Складнопідрядні речення з підрядними причини - українська мова, уроки

Складнопідрядні речення з підрядними причини - українська мова, уроки

Урок проводиться за темою "Складнопідрядні речення з підрядними причини"

учні вчаться відрізняти СПП за типами придаткових, правильно ставити розділові знаки, визначати головне і підрядне

виконання завдань творчого характеру: складання пропозицій, синтаксичний розбір, визначення частин мови

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними причини

Мета уроку: Ознайомлення з особливостями СПП з підрядними причини

Удосконалювати вміння визначати типи СПП, складати схеми до пропозицій. Формувати орфографічні та пунктуаційні навички.

-Фонетика: в яких словах кількість букв і звуків збігається?

А) спис б) копія в) ядро ​​г) підйом д) сонце

- Склад слова: які слова складаються з приставки, кореня, суфікса і закінчення?

А) здавна Б) підігруючи в) перекладачка г) входить д) пороша

-лексика. які слова є однозначними?

А) гіпотенуза Б) епітет В) канал Г) дубовий Д) палісадник

3. Перевірка домашнього завдання вправу 111 стр 88

Рідна мова треба любити, як матір, як музику, і треба вміти добре говорити, щоб при нагоді передати свою думку іншій людині ясно і просто.

Якщо ти хочеш, щоб навколо тебе були хороші добрі люди, спробуй ставитися до них уважно, ласкаво, вежліво- побачиш, що всі стануть краще. Все в житті залежить від тебе самого, повір мені ...

(З листа М. Горького синові)

- знайдіть СПП з підрядними мети

-Що говорить М .Горькій про рідну мову, про взаємини людей?

4. Мозковий штурм

1.На які групи діляться складні речення?

2. які пропозиції називаються СПП?

3. які групи СПП ви знаєте?

4. Які правила постановки розділових знаків в СПП?

5. Чим виражається залежність підрядного речення від головного? (За допомогою підрядних союзів і союзних слів)

* СПП-це складне речення, яке складається з двох і більше нерівноправних частин: головного пропозиції та придаткового пропозиції. Підрядне речення підпорядковується головному за змістом і будовою.

* Підрядне речення відокремлюється від головного комою і виділяється комами з двох сторін, якщо стоїть в його середині.

5. Робота по темі уроку

А) Як прослухати запис пісні «Моя батьківщина»

-Про що співається в пісні?

Б) Робота з текстом Батьківщина-мати стор.93

[Вітчизною ми кличемо нашу країну тому], (що в ній жили батьки і діди наші). [Батьківщиною ми кличемо її тому], (що в ній ми народилися, в ній говорять рідною для нас мовою, і все в ній для нас рідне). [Матір'ю називаємо її тому], (що вона вигодувала нас своїм хлібом, допоміжного водами, вивчила своєї мови). Як мати, вона захищає і береже нас від всяких ворогів.

КАЗАХСТАН За К.Ушинського

-Чому нашу країну називаємо батьківщиною, батьківщиною, матір'ю?

-Визначте тему уроку)

6. Закріплення вивченого

А) Виконання вправ 118 \ усно,

119 письмово з синтаксичним розбором

Ім'я героястало відомо недавно, тому що він нікому не розповідав про свій подвиг.

Всім стало сумно, тому що скасували концерт Кайрата Нуртаса.

Ми приїхали в місто пізно ввечері, так як запізнилися на потяг «Астана- Кокшетау».

Ми затрималися в гірському селищі, тому що природа була чудова.

Йти ставало важче, так як підйом на гору ставав все крутіше.

Стало відразу тепло, тому що ми затопили піч.

Ми рухалися повільно, тому що коні втомилися.

В) .Словарная робота

Поринути в воду-суға малину

Хитка трясіна- билқилдақ жер

Читання тексту, відповіді на питання

Секрети північного оленя

Північного оленя називають «господарем тундри». Господарем тундри він став тому, що добре пристосувався до суворих умов півночі.

Коли олень крокує, чується гучне потріскування. Це тому, що сухожилля ніг оленя, як туго натягнуті струни, труться об кістки. Олень спокійно може зануритися в крижану воду. Він не мерзне тому, що шерсть у нього «надувна», так як шерстинки наповнені повітрям.

