Підвищення марки цементу

При виборі рішень необхідно враховувати як інтереси конкретного виробництва, так і загальний народногосподарський ефект. Підвищення марки цементу веде до зниження його витрати в бетоні, проте цемент високих марок виробляє обмежену кількість заводів. Застосування цього цементу для бетонів низьких і в ряді випадків навіть для середніх марок не тільки може призвести до його нераціонального використання через неможливість значного зниження витрати цементу зважаючи на необхідність забезпечення щільності бетону, але викликає різке збільшення середньої дальності перевезень цементу, потреби в вагонах, зайве розширення складського господарства на заводах збірного залізобетону. В результаті економічний ефект, отриманий за рахунок зниження витрати цементу, не покриває збільшених транспортних та інших витрат. З точки зору забезпечення максимального народногосподарського ефекту доцільно розумно використовувати в звичайних бетонах рядові марки цементу, одночасно широко застосовуючи суперпластифікатори і інші хімічні добавки, якісні місцеві наповнювачі та раціональну технологію бетону Цемент високих марок застосовують в високоміцних і спеціальних бетонах при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні

На частку цементу доводиться велика частина сумарних енергетичних витрат у виробництві бетону. В середньому на виробництво 1 м3 важкого бетону витрачається 110 210 кг умовного палива, з них 65. 75% палива необхідно на виробництво цементу. 2. 3% палива витрачається на отримання заповнювача, 10. 15% - на різні технологічні операції з виготовлення бетону і залізобетонних виробі, 13 18% - на теплову обробку виробів Сумарний витрата палива збільшується в основному через підвищення витрати цементу, так як витрата палива на інші потреби практично змінюється мало, складаючи в середньому 40. 50 кг / м. Можлива зміна середніх енерговитрат на виробництво бетону показано в табл. 20.3 (при застосуванні рухливих бетонних сумішей).

Кількість внесеного разбелівателя збільшується з підвищенням марки цементу. Щоб уникнути зниження міцності покриття в цементи марки 400 вносять не більше.
bibliotekar.ru/oblicovka/57.htm

Схожі статті