Облік матеріалів, отриманих безоплатно - актуальна бухгалтерія

Облік матеріалів, отриманих безоплатно

Облік матеріалів, отриманих безоплатно, проводиться за поточною ринковою ціною на дату їх прийняття до обліку. При цьому ринкова ціна визначається як сума грошових коштів, які фірма могла б отримати від продажу цього майна.

Матеріали, отримані компанією безоплатно, оприбутковують за поточною ринковою ціною на дату їх прийняття до обліку. Ринкова ціна визначається як сума грошових коштів, які компанія могла б отримати від продажу цього майна. Якщо достовірно визначити її неможливо, фірма має право звернутися до незалежних оцінювачів. Витрати на оплату їх послуг, а також інших витрат, прямо пов'язаних з отриманням матеріалів (наприклад, на доставку до складу), списують на збільшення їх вартості.

Операції з безоплатної передачі матеріалів, як і будь-якого іншого майна, обкладають ПДВ. Стороні, яка їх отримує, передає особа ПДВ не пред'являє. Рахунок-фактура, оформлений по цій угоді передавальною стороною, реєстрації в книзі покупок одержувача не підлягає.

Вартість матеріалів. отриманих організацією безоплатно, в тому числі за договором дарування, відноситься в бухгалтерському обліку до інших доходів. Компанія має право самостійно встановити один з двох способів обліку безоплатно отриманих матеріалів у своїй обліковій політиці:

  • в складі доходів майбутніх періодів і в міру списання матеріалів у складі інших доходів;
  • одноразово у складі інших доходів в момент їх оприбуткування.

ПРИКЛАД
Компанія безоплатно отримала матеріали. Для визначення їх ринкової вартості притягнутий незалежний оцінювач. Витрати на оплату його послуг рівні 21 240 руб. (В тому числі ПДВ - 3240 руб.). За висновком оцінювача, ринкова вартість матеріалів - 950 000 руб. (без НДС). Витрати на їх доставку до складу компанії склали 35 400 руб. (В тому числі ПДВ - 5400 руб.).

Згідно бухгалтерської облікову політику матеріали, отримані безоплатно, відображаються в складі доходів майбутніх періодів. Операції, пов'язані з надходженням матеріалів, бухгалтер відбив записами:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 98-2
- 950 000 руб. - оприбутковано матеріали, отримані безоплатно;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
- 3240 руб. - врахований ПДВ по послугах оцінювача;
ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60
- 18 000 руб. (21 240 - 3240) - витрати по оцінці матеріалів списані на збільшення їх вартості;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
- 5400 руб. - врахований ПДВ по витратах на доставку матеріалів до складу компанії;

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - враховані витрати на доставку матеріалів до складу компанії;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
- 8640 руб. (3240 + 5400) - прийнятий до відрахування ПДВ по витратах на придбання матеріалів.

Фактична собівартість матеріалів, по якій вони повинні бути відображені по рядку 1210 бухгалтерського балансу, складе:

950 000 + 18 000 + 30 000 = 998 000 руб.

Одночасно в бухгалтерському балансі по рядку 1530 будуть відображені і доходи майбутніх періодів в розмірі 950 000 руб.

Згідно бухгалтерської облікову політику матеріали, отримані безоплатно, відображаються у складі інших доходів одноразово. Операції, пов'язані з надходженням матеріалів, бухгалтер відбив записами:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 91-1
- 950 000 руб. - оприбутковано матеріали, отримані безоплатно;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
- 3240 руб. - врахований ПДВ по послугах оцінювача;

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60
- 18 000 руб. (21 240 - 3240) - витрати по оцінці матеріалів списані на збільшення їх вартості;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
- 5400 руб. - врахований ПДВ по витратах на доставку матеріалів до складу компанії;

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - враховані витрати на доставку матеріалів до складу компанії;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
- 8640 руб. (3240 + 5400) - прийнятий до відрахування ПДВ по витратах на придбання матеріалів.

Як і в ситуації 1, фактична собівартість матеріалів, по якій вони повинні бути відображені по рядку 1210 бухгалтерського балансу, складе:
950 000 + 18 000 + 30 000 = 998 000 руб.

В даному випадку доходів майбутніх періодів у компанії не виникає.