміни роботи, яка визначається, наприклад, незадоволеність заробітною плати, умов праці та режимів, клімату;

вкладеннями коштів, пов'язаними з роботою і умовами життя (наявністю свого господарства, специфікою, професії);

желательностью нового місця роботи, що забезпечує поліпшення умов життя і роботи;

легкість адаптації до нових умов, визначених відповідними витратами, класифікації, досвіду, віку;

володінням інформацією про вакансії та ступенем її досягнення.

Для організації мобільності персоналу необхідно позбутися від аутсайдерів, що дозволить залучити людей з новими поглядами, розбавляючи склад працівників. Необхідно стимулювати зміни, підвищувати внутрішню активності і гнучкості, внаслідок чого йдуть додаткові витрати, пов'язані з прийомом на роботу і навчання нового працівника, порушення зв'язку, великі втрати робочого часу, падіння дисципліни, недовироблення продукції.

Бувають різні форми прояву мобільності, але завдання полягає в тому, щоб користуватися більш раціональними з них для певних завдань.

Трудова мобільність може протікати в неорганізаціонной і організаційної форми. При неорганізаціонной мобільності рух здійснюється з ініціативи самих працівників. Спонтанної формою руху є і плинність кадрів. Організаційна форма мобільності відображає суспільну необхідність перерозподілу трудових ресурсів між сферами праці в залежності від таких умов, як структурна динаміка виробництва, освоєння нових регіонів, професійні зміни і так далі.

Організаційні форми трудової мобільності включає в себе наступні варіанти практичних дій:

- «Планування кар'єри» - розписаний в момент процес професійної, кваліфікації та кар'єрного росту;

- плинність кадрів - переведення працівника на іншу роботу всередині організації;

- адміністративний переведення працівника або групи працівників на інші підприємства як за місцем проживання, так і змінної місця проживання;

- організований збір і переміщення робочої сили в промисловості (регіональні) або федеральні програми;

Схожі статті