Визначення основних електротехнічних параметрів - студопедія

Для вибору апаратури управління і захисту, приладів необхідно визначити за паспортними даними основні еле-тротехніческіе параметри: номінальну потужність, активну потужність, повну потужність, реактивну потужність, номінальний струм при роботі електродвигуна за схемою «# 916;» і «Y», пусковий ток, число пар полюсів на фазу, частоту обертання магнітного поля статора, номінальну частоту обертання ротора, номінальне ковзання.

Розрахунок потужностей представлений структурно-енергетичної схемою (рис. 3.1).

Визначення основних електротехнічних параметрів - студопедія

Мал. 3.1 Структурно-енергетична схема розрахунку потужностей

У технічному паспорті наводиться номінальна потужність Рн розвивається електродвигуном на валу. Якщо цей параметр з деяких причин відсутній, то його можна визначити за такою формулою

де - номінальна напруга, В;

- номінальний струм, А;

- номінальний коефіцієнт потужності, отн. од .;

- номінальний ККД, отн. од.

- активна потужність, кВт, витрачається на перетворення елек-тричних енергії в механічну і на покриття електричних і хутра-нічних втрат

S - повна (здається) потужність, кВА (кіловольт-ампер), витраті-йся на перетворення електричної енергії в механічну, на покриття-тя втрат і створення магнітного поля

Q - реактивна потужність, квар (кіловольт-ампер реактивні), рас-ходуется на створення магнітного поля. Користуючись трикутником потужно-стей (рис. 3.1), реактивну потужність можна розрахувати за формулами

У технічному паспорті двигуна наводяться значення номінальних струмів, споживаних їм при роботі за схемами «# 916;» і «Y». При відсутності цих параметрів їх можна розрахувати за такими формулами

Значення пускового струму асинхронного електродвигуна в 5. 7 разів більше струму номінального, тобто

,

.

У буквено-цифровому позначенні типів електродвигунів вказується число полюсів припадають на одну фазу обмотки статора

2р = 2, 4, 6, 8, 10, 12.

За цим параметром можна розрахувати частоту обертання магнітного поля статора (синхронну частоту обертання)

де f - частота мережі, Гц;

p - число пар полюсів на фазу.

Оскільки число полюсів має бути цілим, то швидкість обертання магнітного поля статора при частоті 50 Гц буде мати значення, пред-ставлені в таблиці 2.1.

У технічному паспорті наводиться номінальна частота обертання ротора n н (асинхронна частота обертання).

Знаючи асинхронну і синхронну частоти обертання, можна рассчи-тать величину номінального ковзання для даного електродвигуна

.

Зробимо розрахунок основних електротехнічних параметрів для трифазного асинхронного двигуна типу 5АМХ132М2. розрахунок номінальної потужності Рн

розрахунок активної потужності Pa

розрахунок повної (уявній) потужності S

розрахунок реактивної потужності Q

розрахунок номінальної-нальних струмів.

Для двигуна 5АМХ132М2 відношення пускового струму до номінального

Визначення основних електротехнічних параметрів - студопедія
,

З буквено-цифрових позначень типу даного двигуна визначаємо число полюсів на фазу

Знаючи число полюсів на одну фазу, визначаємо частоту обертання магнітного поля статора (синхронну частоту обертання)

З паспортних даних номінальна частота обертання ротора даннго двигуна 2915об / хв. Визначаємо величину номінального ковзання

.

Схожі статті