Перевірка кабелів на втрату напруги - студопедія

Напруга на висновках приймача електроенергії завжди менше напруги на шинах ГРЩ внаслідок втрат напруги в лінії між ГРЩ і приймачем.

У лініях електропередачі постійного струму втрата напруги чисельні-но дорівнює арифметичній різниці напруг на початку і в кінці лінії, причому поняття "втрата напруги" і "падіння напруги" рівнозначні.

У лініях передачі змінного струму втрата напруги чисельно дорівнює арифмет

чеський різниці модулів (т. е. повних зна-ний) напружень на початку і в кінці лінії, а падіння напруги визначається геометричній різницею напруг на початку і в кінці лінії.

Втрата напруги (%) в лінії електропередачі постійного струму

# 916; U = (2 * 10 I l) / ( # 947; sU) або # 916; U = (2 * 10 Р l) / ( # 947; sU) (6.7),

де 2 - коефіцієнт, що враховує наявність двох проводів лінії;

I - струм приймача, А;

l - довжина лінії, м;

# 947; = 48,1 м / (Ом * мм) - питома провідність міді при 65ºС;

s - площа перерізу жили кабелю, мм;

U - номінальна напруга приймача, В;

Р - споживана з мережі потужність прийом-ника, кВт.

У мережах змінного струму втрата напруги має активну і реактивну (Індуктори

тивную) складові, причому останній можна знехтувати, так як при частоті струму 50 Гц вона значно менше активною.

З огляду на це втрата напруги (%) в 1 -фазной лінії електропередачі змінного струму

# 916; U = (2 * 10 Р l) / ( # 947; sU) (6.9),

Втрата напруги в кожному дроті 3-жильного кабелю при номінальному струмі

де: I - струм двигуна (генератора), А;

L - довжина кабелю, м;

cos # 966; - номінальний коефіцієнт потужності двигуна (генератора);

# 947; = 48,1- питома провідність міді при температурі + 65 ° С, м / Ом * мм

s - площа поперечного перерізу жили обраного кабелю, мм;

U - номінальне (лінійне) напруга двигуна (генератора), В.

Якщо отримане в розрахунку значення втрати напруги в лінії виявиться більше

допускається, треба з таблиці вибрати кабель з найближчим великим значенням поперечного

ного перетину жил і повторити розрахунок.

У разі якщо лінія електропередачі забезпечує електроенергією кілька приймачів, втрата напруги визначається окремо для кожної ділянки, в межах якого площа перетину і струм не змінюються.

Тоді для найбільш віддаленого приймачі-ка втрата напруги в лінії визначить

ся сумою втрат на окремих ділянках

Схожі статті