Як перекладається suggest

гл.
пропонувати, запропонувати
(Offer)
suggested solution - пропоноване рішення
also suggest - також запропонувати
припускати, припустити, вважати
(Assume, suppose, believe)
suggested retail price - передбачувана роздрібна ціна
говорити, стверджувати
(Say, assert)
радити, порадити
(Advise)
підказувати, підказати
(Prompt)
означати, мати на увазі
(Mean, imply)
вселяти
(Inspire)
натякати
(Hint)
викликати
(Induce)

словосполучення
to suggest itself - напрошуватися
to advance / present / propose / suggest a theory - пропонувати, відстоювати теорію
does it suggest nothing to you? - хіба це вам нічого не говорить?
suggest a hypothesis - висунути гіпотезу
suggest an idea - висловлювати ідею; висунути ідею; подавати ідею
suggest itself - здаватися привабливим; напрошуватися
suggest an amendment to the bill - виступити з пропозицією внести поправку в законопроект
to tentatively suggest an amendment - запропонувати в попередньому порядку поправку
suggest that perhaps - висловити припущення, що
it is reasonable to suggest that - розумно припустити, що
приклади

I suggested waiting.

Я запропонував почекати.

He suggested a visit to the gallery.

Він порадив відвідати галерею.

Who suggested his taking part?

Хто був ініціатором того, щоб він взяв участь?

An idea suggested itself to me.

Мені прийшла в голову думка.

At this juncture, I suggest we take a short break.

У зв'язку з цим, я пропоную зробити перерву.

Who would you suggest for the job?

Кого б ви запропонували на цю роботу?

What does this shape suggest to you?

Це що-небудь вам нагадує?

Також часто шукають переклад слів:

Переклад прислів'їв і приказок:

  • Як перекладається suggest
  • Як перекладається suggest
  • Як перекладається suggest
  • Як перекладається suggest

    Схожі статті