Затиск живильний (варіанти)

Винахід відноситься до галузі залізничного транспорту, а саме до пристроїв для з'єднання мідних і сталемедний проводів електричних з'єднувачів з контактним проводом або несучим тросом. Затиск живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або з несучим тросом включає в себе дві плашки з болтовим кріпленням. Одна з плашок виконана мідної, а інша - сталевий, при цьому мідна додатково забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача. Також обидві плашки можуть бути виконані мідними і додатково забезпечені сталевими накладками, при цьому одна з плашок забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача. Технічний результат - підвищення надійності затиску. 2 с. і 1 з.п.ф-ли, 3 мул.

Винахід відноситься до електротехніки і до залізничного транспорту, зокрема до пристроїв для з'єднання мідних і сталемедний проводів електричних з'єднувачів з контактним проводом або несучим тросом.

Відомий затиск живить контактного проводу, призначений для кріплення проводу електричного з'єднувача з площею перетину до 120 мм 2 до контактного проводу, що складається з двох плашок, виконаних з латуні (ЛК 80-3), скріплених болтовим з'єднанням (довідник "Монтаж контактної мережі залізниць" під ред. А.С. Маркова, М. Транспорт, 1985 г. с. 41-43, рис. 2.13).

Недоліком відомого затиску є ненадійність болтових з'єднань з-за можливого вислизання або деформації дроту мідного з'єднувача, а також через можливість дефектів самих плашок, виготовлених литтям, внаслідок чого відбувається збільшення перехідного опору затиску.

Недоліком цього затиску живить також є невисока надійність, пов'язана з можливістю вислизання мідного з'єднувача і в зв'язку з цим з незручністю при монтажі, а також з можливістю використання дефектних плашок (приховані раковини, тріщини), виготовлених литтям, внаслідок чого відбувається збільшення перехідного опору затиску.

Завданням, що стоїть перед винахідниками, є створення надійного, зручного при монтажі затиску живить.

Запропоновано два варіанти затиску живить.

В якості першого варіанту запропонований затиск живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або несучим тросом, що включає дві плашки з болтовим кріпленням, новим в якому є те, що одна з плашок виконана мідної, а інша - сталевий, при цьому мідна плашка додатково забезпечена жорстко прикріпленим до неї мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача.

Як другий варіант запропонований затиск живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або несучим тросом, новим в якому є те, що обидві плашки виконані мідними і додатково забезпечені сталевими накладками, при цьому одна з плашок забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому електричного з'єднувача.

Затиск живить відрізняється також тим, що в якості матеріалу для плашок використовують мідний і сталевий прокат, а для накладок - сталевий прокат.

Заводські випробування, проведені в умовах Південно-Уральської залізниці, показали, що пропоновані затискачі живлять дають надійне кріплення мідного або сталемедний дроти електричного з'єднувача до несучого тросу або контактного проводу, забезпечуючи при цьому хорошу електропровідність при полегшенні умов монтажу за рахунок того, що вони виконані з міді і сталі, або тільки з міді, причому з прокату, що забезпечує хорошу якість самих плашок, при цьому наявність сталевих накладок забезпечує можливість жорсткого болтового кріплення без деформації затиску і мідного або сталемедний дроти, а наявність мідного полого циліндра жорстко закріпленого, наприклад привареного до однієї з плашок, дозволяє в заводських умовах або в умовах майстерні заздалегідь змонтувати з'єднувач, вставивши його в циліндр і обжавши, не дозволяючи йому вислизати, потім , приварив до торця і плашки при монтажі, в умовах експлуатації здійснювати тільки його кріплення до тросу або контактного проводу.

При проведенні пошуку по патентній і науково-технічної інформації не було виявлено рішень, які містять сукупність запропонованих ознак, що дозволяє зробити висновок про відповідність критеріям "новизна" і "винахідницький рівень".

На фіг.1 схематично зображено затискач живильний (варіант 1), вид спереду; на фіг.2 - вид збоку (варіанти 1, 2).

На Фіг.3 схематично зображено затискач живильний (варіант 2), вид спереду.

Пропонується, відповідно до винаходу, затиск живильний (варіант 1), що включає дві плашки 1 і 2 з болтовим кріпленням 3, причому одна з плашок - 1 виконана мідної, а інша - 2 - сталевий, при цьому мідна плашка 1 додатково забезпечена мідним порожнистим циліндром 4 , жорстко прикріпленим до мідної плашки 1 (наприклад, привареним) для розміщення в ньому електричного з'єднувача 5.

Затиск живильний (варіант 2) складається з двох плашок 6 і 7, обидві виконані з міді і додатково забезпечені сталевими накладками 8, при цьому плашка 6 забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром 4 для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача 5.

Монтаж затиску живлячої на контактному проводі або несе тросі здійснюють наступним чином.

У заводських умовах або в умовах майстерні розміщують мідний або сталемедний провід електричного з'єднувача 5 в порожнистий мідний циліндр 4, приварюють з торця, потім циліндр 4 приварюють до плашки 1 або до плашки 6.

Отриману конструкцію в умовах експлуатації встановлюють на несучий трос або контактний провід контактної мережі і, згідно з першим варіантом, болтовим кріпленням 3 приєднують плашку 2, виконану, наприклад, із сталевого прокату, і закручують гайку з боку сталевий плашки 2. Згідно варіанту 2, мідні плашки 6 і 7, виконані, наприклад, з прокату, постачають сталевими накладками 8, також виконаними з прокату, і скріплюють болтовим кріпленням 3.

Пропонований затиск живильний (2 варіанти) забезпечує надійне кріплення електричного з'єднувача до несучого тросу або контактного проводу, при цьому значно спрощується його монтаж в умовах експлуатації. Затиск забезпечує хорошу електропровідність за рахунок застосування в його конструкції міді, а використання сталевого прокату в якості однієї з плашок або в якості накладок для обох плашок дозволяє, не деформуючи електричний з'єднувач, забезпечити жорсткість болтового з'єднання, а також знизити споживання кольорового металу - міді і, внаслідок цього, здешевити виробництво затискачів.

1. Зажим живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або несучим тросом, що включає дві плашки з болтовим кріпленням, що відрізняється тим, що одна з плашок виконана мідної, а інша - сталевий, при цьому мідна додатково забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача.

2. Зажим живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або несучим тросом, що включає дві плашки з болтовим кріпленням, що відрізняється тим, що обидві плашки виконані мідними і додатково забезпечені сталевими накладками, при цьому одна з плашок забезпечена жорстко закріпленим на ній мідним порожнистим циліндром для розміщення в ньому проводи електричного з'єднувача.

3. Зажим живить для з'єднання проводу електричного з'єднувача з контактним проводом або несучим тросом по п.1 і / або 2, який відрізняється тим, що в якості матеріалу для плашок використовують мідний і сталевий прокат, а для накладок - сталевий прокат.

Схожі статті