Як пишеться «блиснути»

§ 35. Є коріння, в яких написання букв на місці ненаголошених голосних не відповідає загальним правилом, а підпорядковується традиції. До них належать такі коріння з чергуються голосними.

1. Коріння з буквами а і о.

гар - гір. На місці ненаголошеного голосного пишеться буква о. хоча під наголосом - а. напр. горіти, нагореть, учадіти, вигоряти, засмаглий, погорілець, горючий; але: гар, загар, нагар, угар. Винятки (гар без наголосу): вигаркі, жужелицею, Пригара, гаревою (поряд з варіантом Гарєв).

зар - зор. На місці ненаголошеного голосного пишеться а. зоря, зірниця, Зарево, осяяти, прояснюватися, осяяння, зарянка (птах), заряніца; під наголосом - а й о. пор. заграва, променистий, світлий і зорі (мн. ч. слова зоря), світанок, зіронька, Зорюшка, зоря (військовий сигнал, зазвичай в вираженні бити або грати зорю).

кас - кіс. У цьому корені пишеться а. якщо після кореня слід а; в інших випадках пишеться о. пор. стосуватися, дотик, торкатися, ставлення, щодо, але торкнутися, доторкнутися, зіткнення, недоторканний (під наголосом голосний кореня не зустрічається).

клан - клон. На місці ненаголошеного голосного пишеться о. напр. поклонитися, нахилити, схилити, схилитися, відхилятися, схилятися, схиляння, відмінювання; під наголосом - про і а. пор. уклін, нахил, нахилиться, схильний, непохитний і кланятися, розкланятися, попрощатися.

крап - кроп. Без наголоси пишеться буква про в словах зі значенням 'покривати краплями, бризками': кропити, кроплення (від кропити), окропити, окроплённий, окропляти; буква а - в словах зі значенням 'покривати дрібними цятками, точками': крапчастою, крапчасті (від крапає ​​в значенні 'покривати крапками, наносити крап'), вкраплення. Під наголосом - тільки а. крапає, цятками, точка, вкрап, украплений, крап.

лаг - лог - лож. На місці ненаголошеного голосного перед г пишеться а. перед ж - о. напр. викладати, обкладати, припускати, докладати, розкладати, невідкладний, зволікання, піхву, прикметник, доданок, стіхослагатель. але: закласти, викласти, відкласти, покласти, запропонувати, докласти, виклад, положення, пропозиція, віршування, буря, відкладний. Під наголосом завжди о. податок, заставу, підроблення, підроблений, покладе, покладений. У слові полог. де корінь -лог- в сучасній мові вже не виділяється, без наголосу перед г пишеться о.

мак - мок - моч. На місці ненаголошеного голосного пишеться перед до буква а в словах зі значенням 'занурювати, занурювати в рідину': вмочати, вмочити, вмочити; буква про - в словах зі значенням 'ставати мокрим': намокати, відмокати, обмокать, промокати (під дощем), в словах, похідних від мокрий (напр. вологий, мокрота, мокрота, мокриця) (під наголосом - в словах мокрий, мокнути , намокнути, промокнути і т. п.), і в словах зі значенням 'осушувати чимось н. вбирає вологу ': промокати, промокнути, промокальними, промокашка. Перед ч - завжди буква о. напр. мочити, намочи, промочити, вимочений (пор. під наголосом: мочить, змочений; про дієсловах на -іват' типу змочувати, вимочувати см. § 34. примітка 2).

пай - співай (в дієслові паяти і однокореневих словах). Без наголоси пишеться а. паяти, запаяти, розпаяно, паяльник і т. п. Під наголосом - а й о. пор. запаяний, запаювання, спайка, спайні і припій, напій.

плав - плов. Без наголоси пишеться а. плавучий, плавець, поплавок, плавун (трава; жук; водяний опосум), плавунец (жук), плавунчик (птах), сплавляти, сплавний, на плаву, наплавний; але: плавець і плавчиха з буквою о. Під наголосом - тільки а. плавати, лісосплав.

Примітка. У слові пливун (грунт) пишеться буква и. як і в інших словах, похідних від дієслова плисти - пливу: насуватися, підпливати, розпливатися і т. п.

- рівний. Буква а пишеться в словах, пов'язаних за значенням з прикметником рівний 'однаковий', напр. рівняти (кого-що-н. з ким-чим-н.), дорівнювати (чему-н. або з ким-чим-н.), прирівняти, порівнятися, порівняти (ся), порівняння, зрівнятися (у чому-н .), зрівняти (рахунок), підрівняти, вирівняти (напр. строчки - 'зробити рівними по довжині'), зрівняти, рівняння, зрівнялівка, рівноправний, рівносильний, рівноцінний, рівновагу, рівнодення, нарівні, так само.

