Система запобігання пожежі - студопедія

Система запобігання пожежі - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення умов, необхідних для виникнення пожежі

Система запобігання пожежі включає наступні два основних напрямки: - запобігання утворенню горючого середовища;

- запобігання виникненню в займистою середовищі (або внесення в нього) джерела запалювання

Паливно середовище - це середовище, здатне самостійно горіти після видалення джерела запалювання Таке середовище утворює горючу речовину разом з окислювачем Якщо в технологічних процесах застосовують гір рючі речовини і існує можливість їх контакту з повітрям, то небезпека пожежі та вибуху може виникнути як всередині апаратів, так і поза ними, в приміщенні і на відкритих площадкаах.

Однак для виникнення пожежі або вибуху необхідно мати ще й джерело запалювання - засіб енергетичного впливу, ініціює виникнення пожежі Джерелом запалювання є: відкрите полум'я, гарячий матеріал, е електричні розряди, іскри від ударів і тертя, теплові прояви хімічних реакцій і механічних впливів, сонячна радіація , електромагнітні та інші випромінювання.

Попередження утворення горючого середовища

Досягається: застосуванням герметичного виробничого устаткування; максимально можливою заміною в технологічних процесах горючих речовин та матеріалів негорючими; обмеженням кількості пожежо-і вибухо онебезпечніх речовин при використанні та зберіганні, а також правильним їх розміщенням; ізоляцією горючого та вибухонебезпечного середовища; організацією контролю за складом повітря в приміщенні і до нтролю за станом середовища в апаратах; застосуванням робочої та аварійної вентиляції; відведенням горючого середовища в спеціальні пристрої та безпечні місця; застосуванням в установках з горючими ре речовин пристроїв захисту від пошкоджень та аварій; використанням інгібувальних (хімічно активні компоненти, що сприяють припиненню пожежі) та флегматізаційніх (інертні компоненти, що роблять середовий іще негорючим) добавок і і.

Запобігання виникненню в займистою середовищі джерела запалювання

Схожі статті