Змінний струм замість постійного

Основна відмінність котушок реле на постійний і змінний струм складається в різній кількості витків. У котушок постійного струму кількість витків більше, що особливо проявляється у реле з напругою котушки понад 100 В. Разом з тим котушки постійного струму простіше за технологією, ніж котушки змінного струму, причому багато типів мініатюрних потужних реле взагалі не випускаються з котушками на змінний струм. Це обстоятельнство спонукає інженерів до розробки схем для адаптації реле постійного струму для роботи на змінному струмі.

Одним з широко поширених способів є харчування котушки реле постійного струму імпульсною напругою (що було дуже популярно в автоелектроніці 80-х і 90-х років). Такий режим дозволяє знизити тепловиділення на котушці без помітного зниження всіх інших параметрів реле. На рис. 69 показані осцилограми напруги і котушки при харчуванні струму прямокутними імпульсами напруги. Для такого режиму роботи потрібно експериментальна перевірка і підбір оптимальної частоти імпульсів. Імпульсне живлення дає можливість скоротити тепловиділення на котушці приблизно на 30%, але завжди слід пам'ятати про вимоги електромагнітної сумісності: при харчуванні котушки прямокутними імпульсами рівень випромінюваних перешкод дуже високий.

Змінний струм замість постійного

малюнок 69
Імпульсне живлення котушки реле економить енергію і знижує температуру реле

На рис. 70 і 71 показані дві схеми живлення реле постійного струму від джерела змінної напруги. Ці схеми часто застосовуються в інтерфейсній схемотехнике для побудови релейних пристроїв з розширеними функціями, наприклад, зі зміщеними відносно паспортного значення порогами включення і виключення реле. Харчування DC реле від АС джерел дуже часто застосовується при роботі зі надмініатюрний DC реле, що не мають АС котушок, або при адаптації реле до нестандартних значень вхідної напруги. Доданий місток перетворює змінний струм в імпульсний, а послідовно включений з котушкою резистор дозволяє (в певних межах, звичайно) регулювати напругу включення і виключення реле. Конденсатор паралельно котушці реле згладжує пульсації і світлодіод відображає подачу напруги на вхід схеми.

Змінний струм замість постійного

малюнок 70
Котушку постійного струму можна включати на змінному струмі за спеціальною схемою

Змінний струм замість постійного

малюнок 71
Основна схема включення котушки постійного струму в ланцюг змінного струму

Такі конструкції, незважаючи на всю їх схемну простоту, складні в розрахунку, і успіхів при проектуванні можна досягти тільки шляхом експериментальної перевірки і підбору номіналів всіх компонентів. Отриманий результат дає можливість створити унікальні і недорогі релейні пристрої, виконати які на основі серійно випускаються реле технічно неможливо або економічно невигідно.

При проектуванні релейних схем з додатковими елементами в ланцюзі котушки потрібно статистична перевірка стабільності рівнів включення і виключення. Зустрічаються хороші за якістю реле, що не дозволяють домогтися стабільних результатів в схемі рис. 71 і вимагають для кожного реле підбору номіналів резистора і конденсатора. Після експерименту з одним реле і підбору для схеми оптимальних значень компонентів бажана перевірка як мінімум 50 реле з різних партій випуску на предмет повторюваності параметрів в даній конкретній схемі.