Буква про пишеться в словах, пов'язаних за значенням з прикметником рівний 'гладкий, прямий, без нерівностей', напр. рівняти (грядку, поверхня дороги), зарівняти, розрівняти, підрівняти, вирівняти (зробити рівним, гладким, прямим).

Однак в словах порівну, ровесник. пов'язаних за значенням з рівний. пишеться буква о; в слові рівнина. пов'язаному за значенням з рівний. - буква А. У словах з неясною соотнесенностью пишуться: буква а - в дієслові дорівнювати (в шерензі, при побудові) і похідних від нього словах рівняння, підрівняти, вирівнятися (в строю); буква про - в поєднанні НЕ ровён годину. в слові рівень.

різн - розн. У численних складних словах з першою частиною різно (різнорідний, різнобічний, різноголосся і т. П.) Без наголосу пишеться буква а. в слові порізно - буква про Під наголосом - а (різний, різниця, різнитися) і про (ворожнечу, розниться, розрізнений).

ріс (т) - рас (т) - ращ. На місці ненаголошеного голосного пишеться: а) перед с (без подальшого т) - буква о. росла, росли, виріс, виріс, зарості, поросль, водорість, недоук; виняток - галузь і похідні від нього (галузевої, міжгалузевої, багатогалузевий); б) перед ст - буква а. напр. рости, росту, ростити, підрости, вирости, виростити, виросту, виростати, проростити, виростати, наростати, зрости, зростати, вік, рослина, рослинність, дикоростучий; виключення: паросток, ростовой, лихвар, виріст, виростной, виросток, заросток, прорість, підлітковий (поряд з варіантом підлітковий); в) перед щ завжди а. напр. ращу, вирощу, вирощений, пріращать, нарощення, зрощення.

Під наголосом перед с (з подальшим т і без нього) - тільки о. напр. зростання, наріст, відросток, підліток, переросток; ріс, заріс, що підріс, рослий, дикороси.

Скак - скок - скач - скоч. Якщо корінь закінчується на к. То на місці ненаголошеного голосного пишеться буква а. напр. скакати, прискакав, поскакати, стрибнути, скакалка, скакун, на скаку, скакового. хоча під наголосом - о. напр. скок, наскок, відскік, поскок, зіскок (про дієсловах на -Івано типу наскоки см. § 34. примітка 2).

Якщо корінь закінчується на ч. То пишуться: буква а в формах дієслова скакати і похідних від нього дієслів (напр. Скачу, скачи, обскачу, обскачі, поскачемо, поскачемо), а також в слоні стрибок (перевіркою служать форми тих же дієслів - напр . скаче, поскачем. і похідні стрибка, з нальоту); буква про - в префіксальних дієсловах на -скочіть (напр. вскочити, схопився, скочив, вискочити, вискочу, вискочив, зіскочити, підскочити) і в слові вискочка (перевірка - формами тих же дієслів, крім вискочити. схопиться, соскочат і т. п .).

Пор. проскачу (сто верст), проскачі (форми дієслова проскакати, проскочить) і проскочу, проскочив (форми дієслова проскочити, проскочить); подскачіл, подскачіл (форми дієслова скакати, підскакає наблизитися галопом ') і підскочу, підскочив (форми дієслова підскочити, підскочить' швидким рухом наблизитися до кого-чого-н. або різко піднятися ').

твор - твар. У словах творити, творіння, творець, створений, витворяти і ін. Без наголосу пишеться буква о; під наголосом - не тільки про (творчий, творчість), а й а (тварюка, створений). У слові начиння. де корінь -твар- в сучасній мові вже не виділяється, без наголосу пишеться а.

2. Коріння з буквами і та е.

блес (до, т) - сюячи - виблискуючи. На місці ненаголошеного голосного пишуться букви і та е. І - перед ст при подальшому ударному а. напр. блищати, блищить, блискучий, сяйво, блискучий, заблищати; е - в інших випадках, напр. блищати, блищить, блискучий, виблискуючи, блиснути, заблестеть, проблеснуть, блешня, відблиск, проблиск, блищу, сюячи, сюячи. Під наголосом - е і е. блиск, блищить, блискучий; поблискують, отблёсківать, проблёсківать, блискітки.

вис - вага. На місці ненаголошеного голосного пишеться буква і в дієслові висіти (висить, висячи) і похідних від нього (повисіти, отвісеться і т. П.), А також в префіксальних дієсловах із загальною частиною -вісеть. повисати, нависати, звисати і т. п. (пор. під наголосом: виснути, повиснути, зависнути); буква е - в словах вивісити, вивіска, підвісний, навісний, на вазі (пор. під наголосом: повісити, підвісити, звісити).

