Іто-рої-2018 - Дуванов а

Шумилина Н.Д. Дуванов А.А.

старший науковий співробітник НОУ «Роботландия +», Переславль-Залеський; кандидат педагогічних наук, доцент, ГОУ ВПО «Тверській державний університет», МОУ «Тверська гімназія № 6»

Навчальний курс з інформатики федеральним базисним навчальним планом не передбачений, але необхідність в систематичному навчанні інформатики молодших школярів є. Основи інформатики, які сприятимуть розвитку мислення школяра, і, зокрема, абстрактного, логічного, алгоритмічного мислення, допоможуть дітям не тільки в формуванні ІКТ-компетентності, а й в успішному освоєнні предметів шкільної програми, а також в майбутньому професійному самовизначенні.

Факультативний курс «Азбука Роботландия» може бути віднесений до позаурочних занять науково-пізнавального спрямування.

Коли виникла ідея створення «Абетки Роботландия», було вирішено і цей курс «обробляти» в шкільному класі. Ставка була зроблена на розробку продукту в процесі його експлуатації; створення сучасного комплексного педагогічного забезпечення; упор на фундаментальні ази інформатики та розвиток мислення школяра.

Структура нового курсу. В «Абетці» заплановано 4 ключових разделапо років навчання:

1 рік. комп'ютер;

2 рік. інформація;

3 рік. алгоритми і

Таким чином, «Азбука інформатики» позиціонується як курс, що закладає основи комп'ютерної, інформаційної, алгоритмічної і комунікаційної грамотності молодших школярів.

На даний момент створено навчально-методичний комплекс першого року навчання «Комп'ютер», що включає в себе:

Електронний інтерактивний підручник-лабораторію (інтерактивні тексти, тренажери, практикуми, заліки, питання і завдання).

Електронна підтримка для вчителя: методичні рекомендації, ілюстративні матеріали для занять (презентації), заготовки для роздавальних матеріалів.

Упор на фундаментальність. Завдання курсу: допомогти малюкам освоїти ази інформатики. Відзначимо: фундаментальні ази, які стійкі по відношенню до громадських змін і здатні підготувати дітей до життя в суспільстві, про пристрій якого зараз нічого не відомо.

Завдання важке, особливо якщо перший рік курсу ми вирішили присвятити комп'ютера, тому що важливо освоїти базовий інструмент інформатики. Освоїти конкретно, на практиці, але фундаментально, навіть в тій частині, яка стосується мінливого інтерфейсу.

Інтерфейс сучасного додатки динамічний, як з функціональної, так і з візуальної точки зору. Візуально такий інтерфейс повторює звичну фізику реального світу. Наприклад, реальні предмети не зникають миттєво в одному місці і не виникають нізвідки в іншому (нуль-транспортування поки ще зустрічається тільки у фантастів). Сучасний інтерфейс використовує для імітації фізичних сутностей екранних об'єктів прийом «плавного переходу» (поступове розчинення, розсунення / схлопування з кінцевою швидкістю і т. П.). Навіть в арсеналі сучасного Інтернету поширені такі інтерфейсні шаблони як пряме редагування даних, перетягування, спливаючі контекстні інструменти та запрошення, оверлеї, інлеі, віртуальні сторінки, автозаповнення, управління жестами і інші прийоми створення комфортного середовища для користувача.

Ми хочемо дати уявлення дітям про склад комп'ютера, про принципи його роботи і домогтися, щоб вони освоїли сучасний інтерфейс на практиці. Але головне, ми хочемо навчити дітей мислити алгоритмічно, адже основа інформатики - це теорія і практика складання алгоритмів для обробки інформації. Розвиток алгоритмічного мислення - наша основна мета, вона формулювалася в Роботландия.

Зауважимо, що ми хочемо сформувати алгоритмічне мислення поряд з іншими. Це наша специфічна освітня завдання.

Звичайно, ми хочемо виховувати і те, що позначають поняттям «інформаційна компетентність». Тобто, ми хочемо сформувати у дітей звичку при вирішенні завдань звертатися до адекватного інструменту.

Нарешті, ми хочемо сприяти загальному розвитку дитини, прищепити любов до читання, письма, мислення і вченню, формування у нього звички знаходити точні формулювання, вміння коректно вести суперечку, відстоювати свої позиції. Ми хочемо ще найважливішого - розкриття індивідуальності; прояви колективізму. Вихованню цих якостей сприяє виконання творчих завдань та навчальні командні ігри в класі.

Завдання курсу для першого класу

Ми хочемо познайомити першокласників з головним інструментом сучасної інформатики - комп'ютером.

Це основна тема курсу в першому класі. Більш конкретно завдання першого року навчання можна сформулювати так:

 • Склад і функціонування комп'ютера. Різноманіття пристроїв, що підключаються до комп'ютера.
 • Введення в комп'ютерний інтерфейс, реалізований за допомогою фізичних пристроїв (миша, клавіатура, тачпад, сенсорний екран) і системи екранних об'єктів, призначених для взаємодії з програмним забезпеченням (значки, вікна, курсори, меню).

Отримані знання допоможуть дітям виконувати нескладні завдання з використанням стандартних програм ОС (Блокнот, WordPad, Калькулятор, Провідник або їм подібні).

На ілюстрації показано вікно програми WordPad, в якому діти замість знаків питання повинні написати потрібні слова знайомого вірша ( «ведмедика», «ведмедику», «хороший»).

