Клініка інфаркту мозку

Клініка інфаркту мозку. Ознаки ураження судинної системи мозку

Основна мета неврологічного огляду - на підставі виявлених симптомів визначити анатомічну локалізанію інфаркту і посудину, в басейні якого він розвинувся (принаймні його приналежність до басейну сонних або хребетних артерій). Як правило, це можливо після ретельного клінічного огляду. При деяких типах інфарктів, перш за все при лакунарних, встановити локалізацію можна тільки за допомогою нейровізуалізації. Важко відрізнити один від одного за клінічними проявами і деякі варіанти інфарктів в басейні середньої і задньої мозкових артерій.
Очна артерія. Якщо причиною порушення кровообігу служать атеросклеротичні зміни сонних артерій, в артеріях сітківки можуть бути виявлені кристали холестерину.

Внутрішня сонна артерія. Клінічні прояви залежать від локалізації та обсягу ураження. Провідні симптоми.
• контралатеральний гемипарез або геміплегія з залученням м'язів обличчя і конеч ностей (фаціобрахіокруральний парез);
• контралатеральная гемігіпестезія;
• гомонимная гемианопсия;

Оклюзія верхньої передньої гілки середньої мозкової артерії викликає інфаркт, переважно залучає лобову частку і виявляється гемипарезом фа ціобрахіального типу (слабкість переваж нням виражена в м'язах особи і руки), парезом погляду, моторної афазією і апраксісй. Оклюзія нижньої задньої гілки призводить до розвитку інфаркту, переважно локалізується в тім'яній ділянці і в типових випадках головним чином проявляється тими гіпсстезіей, яка може супроводжуватися гомонимной гсміанопсіей, при лівосторонніх ураженнях - сенсорної афазією, при правобічних поражени ях - синдромом ігнорування проти воположной половини простору, рідше делирием.

Клініка інфаркту мозку

Оклюзія основного стовбура середньої мозкової артерії призводить при добре фун кііонірующіх лептомснінгеальних анастомозах до інфаркту в області базальних гангліїв і внутрішньої капсули з формуванням гемипареза або геміплегії. При недостатньому розвитку колатералей формується великий територіальний інфаркт, що поширюється від базальних гангліїв до кори великих півкуль.

Тромб або емболії можуть фрагментуватися і поширюватися лістальнее, викликаючи закупорку однієї або декількох дрібних гілок середньої мозкової артерії з розвитком одного або кількох корково-підкіркових інфарктів, клінічні прояви яких залежать від локалізації ураженої області кори.

Закупорка стріарних і лентікулостріарних артерій і артеріол призводить до невеликих, найчастіше за все лакунарним інфарктів в області базальних гангліїв і внутрішньої капсули. Вони проявляються сенсомоторним, чисто моторним або чисто сенсорним гемісіндрома, а також екстрапірамідними синдромами, наприклад гемібаллізм. У гострій стадії розвитку геміпарезу м'язовий тонус і сухожильні рефлекси зазвичай бувають знижені, по при цьому вияатястся рефлекс Бабинського.

Підвищення м'язового тонусу по спастичному типу розвивається через кілька днів або навіть тижнів. У пацієнтів з інсультом, як правило, м'язовий тонус розвивається переважно в сгибателях руки і разгибателях ноги. Наслідком є ​​гемшеретіческая хода, яка характеризується тим, що паретичной нога при ходьбі описує півколо (ціркумдукція), а парегічная рука виявляється зігнутою і наведеної до тулуба.

Схожі статті