Засухи і суховії - студопедія

Засуха - висушування кореневого шару грунту, яке віз-ника при тривалій відсутності опадів в поєднанні з високими-ми температурами. У пустелях і напівпустелях такі умови на-спостерігалися щорічно, в степовій, лісостеповій та лісовій зонах - пе-періодичних.

Суховій (атмосферна посуха) характеризується низькою відно-вальну вологістю, високою температурою приземного шару повітря і вітром більше 10 м / с. Це обумовлює високу ис-паряемость, викликає порушення водного балансу рослин і їх пошкодження, а іноді загибель рослин. У степовій і лісо-степовій зонах суховії спостерігаються щорічно, в лісовій зоні вони рідкісні.

Засухи і суховії виникають під час антициклонної пого-ди. Антициклони найчастіше приходять з Арктики і характеризують-ються малої абсолютноювологістю, низькою температурою. При переміщенні на південь повітря нагрівається, стає сухим при яс-ном небі, випаровування грунтової вологи посилюється, але опадів майже не випадає.

Найсильніші посухи виникають при взаємодії АРКТИ-чеського і субтропічного антициклонів.

Критерії засух по В. А. Сеннікова: нестача опадів (від 0 мм до менш 10% среднемноголетней норми); недолік вологи в 20-сантиметровому шарі грунту (менше 20 мм - початок посухи, менше 10 мм - посуха, 0 мм - дуже сильна посуха); по гідротерми-зації коефіцієнту: (де X - опади, - сума активних температур повітря), при ГТК <0,5 — засуха; по снижению урожайности: при снижении урожая до 20 % — слабая засуха, 20. 50 — сильная засуха, более 50 % — очень сильная засуха.

де - запас продуктивної вологи в шарі грунту 0. 100 см; X - кількість облог-ков від початку весни до моменту розрахунку; - сума середніх добових тим-температур повітря від дати переходу температури повітря через 0 ° С.

Вплив посухи на рослини проявляється в залежності від ча-мени її настання. Весняна посуха уповільнює сходи ярих культур, обумовлює утворення меншого числа зерен в коло-се. Літня посуха знижує фотосинтетичну діяльність расті-ний, викликає щуплість зерна, призупиняє приріст клуб-ній і коренеплодів. Осіння посуха небезпечна для озимих культур. Нерідко через неї озимини не висівають.

Слабкий суховій починається при дефіциті вологості 20 гПа, дуже інтенсивний - при дефіциті понад 53 гПа. Вітер посилюючи-ет фактор засухи.

Ступінь пошкодження рослин суховіями залежить від їх про-тривалості. Рослини без пошкодження можуть протягом 5 діб переносити слабкі суховії і тільки 1. 2 діб дуже інтенсивні. Але якщо запасів вологи в кореневмісному шарі грунту не менше 80% польової вологоємності, то рослини суховіями зазвичай не по-вреждаются. Тому зрошення оптимальними нормами забезпе-чує високі врожаї.

Боротьбу з посухою і суховіями проводять по селекційно-гені-тичного, агротехнічному і меліоративному напрямками.

Селекційно-генетичне напрямок полягає в виведена-ванні засухостійких сортів рослин і підборі части-ських культур, відповідних клімату.

Агротехнічне і меліоративне напрямки передбачати-вают снегозадержание і затримання талих вод, своєчасне закриття вологи навесні, безвідвальну оранку, полезахисне ле-соразведеніе, а головне, всі види зрошення.

Схожі статті