Однак, до яких дій не вчили б виконувати на комп'ютері, ми будемо постійно формувати алгоритмічне мислення, і пов'язувати справи комп'ютерні зі справами від них далекими, показуючи, що все різні ідеї мають спільне коріння, як, наприклад, іконка на моніторі і піктограма на дверях.

Слід особливо відзначити, що поряд з неформальними алгоритмами вже на першому році навчання вводяться і формальні - діти збирають, запускають і налагоджують програми для роботів на екрані комп'ютера.

Навчальна робота будується в вигляді ланцюжка кроків від простого до складного, із застосуванням ігрових форм, зі зміною середовища діяльності (робота з інтерактивною дошкою, рухлива гра в класі, робота на комп'ютері).

Методика курсу враховує, звичайно, вікові особливості молодших школярів, але намагається досягти при цьому максимуму можливого в розвитку дітей. роблячи ставку на асоціативні зв'язки і вибудовуючи послідовність простих кроків, що зв'язують просте і складне, конкретне і абстрактне.

Складові частини заняття. Заняття будується з урахуванням тривалості, рекомендованої для початкової школи. Заняття 1 року навчання тривають 35 хв. у 2-4 класах - 45 хв. Заняття будується «типовим» чином:

 1. Повторення пройденого матеріалу у вигляді відповідей на питання
 2. Пояснення нового матеріалу
 3. Физминутку
 4. Практикум П (запартой)
 5. Практикум До і Залік (робота за комп'ютером)
 6. Підведення підсумків заняття

Робота за комп'ютером є одним з 6-ти етапів заняття і займає не більше 20 хв. відповідно до гігієнічних «Вимогами до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти» в рамках стандарту початкової загальної освіти другого покоління. Необхідності в більш тривалій роботі за комп'ютером і не виникає. Адже на навчання працюють і некомп'ютерні частини уроку.

Для взаємодії учасників проекту був створений електронний список розсилки.

На першому етапі саме він допоміг усім зрозуміти загальні ідеї курсу, його цілі і завдання. Надалі список виступив в якості робочого комунікаційного інструменту. Через нього йшло все публічне спілкування, і тьютори публікували на ньому звіти про минулі уроках.

Взаємодія з батьками

На цій зустрічі пропонувалося пояснити змістовну сторону майбутніх занять і технічну, що відноситься до роботи з підручником в домашніх умовах.

Вчителі описували кожну проведене заняття і відправляли свій звіт на список розсилки проекту. В результаті виникають обговорень вносилися корективи в трактування підручника, в методику проведення занять.

У процесі подібних обговорень, наприклад, народилася ідея проведення узагальнюючого уроку в кінці кожної теми ( «іспит в Роботландия»).

Розкриваючи стрижневі теми курсу - Знайомство з пристроєм і функціонуванням комп'ютера і Введення в комп'ютерний інтерфейс, реалізований за допомогою фізичних пристроїв і екранних об'єктів - ми не забували і про надзавдання - формування алгоритмічного мислення, загальний розвиток дитини, розкриття його індивідуальності і демонстрації переваг кооперації.

Говорячи про формування алгоритмічного мислення і розвитку практичних навичок роботи на комп'ютері, необхідно відзначити чудове переплетення двох цих напрямків, що трапилося в нашому курсі.

Освоюючи набір і редагування тексту, ми приступили до виконання і складання алгоритмів, і навіть до програмування! Причому, робота в цьому напрямку почалася з другого заняття, з появи на уроці терміна «алгоритм».

Надалі, ця лінія була підтримана двома спеціальними виконавцями.

Перший виконавець (РС-1) виконує редагування рядка по написаної програмі з використанням команд BS, Delete і стрілок вправо і вліво.

Інтерес до роботи з ним викликаний, зокрема, тим, що з осмисленого слова (або фрази) виходить інше осмислене слово (або фраза).

Другий виконавець (Агент РБ. «Шпигун», що задає шифровки) може обробляти слова, видаляючи перші або останні символи (оператор |) і «склеює» їх (оператор +).

Паралельно з основними темами не припинялася робота на клавіатурі.

В курсі передбачено 65 вправ на освоєння клавіатурного набору і редагування тексту. При цьому слід зазначити, що при роботі з шифровками ці вміння тренуються мимоволі в процесі виконання завдань.

Пілотом залишилися задоволені вчителя. І батьки! Ось що написав один з тьюторів: «Від батьків отримала не просто позитивний відгук про заняття в Абетці Роботландия, а бурю захоплення. Багато мам і тат самі із задоволенням працюють за підручником і виконують практикуми. Дуже просять у 2-му класі продовжити нашу роботу »

В результаті роботи пілота були сформовані:

 • Подання про устрій комп'ютера.
 • Подання про програмне забезпечення.
 • Подання про елементи екранних об'єктів.
 • Уміння роботи з пристроями введення (клавіатура, миша).
 • Первинне вміння працювати з текстом на комп'ютері.
 • Вміння розуміти, виконувати і будувати нескладну послідовність дій і використовувати стандартні програми операційної системи для виконання нескладних завдань.

Все це було досягнуто на базі системно-діяльнісного підходу, який Вася Кук, один з головних героїв Роботландия, завжди пропагував, не втомлюючись повторювати: «Моя голова пам'ятає лише те, що роблять мої руки!»