Постанова уряду України від 20 червня 2018 р

Відповідно до статті 28 Федерального закону "Про ветеранів" Уряд Укаїни постановляє:

1. Затвердити:

єдиний зразок бланка посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій;

опис бланка посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій;

інструкцію про порядок заповнення, видачі та обліку посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій.

давати роз'яснення з питань, пов'язаних із застосуванням інструкції про порядок заповнення, видачі та обліку посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій;

забезпечити виготовлення та передачу бланків посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій, які відповідають вимогам, що пред'являються до захищеної поліграфічної продукції (рівень Б), за заявками державних органів, які мають право на їх видачу.

Голова уряду
Укаїни

Обкладинка бланка посвідчення

Внутрішня ліва і права сторони бланка посвідчення

| _____________________________ | Пред'явник цього |

| (Найменування державного | посвідчення - член сім'ї |

| Органу, що видав | загиблого (померлого) |

| Посвідчення) | (потрібне підкреслити) |

| | Інваліда війни, учасника Великої |

| | Вітчизняної війни і ветерана |

| ПОСВІДЧЕННЯ | бойових дій |

| | (Пп. ____ п. ____ статті 21 |

| Серія _______ N ____ | Федерального закону "Про ветеранів") |

| _____________________ | підтримки, встановлені |

| (Прізвище) | Федеральним законом "Про ветеранів" |

| _____________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНО НА ВСІЄЇ |

| (Ім'я) | ТЕРИТОРІЇ Укаїни |

| (По батькові) | Термін дії посвідчення |

| | Дата видачі "___" ________ 20__ р |

| (Особистий підпис) | (підпис керівника державного |

| | Органу, що видав посвідчення) |

1. Обкладинка бланка посвідчення розміром 7 х 10 см виготовляється з ледерин або ПВХ сірого кольору. На лицьовій стороні є напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

2. На лівій стороні бланка посвідчення розміщується:

у верхній частині - дві порожні рядки, під нижнім рядком - напис "(найменування державного органу, що видав посвідчення)";

нижче - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", під нею - "Серія _________ № _____";

по центру - три порожні рядки з написами під ними "(прізвище)", "(ім'я)", "(по батькові)";

в лівому нижньому кутку - місце для фотокартки розміром 3 x 4 см, нижче праворуч - місце для печатки;

в правому нижньому кутку, під нижнім рядком - напис "(особистий підпис)".

3. На правій внутрішній стороні бланка посвідчення розміщується:

по центру - напис "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ Укаїни";

нижче - напис "Термін дії посвідчення", під нею - порожній рядок;

в нижній частині вказується дата видачі, далі під нижнім рядком - напис "(підпис керівника державного органу, що видав посвідчення)", зліва - місце для печатки.

4. Бланк посвідчення відповідає вимогам, що пред'являються до захищеної поліграфічної продукції (рівень Б).

громадянам, пенсійне забезпечення яких здійснюється відповідно до Закону Укаїни "Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, і їх сімей ", - органами, що здійснюють їх пенсійне забезпечення;

громадянам, пенсійне забезпечення яких здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду Укаїни, а також громадянам, які не отримують пенсію, - державними органами, уповноваженими відповідно до законодавства суб'єктів Укаїни.

3. Посвідчення видається члену сім'ї загиблого (померлого) під розпис.

4. Видані посвідчення реєструються в книзі обліку посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій (далі - книга обліку) згідно з додатком. Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена підписом керівника відповідного державного органу та печаткою.

5. При отриманні посвідчення законним представником члена сім'ї загиблого (померлого) в книгу обліку вносяться паспортні дані цієї особи, а також реквізити довіреності на отримання посвідчення, оформленої в установленому порядку. У книзі обліку розписується особа, яка отримала оформлене посвідчення.

6. При заповненні бланка посвідчення записи в рядках, що стосуються найменування державного органу, що видав посвідчення, прізвища, імені та по батькові, виробляються без скорочень.

Після слів "Пред'явник цього посвідчення - член сім'ї загиблого (померлого) (потрібне підкреслити) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій" вказується номер підпункту і пункту або пункту статті 21 Федерального закону "Про ветеранів", відповідно до якого громадянин відноситься до членів сім'ї загиблого (померлого).

В рядку. що стосується терміну дії посвідчення, проставляється відмітка "безстрокове" або "дійсно до (вказується дата)". Посвідчення, термін дії якого закінчився, вважається недійсним і підлягає здачі.

Якщо в посвідчення внесена неправильна або неточна запис, то заповнюється нове посвідчення.

Посвідчення підписується керівником державного органу, що видав посвідчення, і засвідчується печаткою. Фотографія пред'явника посвідчення також завіряється печаткою.

7. Якщо посвідчення стало непридатним або втрачено, то видається дублікат посвідчення.

Оформлення і видача дубліката посвідчення виробляються в порядку, встановленому для видачі посвідчення, органами, які видали оригінал посвідчення відповідно до пункту 2 цієї інструкції, а в разі скасування (реорганізації) зазначених органів - органами, яким відповідно до законодавства Укаїни або законодавством суб'єктів Укаїни передані функції скасованих (реорганізованих) органів.

При цьому у верхній частині правої внутрішньої сторони посвідчення ставиться штамп "Дублікат", робиться запис "Виданий замість посвідчення серії _____ № ______" та завіряється печаткою уповноваженого органу.

8. Бланки посвідчень є документами суворої звітності і видаються за заявкою посадової особи, відповідальної за облік, зберігання і видачу посвідчень.

додаток
до Інструкції про порядок заповнення,
видачі та обліку посвідчень члена
сім'ї загиблого (померлого) інваліда
війни, учасника Великої Вітчизняної
війни і ветерана бойових дій

книга
обліку посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій

Прізвище ім'я по батькові

огляд документа

У зв'язку з цим затверджено єдиний зразок бланка посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій.

Наведено опис бланка. Визначено, як заповнюються, видаються і враховуються посвідчення.

Посвідчення видаються на підставі особистої заяви члена сім'ї (його законного представника).

Якщо посвідчення стало непридатним або втрачено, то надається дублікат.

Схожі статті