Ремонт магнето і свічок

Ремонт магнето і свічок

Одна з основних несправностей магнето - відсутність іскроутворення. Причинами її можуть бути розмагнічування ротора, відрив первинної обмотки від пластини і знос контак-тів переривника.

Ступінь намагніченості ротора магнето перевіряють магніто-метром МД-4. Для цього знімають кришку магнето і трансформатор. На місце трансформатора встановлюють магнітопроводи, а на них ставлять магнітометр. Потім про-повертається рукою ротор і стежать за стрілкою приладу. Вимірювань-ня проводять 3-5 разів. Нормальною вважається намагніченість при 220 мкВб.

Якщо ступінь намагніченості ротора нижче зазначеної вели-чини, його намагничивают на апараті НА-5ВІМ (рис. 141). При цьому прилад підключають до акумуляторної батареї або до електромережі зі змінним напругою і зміцнюють на апараті ротор, включають апарат 2-3 рази на 1-2 с, якщо він підключений до акумулятора, або один раз до перегорання вставки, якщо він підключений до мережі змінного струму. За вікон-чаніі намагнічування повторно перевіряють намагніченість ротора магнітометром.

Якщо ступінь намагніченості ротора нижче зазначеної вели-чини, його намагничивают на апараті НА-5ВІМ (рис. 141). При цьому прилад підключають до акумуляторної батареї або до електромережі зі змінним напругою і зміцнюють на апараті ротор, включають апарат 2-3 рази на 1-2 с, якщо він підключений до акумулятора, або один раз до перегорання вставки, якщо він підключений до мережі змінного струму. За вікон-чаніі намагнічування повторно перевіряють намагніченість ротора магнітометром.

Мал. 141. Намагнічення рото-ра магнето на апараті НА-5ВІМ:
1 - апарат, 2 - ротор магнето

Відрив первинної обмотки від пластини визначають зовнішнім оглядом і усувають пайкою, використовуючи для цього припой ГЮС-40 із застосуванням каніфолі в якості флюсу.

Зовнішнім оглядом оцінюють і стан контактів пре-ривателя. Допустима товщина кожного з них 0,6 мм. Ізно-шенние контакти видаляють спеціальним пристосуванням для контактної пайки, а замість нього припаюють новий вольфрамо-вий контакт, так само як і контакти реле-регуляторів.

При перевищенні зазначеної вели-чини його регулюють шайбами, що встановлюються в корпусі магнето. Фільц, який використовується для змазування кулачка прерій-Ватель, перед установкою в корпус магнето промивають в бензині, висушують і просочують машинним або моторним маслом.

Зібране магнето після ремонту обкатують на стенді КІ-968 протягом 15 хв на максимальній частоті обертання ротора. У процесі обкатки іскроутворення на розряднику з зазором 7 мм має бути безперебійним.

У свічок зустрічаються такі несправності, як сколи та тріщини ізолятора, наявність нагару на нижній його частині і електродах, розгерметизація ущільнення і обгорання електродів. При виявленні тріщин і відколів ізолятора свічки вибракуваного-ють. Нагар на свічах видаляють піскоструминним приладом Е203-0 або 514-2М.

Мал. 140. Перевірка намага-ніченний ротора Магне-то:
1 - магнітометр, 2 - до-полнітельние магнітопрово- ди, 3 - магнето

Герметичність свічок перевіряють на приладі Е203-П або за допомогою пристосування, показаного на рис. 142. Свічку ввертають в корпус пристосування, поміщають його разом зі свічкою в скляну ванну, заповнену гасом. Над свічкою перекидають наповнену гасом і має деле-ня мензурку. За шлангу нагнітають в пристосування воз-дух під тиском 1,1 МПа. Виділення бульбашок повітря, що проникає в ванну через ущільнення свічки, свідчить про порушення її герметичності. Ступінь розгерметизації свічки визначають за кількістю повітря, витісненого з мензурки. Для свічки, колишньої в експлуатації, допускається витік віз-духу не більше 40 см3 / хв.

Мал. 142. Перевірка свічок за-зпалювання на герметичність:
а - схема перевірки, б - приспо-собления; 1 - пристосування, 2 - ванна, 3 - свічка, 4 - Мензурка, 5 - шланг

До атегорія: - Технічне обслуговування дорожніх машин

Схожі статті