Електризація тіл при зіткненні

Мета уроку: познайомити учнів з явищем електризації тіл. Довести існування двох типів зарядів і пояснити їх взаємодія

Обладнання: скляна і ебонітова палички, хутро, папір, лінійка, металева гільза, лінійка на голці.

Сьогодні на уроці ми переходимо до вивчення нового розділу: електричні явища. Історія вивчення електрики цікава і повчальна. Давайте звернемося до історії вивчення електричних явищ. (Додаток 1 ).

Грецький філософ Фалес, що жив в 624-547 рр. до нашої ери, відкрив, що бурштин, потертий об хутро, набуває властивості притягувати дрібні предмети - пушинки, соломинки тощо Це властивість протягом кількох століть приписувалося тільки янтарю, від назви якого і відбулося слово «електрику».

Народження вчення про електрику пов'язано з ім'ям Вільяма Гільберта (1540-1603, Англія). Він був одним з перших учених, які затвердили досвід, експеримент як основу дослідження. Він поки-зал, що при терті електризується не тільки бурштин, а й багато інших речовин і що притягують вони не тільки порошинки, а й метали, дерево, листя, камінці і навіть воду і масло.

Наступним етапом у розвитку вчення про електрику були досліди німецького вченого Отто фон Геріке (1602-1686). Він по-будував першу електростатичну машину, засновану на терті. За допомогою цього приладу Геріке виявив, що крім прітяж-ня, існує і електричне відштовхування.

1729 г. - Грей Стефан (англ. Фізик) відкрив явище електропровідності, ввів поняття провідників і непроводнікі, розглянув розподіл заряду по поверхні тел.

1733 г. - Дюфе Шарль (фр. Фізик) відкрив два роду електрики ( «Скляне» і «смоляне»), першим отримав іскру.

1746 - 1754 рр. - Франклін Бенджамін (Амеріканс. Фізик) винайшов блискавковідвід, ввів поняття позитивного і негативного зарядів; сформулював закон збереження заряду.

1740 - 1760 рр. - Михайло Ломоносов (рус. Фізик) вивчав атмосферну електрику.

1785 г. - Кулон Шарль (фр. Фізик) відкрив закон взаємодії зарядів.

1799 г. - Вольта Алессандро (італ. Фізик) відкрив перший джерело струму і ін.

1831 г. - Георг Ом (нім. Фізик) відкрив закон постійного струму.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що електричні явища вивчаються здавна. До XVII століття існували лише примітивні уявлення. Знання про електричні явища отримані зусиллями вчених різних країн.

Що ж таке електризація? Для відповіді на це питання звернемося до досвіду.

Досвід 1. Натираємо ебонітову і скляну палички, притягуємо дрібні предмети, лінійку.
    • Як можна визначити, заряджені чи тіла?
    • Як показати, що при зіткненні електризуються обидва тіла?
    • Назвіть речовини, електризацію яких вам доводилося спостерігати в домашніх умовах. За яких обставин це відбувалося?

Електризація - це явища, в яких тіла набувають властивості притягувати інші тіла; в електризації завжди беруть участь два тіла. При цьому електризуються обидва тіла. Електризація відбувається при зіткненні.

З'ясуємо, чи однакові заряди мають різні тіла.

Досвід 2. наелектризовані гільзу. По черзі підносити наелектризовану скляну і ебонітову палички.

Ви бачите, що в одному випадку гільза відштовхнулася, а в іншому - притягнула.

Існують два роду електричних зарядів - позитивними Цінні та негативні.
Тіла, що мають електричні заряди однакового знака, взаємно відштовхуються, а тіла, що мають заряди протилежні-ного знака, взаємно притягуються.
Заряд наелектризованої скляної палички умовно назва-ли позитивним, а ебонітовою (бурштинової) - негативним.

1. Які досліди доводять, що існують електричні за-ряди двох видів?
2. Іноді при фарбуванні пульверизатором металевої поверх-ності їй повідомляють заряд одного знака, а крапельок фарби - заряд протилежного знака. Для чого це потрібно?
3. Візьміть пластмасову лінійку і потріть її про сухий аркуш паперу. Доведіть на досвіді, що лінійка наелектризована. В чому це проявляється?
4. Як взаємодіють між собою:
а) дві ебонітові Палочі-ки, натерті хутром?
б) ебонітова паличка, натерта хутром і скляна паличка, натерта шовком?

ЧИ № 1169, 1171, 1 172, 1178 - 1182.

IV. Домашнє завдання

§ 25, 26. Експериментальне завдання: в сухому приміщенні потріть сухою рукою надутий повітряна куля, а потім піднесіть його до якого-небудь предмету. Що ви спостерігаєте? Опишіть в зошиті.

Схожі статті