Бухгалтерські проводки у орендаря - бухгалтерський облік в орендних відносинах - оренда

Оренда майна у фізичних осіб відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет 20, 26, 44 Кредит 76

- нарахована орендна плата;

Дебет 76 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб"

- утриманий податок на доходи фізичних осіб;

Дебет 76 Кредит 50

- виплачена орендна плата;

Дебет 20, 26, 44 Кредит 60, 71.

- враховані витрати по утриманню орендованого майна;

Дебет 19 Кредит 60

- врахований ПДВ в складі витрат з утримання орендованого майна;

Дебет 60, 71. Кредит 50, 51

- оплачені витрати по утриманню орендованого майна;

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- Прийнятий до відрахування ПДВ;

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб", Кредит 51

- перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб;

Дебет 69 Кредит 51

При проведенні ремонту орендованого майна та його оплати існує кілька варіантів відображення в бухгалтерському обліку проведених витрат.

1. Якщо сума орендної плати зменшується на суму здійснених орендарем витрат, то робляться такі проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- оплачені ремонтні роботи;

Дебет 20, 26, 44 Кредит 60

- нарахована орендна плата;

Дебет 19 Кредит 60

- Виділено ПДВ в складі орендної плати;

Дебет 60 Кредит 76

- зараховані ремонтні витрати в рахунок орендної плати;

Дебет 90-2 Кредит 20, 26, 44

- списана на собівартість орендна плата;

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- Прийнятий до відрахування ПДВ по орендній платі.

2. Якщо орендодавець перераховує орендарю кошти на покриття витрат по ремонту, бухгалтерський облік проводиться так:

Дебет 20, 26, 44 Кредит 60

- відображені витрати по зробленому ремонту;

Дебет 76 Кредит 20, 26, 44

- нарахована заборгованість орендодавця з вироблених орендарем витрат;

Дебет 50, 51 Кредит 76

- відшкодовані орендодавцем витрати по ремонту.

3. Обов'язок з проведення ремонту покладено на орендаря. Ремонт фактично проводиться орендарем за свій рахунок.

Дебет 20, 26, 44 Кредит 60

- відображено вартість виконаних ремонтних робіт;

Дебет 19 Кредит 60

- Виділено ПДВ в складі понесених витрат на ремонт;

Дебет 60 Кредит 50, 51

- оплачені виконані ремонтні роботи;

Дебет 90-2 Кредит 20, 26, 44

- списана на собівартість вартість виконаних ремонтних робіт;

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- Прийнятий до відрахування ПДВ по витратах, а швидше образок на собівартість.

4. Обов'язок з проведення ремонту покладено на орендаря, але здійснює його орендодавець. У цьому випадку орендар зобов'язаний відшкодувати витрати орендодавцю, що враховується в такий спосіб.

Дебет 20, 26, 44 Кредит 60

- відображені всі витрати, пов'язані з використанням орендованого майна, в тому числі вартість ремонтних робіт;

Дебет 19 Кредит 60

- Виділено ПДВ в складі понесених витрат;

Дебет 76 Кредит 50, 51

- відшкодовані орендодавцю витрати на ремонт;

Дебет 90-2 Кредит 20, 26, 44

- списані на собівартість витрати по ремонту;

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- Прийнятий до відрахування ПДВ по витратах, а швидше образок на собівартість.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат орендаря на невіддільні поліпшення орендованого майна залежить від того, чи відшкодовує йому орендодавець витрати шляхом перерахування грошових коштів або за допомогою заліку в рахунок орендної плати. У першому випадку робляться такі проводки:

Дебет 08 Кредит 10, 60, 76.

- відображено вартість невіддільних поліпшень орендованого майна;

- збільшена вартість орендованого майна за рахунок проведених поліпшень;

Дебет 76 Кредит 08

- відображена заборгованість орендодавця з відшкодування витрат на поліпшення орендованого майна;

Дебет 51 Кредит 76

- відшкодовані орендодавцем витрати по поліпшенню майна;

- майно повернуто орендодавцю після закінчення терміну оренди.

У другому випадку орендар виробляє такі записи:

Дебет 76 Кредит 51

- оплачені капітальні вкладення за письмовим дорученням орендодавця;

Дебет 20 Кредит 60

- нарахована орендна плата;

Дебет 19 Кредит 60

- Виділено ПДВ в складі нарахованої орендної плати;

Дебет 60 Кредит 76

- зараховані капітальні вкладення в рахунок орендної плати (на підставі двостороннього акта взаємозаліку);

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ", Кредит 19

- Прийнятий до відрахування ПДВ по орендній платі (на підставі рахунку-фактури).

При оренді майна з правом викупу, коли договором оренди передбачається викуп орендованого майна за допомогою сплати єдиного платежу після закінчення терміну оренди, в бухгалтерському обліку орендаря робляться такі проводки.

Дивіться також

Порядок надання кредиту
Надання кредитної організацією грошових коштів у вигляді кредитів здійснюється в наступному порядку: - юридичним особам - тільки в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на.

Основні засоби
Основні засоби (Property, Plant Equipment; Fixed assets; Tangible Assets) представляють собою матеріальні активи, які тримаються підприємством з метою використання в процесі виробництв.

Економічні предпосилкімеждународной стандартизації бухгалтерського обліку
Перша глава ознайомить Вас з історичними та економічними передумовами стандартизації бухгалтерського обліку на національному, регіональному та міжнародному рівнях, процесом створення регіональних.

Схожі статті