Вихід з зро - протос груп

Основні положення з даного питання викладено в статті 55_8 Містобудівного кодексу.

Виділяють три способи припинення членства в СРО:

  • добровільний вихід з СРО;
  • примусове виключення за рішенням СРО;
  • ліквідація юридичної особи або смерть індивідуального підприємця.

Вихід з СРО автоматично припиняє дію допуску СРО до робіт, який впливає на безпеку об'єктів капітального будівництва, щодо певного виду або видів робіт.

У разі, якщо компанія добровільно вирішить вийти з СРО. то членство припиняється з дня подання в саморегульовану організацію заяви про добровільне припинення членства в цій організації.

При припиненні членства в СРО будь-яким з трьох способів, колишньому члену саморегулівної організації не повертаються сплачені внески (вступний внесок, членські внески і внесок в компенсаційний фонд).

Однак, існують три умови, при дотриманні яких колишній учасник СРО має право на повернення раніше сплачених внесків до компенсаційний фонд (мова йде про саморегульовані організації в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування або будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва):

При дотриманні всіх трьох умов саморегульована організація повертає внесок, сплачений юридичною особою або індивідуальним підприємцем в компенсаційний фонд, протягом 10 днів з дня припинення членства зазначених осіб в СРО.

Підставами для примусового виключення з СРО є:

  1. Недотримання вимог технічних регламентів, що спричинило за собою заподіяння шкоди.
  2. Неодноразове (2 і більше разів) протягом одного року або грубе порушення вимог до видачі свідоцтв про допуск, вимог технічних регламентів, правил контролю в області саморегулювання, вимог стандартів СРО і / або вимог правил саморегулювання.
  3. Порушення графіка оплати членських внесків (несплата кількох внесків або невчасна сплата) протягом одного року.
  4. Чи не внесення внесок в компенсаційний фонд в установлений термін.
  5. Відсутність свідоцтва про допуск хоча б до одного виду робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (виняток становить випадок, зазначений в ч.7 ст.55_8 Містобудівного кодексу).
  6. Неодноразове привернення до відповідальності протягом одного року за порушення міграційного законодавства.

Згідно із загальними правилами саморегулювання, орган з розгляду справ про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу може дати Загальним зборам членів СРО рекомендацію про виключення учасника. Така рекомендація підлягає розгляду постійно діючим колегіальним органом управління СРО.

Р ешеніем про виключення з членів СРО приймається на загальних зборах членів саморегулівної організації. Але якщо підставою для виключення служить пункт 5 вищенаведеного списку, то рішення про виключення може прийняти постійно діючий колегіальний оран управління СРО.

Рішення саморегулівної організації про виключення з членів саморегулівної організації може бути оскаржене в арбітражний суд.

Ключовим моментом при виході з СРО є втрата колишнім членом СРО всіх раніше внесених внесків. Особливо це стосується тих осіб, які вирішили покинути саморегульовану організацію на добровільних засадах, вважаючи її не придатною.

БУДНІ З 9:00 до 19:00