Поліграфія, що це таке поліграфія

(Грец. Від polys - багато, і grapho - пишу). 1) мистецтво писати секретним способом, назаднім тільки для присвячених. Див. Шифри. 2) мистецтво розбирати секретні шрифти. 3) відділення бібліотеки, де зберігаються поліграфи. 4) шрифт, який придатний для декількох мов.

(Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу російської мови». Чудінов А.Н. 1910)

грец. polygraphia, від polys, багато, і grapho, пишу. а) Мистецтво писати секретними способами. b) Відділення бібліотеки, в якому поміщені поліграфи.

(Джерело: «Пояснення 25000 іноземних слів, що увійшли до вживання в російську мову, із зазначенням їх коренів». Міхельсон А.Д. 1865)

у древніх - мистецтво писати своєрідними знаками, зрозумілими лише тому, хто має ключ до них (див. також шифр).

(Джерело: «Словник іншомовних слів, які увійшли до складу російської мови». Павленков Ф. 1907)

Що таке поліграфія. поліграфія це, значення слова поліграфія. походження (етимологія) поліграфія. синоніми до поліграфія. парадигма (форми слова) поліграфія в інших словниках

► поліграфія - Словник іншомовних слів

що таке поліграфія

устар. ПОЛІГРАФІЯ, і, мн. немає, ж.

1. Сукупність технічних засобів для отримання великої кількості однакових копій якогось зображення (букв, знаків, малюнків) і способи друкованого розмноження тексту, ілюстрацій і т.п. у вигляді книг, журналів, газет, плакатів та ін. Досягнення сучасної поліграфії.

2. Промисловість, яка охоплює всі види виробництва друкованої продукції. Поліграфіст - 1) фахівець з поліграфії; 2) людина, що працює в області поліграфії. Поліграфічний - відно-сящійся до поліграфії.

► поліграфія - В. Даль Тлумачний словник живої великоросійської мови

що таке поліграфія

ПОЛІГРАФІЯ ж. грец. відділ книг про різних науках, суміш. || Цифрувати, шифрована, пташиний грамота, тайнопис. Поліграфний, поліграфічний. до цього относящ. Поліграф. знає поліграфію; || писав багато про різні предмети і науках.

► поліграфія - Т.Ф. Єфремова Новий словник російської мови. Толково- словотвірний

що таке поліграфія

1) Галузь промисловості, яка охоплює всі види виробництва друкованої продукції.

2) Сукупність технічних засобів, що забезпечують дану галузь промисловості.

► поліграфія - Сучасний тлумачний словник изд. "Велика Радянська Енциклопедія"

що таке поліграфія

(Грец. Polygraphia, букв. - многопісаніе), 1) галузь техніки, сукупність технічних засобів для виробництва друкованої продукції - книг, газет і т. П. Основні виробничі процеси в поліграфії: виготовлення друкованої форми, власне друкування і обробка видрукуваної продукції. 2) Те ж, що поліграфічна промисловість .--- в рентгенодіагностиці. виробництво декількох знімків будь-яких органів на одну і ту ж плівку через невеликі інтервали часу для дослідження їх функції (рухливості діафрагми, перистальтики шлунка та ін.).

► поліграфія - С.І. Ожегов, Н.Ю. Шведова Тлумачний словник російської мови

що таке поліграфія

ПОЛІГРАФІЯ, -і, ж. Галузь техніки, промисловість, зайнята виробництвом друкованої продукції; сукупність відповідних технічних засобів.

| дод. поліграфічний. -а, -е. Поліграфічна промисловість.

► поліграфія - Д.Н. Ушаков Великий тлумачний словник сучасної української мови

що таке поліграфія

ПОЛІГРАФІЯ, поліграфії, мн. немає, · дружин. (Від · грец. Poly - багато і grapho - пишу).

1. Всі галузі виробництва, обслуговуючого друковане справа.

► поліграфія - Малий академічний словник російської мови

що таке поліграфія

Галузь техніки, промисловість, яка охоплює всі види виробництва друкованої продукції.

Схожі статті