Введення, теоретичні аспекти подвійному економічному оподаткування, поняття подвійне

Суб'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації і є її резидентами, безумовно, несуть податкові зобов'язання перед бюджетом. Тут питання оподаткування вирішуються без особливих проблем, оскільки підприємницька діяльність знаходиться в межах території Російської Федерації.

На практиці існують абсолютно протилежні випадки, коли, наприклад, суб'єкт оподаткування є резидентом Російської Федерації, а здійснює свою підприємницьку діяльність за її межами або ж навпаки, резидент іноземної держави веде бізнес на території Російської Федерації. У подібних випадках виникає питання, якій державі будуть сплачуватися відповідні податки, за законом якої держави буде розраховуватися сума податку, який правовий режим виникає в разі подвійного оподаткування, а також шляхи вирішення виниклих питань.

Об'єкт дослідження - методи усунення подвійного економічного оподаткування.

Предмет дослідження - подвійне економічне.

Метою даної роботи є розгляд методик усунення подвійного економічного оподаткування.

Для реалізації поставленої мети будуть вирішуватися наступні завдання:

- розглянути поняття подвійне економічне;

- розглянути принципи міжнародного оподаткування;

- розглянути міжнародні угоди Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна;

- розглянути міжнародні податкові відносини і з метою уникнення подвійного оподаткування;

- розглянути міжнародні угоди Росії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна;

- розглянути застосування норм міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування;

- виділити методи усунення подвійного оподаткування;

- розглянути метод податкового вирахування і звільнення;

- розглянути метод податкового заліку;

В кінці роботи наведено список використаної літератури та джерел.

Поняття подвійне економічне

Економічне подвійне оподаткування виникає тоді, коли одна і та ж база двічі оподатковується незалежно від того «в руках» різних суб'єктів. Наприклад, спочатку компанія сплачує податок з отриманого прибутку, потім з прибутку після оподаткування виплачуються дивіденди, які стають доходом акціонерів або учасників і знову оподатковуються.

По суті справи з однієї і тієї ж суми держава двічі стягує податок - сума піддається подвійному оподаткуванню з економічної точки зору.

У запобіганні подвійному оподаткуванню доходів і майна зацікавлені не тільки платники податків, податковий тягар яких багаторазово зростає при послідовному оподаткуванні одного і того ж об'єкта в різних країнах, але і самі держави, які прагнуть до збільшення внутрішнього і зовнішнього товарообігу, залучення іноземних інвестицій і підвищення конкурентоспроможності не тільки окремих національних підприємств, а й економіки в цілому.

Податковий тягар на юридичних і фізичних осіб, що діють у сфері міжнародних економічних відносин, без усунення подвійного оподаткування може досягати таких розмірів, що будь-яка участь в міжнародному поділі праці для них стане економічно невиправданим.

На малюнку 1 показані ситуації, що призводять до виникнення подвійного оподаткування.

Малюнок 1 - Ситуації, що призводять до виникнення подвійного оподаткування

Подвійне резидентство - одне і те ж особа визнається резидентом в більш ніж одній країні.

Подвійне оподаткування всієї суми доходу - один і той же дохід обкладається в одній країні - на основі резидентства його одержувача, а в іншій - на основі правила про джерело доходу.

Оподаткування двох осіб по одному і тому ж доходу - витрати, понесені платником податку, по-різному за-читав на територіях різних держав.

Подвійне оподаткування іноземного доходу - один і той же дохід такою, що має своє джерело (походження) в двох (або більше) країнах.

Широко поширена помилка про те, що угоди про уникнення подвійного оподаткування надають податкові пільги або взагалі звільнення від податків. Це абсолютно не відповідає дійсності.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування привносять в економіку країн цілий ряд найважливіших гарантій, необхідних для залучення іноземних інвестицій і, в кінцевому рахунку, розвитку національної економіки.

Закріпленні принципу недискримінації в податковій сфері, гарантії стабільності режиму оподаткування як мінімум на 10-15 років (середній термін дії такого роду міжнародно-правових договорів), дотриманні сторонами угод загальноприйнятих міжнародних правил і принципів в області оподаткування.

Особливий інтерес викликає міжнародне оподаткування юридичних осіб. У сучасних умовах діяльність багатьох підприємств набула міжнародного характеру, тобто вона здійснюється на території декількох держав.

Часто виникає питання про розподіл і перерозподіл доходів підприємства між джерелами, розташованими в різних країнах. Особливо важлива ця проблема має для транснаціональних компаній, діяльність яких у сфері міжнародних економічних відносин є основною.

Як правило, проблема економічного подвійного оподаткування розв'язується при розробленні національного податкового законодавства, в якому передбачаються норми, що дозволяють тим або іншим способом зараховувати податок, сплачений на рівні підприємства, при визначенні податкових зобов'язань акціонера.

Схожі статті