Аналіз організації капітального будівництва та ремонту торгових підприємств - реферат, сторінка 1

2. Основна частина 5

1. Завдання вдосконалення матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі 5

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності організації торгівлі Універсальний магазин в п. Устя 6

2.1. Загальна характеристика магазину 6

2.2. Структура апарату управління магазином 7

2.3. Фінансові показники діяльності магазина 9

2.4. Площа і склад приміщень магазина 9

3. Організаційні форми будівництва 12

3. 1.Будівництво підрядним способом 13

3. 2. Господарська форма здійснення будівництва 15

3. 3. Будівництво об'єктів «під ключ». 15

4. Організаційно-технічна підготовка будівництва 16

5. Здійснення будівництва додаткової складської площі магазину «Універсальний» 18

6. Прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів 21

6.1. Загальні положення 21

6.2.Требованія до об'єкта приймання 22

6.3. Документація, необхідна при прийманні об'єкта 22

3. Висновки і пропозиції 24

Список використаної літератури 26

Метою даної роботи є вивчення організації капітального будівництва та ремонту торгових підприємств.

Основними завданнями вдосконалення матеріально-технічної бази торгівлі є забезпечення розвитку інфраструктури роздрібної торгівлі шляхом створення сприятливих умов для діяльності і розвитку підприємств торгівлі.

Магазин повинен мати у своєму розпорядженні комплексом приміщень, необ-хідних для раціонального функціонування торгово-технологічного процесу. Склад і розміри приміщень залежать від типу магазину і його загальної площі.

Торгові приміщення займають найважливіше місце в загальній со-сукупності приміщень магазину. До них відносять торгові зали, приміщення прийому і видачі замовлень, зал кафетерію, зал демон-страції нових товарів, приміщення (зони) для надання додат-Передачі послуг покупцям. Всі ці приміщення несуть основне функціональне навантаження в магазині. Площі, форми і пропорції торгових примі-ний в значній мірі обумовлюють рівень обслужи-вання покупців, впливають на побудову торгово-технологічного процесу в магазині, на економічні поки-затели його роботи.

До адміністративно-побутових приміщень відносять контор-ські приміщення, кабінет директора магазину, приміщення для розміщення їдальні або буфету для персоналу магазина, кому-нати відпочинку, головну касу, здоровпункт, гардеробні, душі-ші і т. П.

Всі приміщення магазину повинні бути розташовані з ура-те забезпечення раціонального взаємозв'язку між ними.

Розміщення приміщень і їх планування повинні бути право-вані на забезпечення максимальних зручності для покупців при відборі і покупці ними товарів, раціональне осуществле-ня всіх торгово-технологічних операцій на основі широко-го впровадження сучасного торгово-технологічного обладнання. Планування приміщень магазина повинна забезпечувати нормальні умови роботи персоналу, високий рівень про-тивність праці працівників.

Якщо планування магазину є недостатньо раціонально виконана або відчувається нестача торговельних або підсобних площ, то в цьому випадку підприємства роздрібної торгівлі вдаються до капітального будівництва або реконструкції.

У цій роботі буде розглянута організація розширення складських площ магазину «Універсальний», який знаходиться в пос.Усть Усть-Кубенского району.

Будівництво буде здійснюватися підрядним способом.

2. Основна частина

1. Завдання вдосконалення матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі

Основними завданнями вдосконалення матеріально-технічної бази торгівлі є забезпечення розвитку інфраструктури роздрібної торгівлі шляхом створення сприятливих умов для діяльності і розвитку підприємств торгівлі.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності організації торгівлі Універсальний магазин в п. Устя

2.1. Загальна характеристика магазину

Назва. магазин «Універсальний»

Галузь. роздрібна торгівля

Місцезнаходження. п. Устя

Характер діяльності. промислові та непродовольчі товари

Статутний капітал. 85 тис. Руб.

Число зайнятих. (На 01.11.06) 25 чол.

Основна сфера діяльності. роздрібна торгівля товарами народного споживання.

Години роботи. з 10 до 20 годин

Універсальний магазин - одне з найбільших і популярних торгових підприємств селища. Персонал становить 25 співробітників, 20 з яких зайняті безпосередньо на обслуговуванні відвідувачів.

