Визначити опір між цими точками, коли ключ розімкнути, fizportal

67 (610). Коли ключ До замкнутий, опір R1 між точками A і В ланцюга, схема якої зображена на малюнку, дорівнює 80 Ом. Визначити опір між цими точками, коли ключ розімкнути.

Визначити опір між цими точками, коли ключ розімкнути, fizportal

Рішення .

Коли ключ замкнутий ми маємо систему послідовно з'єднаних груп паралельно підключених резисторів

Визначити опір між цими точками, коли ключ розімкнути, fizportal

Загальний опір дорівнює сумі

звідки опір резистора R одно

Коли ключ розімкнений ми маємо систему паралельно з'єднаних груп послідовно підключених резисторів
Визначити опір між цими точками, коли ключ розімкнути, fizportal

Загальний опір одно

Зробимо заміну (1) в (2)

За умовою завдання R1 = 80 Ом. тоді остаточно