У північного оленя і копита особливі. Він легко крокує і по пухкому снігу, і по хиткій трясовині, тому що копита у нього широкі. На кожен квадратний сантиметр їх площі припадає сто сорок грам ваги.

Що нового по темі уроку ви можете ви можете сказати, виконавши завдання. Висновки стор 97

-Знайдіть в тексті дієслова і визначте відмінювання

7. Узагальнення вивченого Тестові завдання

1. Вкажіть правильну відповідь.

Які пропозиції називаються складнопідрядні?

A) пропозиції, частини яких об'єднані спільністю змісту та інтонації

Б) пропозиції, що складаються з декількох простих речень

В) пропозиції, частини яких нерівноправні, одна з них - головна, інша - залежна

Г) пропозиції, частини яких рівноправні

2. Вкажіть СПП з підрядним означальних.

А. Батьківщина чує, батьківщина знає, де в хмарах її син пролітає

Б. Є влучний вислів, що справа майстра боїться.

В. Коли на душі горя, то важко без людей.

Г. Повітря був повний гострої свіжості, яка буває після грози.

3. Знайдіть СПП з підрядними із'яснітельним.

А. Неподалік від будиночка, де жив письменник, ріс величезний тополя.

Б..Мне пригадалося нині собака, що було моєї юності друг.

В. Повітря таке чисте, що видно кожну гілка.

Г. Ви знаєте, що облака- це абсолютно точні сигнали про погоду.

4. Вкажіть СПП з підрядними причини.

А. Якщо зникне уяву, то людина перестане бути людиною.

Б. Я жити хочу, щоб мислити і страждати.

В. Ліс стояв тихий, мовчазний, бо головні співаки полетіли.

Г. Це я придумав солов'я, щоб зітхнула мила моя.

5.Найдіте СПП з прідаточниміцелі.

А. Всі мовчали, щоб розчути шерех кольорів

Б. Є влучний вислів, що справа майстра боїться.

В. Він не знав того, що скоро побачить його.

Г. Були й такі люди, що боялися його. 1.В 2.Г. 3.Г 4В 5. А

Підбиття підсумку уроку Домашнє завдання вправу 121 стр.96 скласти схеми, визначити лексичне значення слів: тертя, рух, тяжіння, тяжіння, рослина

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними причини

Мета уроку: Ознайомлення з особливостями СПП з підрядними причини

Удосконалювати вміння визначати типи СПП, складати схеми до пропозицій. Формувати орфографічні та пунктуаційні навички.

-Фонетика: в яких словах кількість букв і звуків збігається?

А) спис б) копія в) ядро ​​г) підйом д) сонце

- Склад слова: які слова складаються з приставки, кореня, суфікса і закінчення?

А) здавна Б) підігруючи в) перекладачка г) входить д) пороша

-лексика. які слова є однозначними?

А) гіпотенуза Б) епітет В) канал Г) дубовий Д) палісадник

3. Перевірка домашнього завдання вправу 111 стр 88

Рідна мова треба любити, як матір, як музику, і треба вміти добре говорити, щоб при нагоді передати свою думку іншій людині ясно і просто.

Якщо ти хочеш, щоб навколо тебе були хороші добрі люди, спробуй ставитися до них уважно, ласкаво, вежліво- побачиш, що всі стануть краще. Все в житті залежить від тебе самого, повір мені ...

(З листа М. Горького синові)

- знайдіть СПП з підрядними мети

-Що говорить М .Горькій про рідну мову, про взаємини людей?

4. Мозковий штурм

1.На які групи діляться складні речення?

2. які пропозиції називаються СПП?

3. які групи СПП ви знаєте?

4. Які правила постановки розділових знаків в СПП?

5. Чим виражається залежність підрядного речення від головного? (За допомогою підрядних союзів і союзних слів)

* СПП-це складне речення, яке складається з двох і більше нерівноправних частин: головного пропозиції та придаткового пропозиції. Підрядне речення підпорядковується головному за змістом і будовою.

* Підрядне речення відокремлюється від головного комою і виділяється комами з двох сторін, якщо стоїть в його середині.

5. Робота по темі уроку

А) Як прослухати запис пісні «Моя батьківщина»

-Про що співається в пісні?