За товарною спеціалізацією - магазини класифікуються як -узкоспеціалізірованние, спеціалізовані, комбіновані, універсальні, змішані.

Універсальний магазин за товарною спеціалізацією відноситься до універсальних магазинах.

Залежно від типу будівлі - окремо стоїть, вбудовано-прибудоване і торгові комплекси.

В цьому випадку Універсальний магазин є окремо стоїть будівлею.

З урахуванням особливостей об'ємно планувального рішення - одноповерхова, багатоповерхове, з підвальними приміщеннями або без.

Універсальний магазин - багатоповерхове (2) будівля з підвальними приміщеннями.

За функціональним особливостям - стаціонарні, пересувні, сезонні, посилкові, комісійні та ін.

Універсальний магазин є стаціонарним магазином.

За формами обслуговування - самообслуговування, обслуговування через прилавок.

Універсальний магазин має обидві форми обслуговування.

2.2. Структура апарату управління магазином

1. Директор магазину

Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю магазину і на нього покладаються такі обов'язки:

2. Координувати роботу всіх служб і підрозділів.

3. Раціонально використовувати фінансові, матеріальні та людські ресурси з метою забезпечення прибутковості

4. Забезпечити виконання колективного договору.

5. приймати на роботу і звільняти працівників магазину

7. Організувати правову роботу і забезпечити дотримання чинного законодавства

8. Представляти і захищати інтереси працівників ВАТ «ЦУМ» в різних інстанціях.

Директор несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збитки, завдані магазину за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

2. Головний бухгалтер.

Головний бухгалтер забезпечує в суворій відповідності до чинного законодавства здійснення фінансової діяльності Універсального магазину

Hа головного бухгалтера покладаються такі обов'язки:

1. Оформлення та здійснення фінансових операцій, в тому числі своєчасні і в повному обсязі розрахунки з бюджетом.

2. Правильно і раціонально організовувати бухгалтерський облік, що відповідає законодавчо встановленим вимогам.

3. Постійно здійснювати облік результатів фінансово-господарської діяльності

4. Забезпечити збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, для чого організувати своєчасне проведення якісних інвентаризацій, контрольних перевірок, заходів спрямованих на збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

5. Організувати достовірний облік витрат, вживати заходів, спрямованих на їх зменшення.

6. Контролювати правильне витрачання фонду оплати праці, дотримання штатного розкладу, платіжної і фінансової дисципліни.

7. Забезпечувати правильність і своєчасність проведення та оформлення переоцінки, уцінки і перемаркировки товарів.

Головний бухгалтер несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збитки, завдані за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

2.3. Фінансові показники діяльності магазину

Схожі роботи:

Організація транспортного забезпечення комерційної діяльності торговогопредпріятія

Курсова робота >> Транспорт

капітальногостроітельства. закупівель сільськогосподарських продуктів, матеріально-технічного постачання і товарообігу і обгрунтовуються необхідними розрахунками; - підприємства і організації.

Організація праці та управління на роздрібному торговомпредпріятіі

- організація роботи з кадрами; - організація праці та заробітної плати; - матеріально-технічне постачання; - капітальне будівництво ; -. торговомпредпріятіі. чинному на території нашого міста. За результатами роботи, в процесі аналізаорганізаціі.

Організація і вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

Дипломна робота >> Маркетинг

капітальне будівництво. Головним завданням керівників підприємств. аналізорганізаціі маркетингової служби на підприємстві; аналіз товарної і збутової політики підприємства; аналіз. виробничих і торговихпредпріятій спостерігається посилення конкуренції.

Планування торгового залу магазину і її вплив

Курсова робота >> Економіка

і аналізорганізаціі пристрої планування і обладнання торговогопредпріятія на. сучасних ін-дустріальних методів будівництва окремих приміщень ;. експлуатаційних витрат торговойорганізаціі. Капітальнийремонт передбачає заміну.

Прибуток і рентабельність торговогопредпріятія (1)

Дипломна робота >> Економіка

капітальногостроітельства. підприємства. аналіз передбачає побудову різних факторних моделей аналізу коефіцієнтів рентабельності. Аналіз рентабельності комерційного (торгового) підприємства. і організація діяльності торговогопредпріятія. Підручник.

Схожі статті