лип - леп. У словах прилипати, налипає і т. П. В ненаголошеній положенні пишеться буква і (пор. Під наголосом: липкий, прилипнути), а в словах ліпити, приліпити, наліпити і т. П. - буква е (пор. Під наголосом: ліпить , приліпить, ліплення).

сид - се (д). На місці ненаголошеного голосного пишуться: буква і - перед м'яким згодним д - в дієслові сидіти (сидять, сиди) і похідних від нього (просидіти, засидітися, доглядальниця, посиденьки і т. П.); буква е - перед твердим д. сідок, сідло (в останньому в формах мн. ч. - е. сідла), сідлати, стільці, сідничний, сидіти, засідати, насідати, присідати, засідатель, голова. а також - перед м'яким д - в похідних від слова сідло (сідельний, сідляр, черезсідельник, седельце). Під наголосом - і та е. Напр. сидячи, відсидка, терплячі; сісти, присісти, села, домосід, непосида, квочка, присед; в формах дієслова сісти і префіксальних - також а (на листі я): сяду, сядь, сядуть.

Примітка 1. Про написання голосних букв і та е в дієслівних коренях із збіглим гласним см. § 36.

Примітка 2. У дієсловах із загальною частиною -німать (напр. Займати, дошкуляти, обіймати, віднімати, піднімати, знімати, розуміти, вгамовувати), яким відповідають дієслова доконаного виду на -нять (зайняти, прийняти, підняти, зрозуміти, вгамувати і т . п.), пишеться після н на місці ненаголошеного голосного буква і; то ж в дієслові виймати (пор. сов. вид вийняти). У деяких дієсловах цієї групи безударнийголосний кореня може бути перевірений ударним і в формах типу відніме, підніме, зніме (це форми дієслів на -нять), рідко - в похідних словах: знімок, в обнімку.

Примітка 3. Буква і на місці ненаголошеного голосного пишеться також в корені дієслів заклинати і проклинати. У відповідних дієсловах доконаного виду і інших однокореневих словах пишеться (як в ненаголошеній положенні, так і під наголосом) буква л. проклясти, прокляне, клясти, кляв, закляття, прокляття і т. п.

§ 83. У групах приголосних один з приголосних може не вимовлятися: в поєднаннях СТН, стл, Здн, РДЦ, рдч, СТЦ, здц, НТСК, ндск, НДЦ, нтств, СТСК це середній приголосний, в поєднаннях осіб, вств - початковий приголосний . Наявність невимовного приголосного перевіряється підбором іншої форми того ж слова або іншого спорідненого слова, де цей приголосний вимовляється, напр. чес т ний (чесний, честь), страс т ний (пристрасний, пристрасть), радос т ний (радісний, радість), совмес т ний (разом), крёс т ний, крес т нік (хрест, хрестити), окрес т ний (навколо), кіс т ний (кістка), Пакос т нік (капость, пакостити), хлес т нуть (шмагати), Хрус т нуть (хрустіти), несчас т ний і счас т ЛІВИЙ (щастя), завис т ЛІВИЙ (заздрість ), з т лать (стелю), поз д ний (запізнитися), праз д ний (дозвільний), наез д нік (їздити), сер д це, сер д цевіна, сер д Чишко (сердець, серцевий), крес т цовий (крижі), ис т ца (позивач), під уз д ци (вуздечка), Гіга т ський (гігант), Голлан д ський і Голлан д ци (Голландія, голландець), аген т ство (агент), марксіс т ський (марксист, див. § 84); зі л нце (сонячний), здра в відати, здра в стуй (здоровий, здоров'я), я в відати (явний).

Пор. слова, що не мають невимовних приголосних, напр. жахливий (жахливий), небезпечний, небезпека (небезпечний), відсталий (Косен), майстерний (вправний), панувати (влада, яка панувала б), брати участь (участь), слати (посилати), інтриганськи, інтриганство (інтриган).

Винятки. Всупереч перевірці за традицією пишуться слова: блиснути (хоча блищати), склянка 'скляну посудину' (хоча скло, скляний), сердитися (хоча сердитися), скатёрка (хоча скатертину, але скатерочка).

Примітка. У деяких випадках невимовний приголосний не піддається перевірці, напр. в в слові почуття, т в слові сходи (в останньому випадку згодна т пишеться всупереч перевірці словом драбинка). Написання таких слів слід запам'ятовувати, як і слів, де можна запідозрити зайву згідну, напр. простувати (йти), страви (їжа), ровесник.

Схожі статті