Дробові числа, правильні і неправильні дроби

Розрізали пиріг на 8 рівних частин (рис. 17, а) і 3 частини поклали на тарілку.

На ній виявилося пирога (рис. 17, б) .Якщо покласти всі 8 частин, то на тарілці буде пирога, тобто весь пиріг (рис. 122, в).

Дробові числа, правильні і неправильні дроби

Мал. 17. Пиріг, пирога і пирога

Візьмемо ще один такий же пиріг і разрежем його теж на 8 рівних частин (рис. 18, а). Якщо на тарілку покласти, наприклад, 11 частин, то там буде пирога (рис. 18, б).

Дробові числа, правильні і неправильні дроби

Мал. 18. Ще один пиріг і пирога

У дробу чисельник менше знаменника. Такі дробу називають правильними .У дробу чисельник дорівнює знаменника, а в дробу чисельник більше знаменника .Такі дробу називають неправильними.

Дріб, в якій чисельник менше знаменника, називають правильним дробом.

Дріб, в якій чисельник більше знаменника або дорівнює йому, називають неправильної дробом.

Правильна дріб менше одиниці, а неправильна дріб більше або дорівнює одиниці (рис. 19).

Мал. 19. Правильна дріб і неправильні дроби на координатному промені