Б) Робота з текстом Батьківщина-мати стор.93

[Вітчизною ми кличемо нашу країну тому], (що в ній жили батьки і діди наші). [Батьківщиною ми кличемо її тому], (що в ній ми народилися, в ній говорять рідною для нас мовою, і все в ній для нас рідне). [Матір'ю називаємо її тому], (що вона вигодувала нас своїм хлібом, допоміжного водами, вивчила своєї мови). Як мати, вона захищає і береже нас від всяких ворогів.

КАЗАХСТАН За К.Ушинського

-Чому нашу країну називаємо батьківщиною, батьківщиною, матір'ю?

-Визначте тему уроку)

6. Закріплення вивченого

А) Виконання вправ 118 \ усно,

119 письмово з синтаксичним розбором

Ім'я героястало відомо недавно, тому що він нікому не розповідав про свій подвиг.

Всім стало сумно, тому що скасували концерт Кайрата Нуртаса.

Ми приїхали в місто пізно ввечері, так як запізнилися на потяг «Астана- Кокшетау».

Ми затрималися в гірському селищі, тому що природа була чудова.

Йти ставало важче, так як підйом на гору ставав все крутіше.

Стало відразу тепло, тому що ми затопили піч.

Ми рухалися повільно, тому що коні втомилися.

В) .Словарная робота

Поринути в воду-суға малину

Хитка трясіна- билқилдақ жер

Читання тексту, відповіді на питання

Секрети північного оленя

Північного оленя називають «господарем тундри». Господарем тундри він став тому, що добре пристосувався до суворих умов півночі.

Коли олень крокує, чується гучне потріскування. Це тому, що сухожилля ніг оленя, як туго натягнуті струни, труться об кістки. Олень спокійно може зануритися в крижану воду. Він не мерзне тому, що шерсть у нього «надувна», так як шерстинки наповнені повітрям.

У північного оленя і копита особливі. Він легко крокує і по пухкому снігу, і по хиткій трясовині, тому що копита у нього широкі. На кожен квадратний сантиметр їх площі припадає сто сорок грам ваги.

Що нового по темі уроку ви можете ви можете сказати, виконавши завдання. Висновки стор 97

-Знайдіть в тексті дієслова і визначте відмінювання

7. Узагальнення вивченого Тестові завдання

1. Вкажіть правильну відповідь.

Які пропозиції називаються складнопідрядні?

A) пропозиції, частини яких об'єднані спільністю змісту та інтонації

Б) пропозиції, що складаються з декількох простих речень

В) пропозиції, частини яких нерівноправні, одна з них - головна, інша - залежна

Г) пропозиції, частини яких рівноправні

2. Вкажіть СПП з підрядним означальних.

А. Батьківщина чує, батьківщина знає, де в хмарах її син пролітає

Б. Є влучний вислів, що справа майстра боїться.

В. Коли на душі горя, то важко без людей.

Г. Повітря був повний гострої свіжості, яка буває після грози.

3. Знайдіть СПП з підрядними із'яснітельним.

А. Неподалік від будиночка, де жив письменник, ріс величезний тополя.

Б..Мне пригадалося нині собака, що було моєї юності друг.

В. Повітря таке чисте, що видно кожну гілка.

Г. Ви знаєте, що облака- це абсолютно точні сигнали про погоду.

4. Вкажіть СПП з підрядними причини.

А. Якщо зникне уяву, то людина перестане бути людиною.

Б. Я жити хочу, щоб мислити і страждати.

В. Ліс стояв тихий, мовчазний, бо головні співаки полетіли.

Г. Це я придумав солов'я, щоб зітхнула мила моя.

5.Найдіте СПП з прідаточниміцелі.

А. Всі мовчали, щоб розчути шерех кольорів

Б. Є влучний вислів, що справа майстра боїться.

В. Він не знав того, що скоро побачить його.

Г. Були й такі люди, що боялися його. 1.В 2.Г. 3.Г 4В 5. А

Підбиття підсумку уроку Домашнє завдання вправу 121 стр.96 скласти схеми, визначити лексичне значення слів: тертя, рух, тяжіння, тяжіння, рослина

Складнопідрядні речення з підрядними причини - українська мова, уроки

Схожі статті