Організація капітального будівництва та ремонту підприємств торгівлі

Будівництво може здійснюватися тільки при наявності проектно-сметочнимі документації. Для будівництва необхідно спочатку спроектувати торгові будівлі.

Проект - комплекс технічної та конструкторської документації, що містять техніко-економічні обґрунтування розрахунків, креслень, кошторисів, пояснювальних записок та ін. Матеріали необхідні для будівництва.

Проект призначений для виробництва будівництва і монтажних робіт.

ТЕО - підтвердження проектних рішень, визначається технічними розрахунками.

Для великих підприємств ТЕО є документом підтверджуючим доцільність проектування і будівництва підприємства, визначення потужності в регіоні.

Розрахунки - результати обчислення проектування підприємства.

Креслення проекту - графічне зображення будівель, споруд, їх окремих частин, а також планування із зазначенням розташування основного обладнання, схем електропостачання і т.п.

Кошторис - документ, на основі якого визначається вартість будівництва або вид фінансової угоди. На основі позначки здійснюються розрахунки між закупщиком або підрядником вир. ціну за готову будівельну продукцію.

Проектно - кошторисна документація - визначає вартість проекту, витрати трудових і матеріальних ресурсів. З цією метою в проектах визначається потреба в будівельних матеріалах, в обладнанні; встановлюється тривалість будівництва.

Проекти за ознакою виконання можуть бути:

1. Індивідуальні проекти.

2. Типові Проекти.

3. Нормоіспользующіе (Повторні) проекти.

Типові проекти дозволяють скорочувати терміни на розробку проектування та здешевлюють розробки проекту. При типовому проектуванні здійснюється єдина технічна політика в будівництві, використовуються типові деталі, виготовлені індустріальним методом, сто в кінцевому підсумку знижує витрати на будівництво будівель і прискорює процес будівництва.

Розробкою проектів займаються проектні інститути, при цьому вони використовують будівельні норми і правила. Цей документ обов'язковий для всіх будівельних і монтажних організацій. Можуть застосовуватися регіональні будівельні норми.

При проектуванні будівництва використовують будівельні технологічні норми, стандарти для матеріалів і деталей, зазначені нормативні документи є засобом державного регулювання містобудівної діяльності, тому що вони містять комплекс кількісних і якісних показників, що регулюють розробку та реалізацію містобудівної документації на домовлених засадах з проектними організаціями.

Будівництво нових об'єктів дозволяється починати після організації підготовки, яка здійснюється в три етапи:

1) Виконання орган. заходи затвердження в установленому порядку проектного завдання зі зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком.

2) Вирішення питань щодо забезпечення будівництва матеріалами, конструкціями, деталями. На даному етапі закінчується

¾ розробка креслень і кошторисів

¾ оформлено фінансування проекту

¾ відведена територія під проект

¾ закінчені вишукувальні роботи

¾ визначені підйомні шляху

¾ джерела тепла, електро та водопостачання

¾ отримані відомості про наземних і підземних комунікаціях

¾ розміщені замовлення на поставку обладнання

¾ визначені будівельні, монтажні та спеціальні організації, які будуть здійснювати будівництво об'єкта.

3) Будівництво майданчика включає в себе наступні види робіт:

¾ Створення замовником опорної геодезичної мережі

¾ Освоєння будівельного майданчика

¾ Створення складських та інших тимчасових споруд, необхідних для будівництва

¾ Будівництво огорож і під'їздів до майданчика

¾ Підготовчі роботи, які включені до складу проекту.

Будівництво здійснюється підрядним і господарським способом. При підрядному способі будівництва монтажні роботи виконують загальними будівельними та спеціальними підрядами будівельних організацій на основі договору підряду.

При господарському способі будівництва все вище зазначені роботи виконуються силами забудовника. В окремих випадках можуть залучатися поспіль. організації.

Реконструкція торгових підприємств: поточний ремонт здійснюються на основі реконструкційних інвестицій. Капітальний ремонт здійснюється на основі амортизаційних відрахувань.

Приймання в експлуатацію здійснюється за «СНИП». Приймання в експлуатацію готових підприємств, будівель і споруд проходить в два етапи:

1. Попередня приймання.

2. Здійснюється працівниками комісії.

Працівники комісії організовуються замовником, під його представництво в 5-ти денний термін з моменту отримання повідомлення в письмовому вигляді від підрядника про готовність об'єкта.

До складу комісії входять:

1. Представники замовника.

2. Представники підрядника.

3. Представники проектної організації.

4. Представники профспілкової організації.

5. Представники пожежного нагляду.

6. Представники державної санітарної інспекції.

Працівники комісії знайомляться з документами, перевіряють готовність об'єкта, обладнання, відповідність виконаних робіт і дають оцінку.

Якщо виявляються дефекти, то вони заносяться в дефектну відомість і підлягають усуненню в установлений термін. За результатами приймання встановлюється акт опису, складається всіма членами комісії.

Приймальна комісія починає свою роботу після письмового повідомлення підрядника про готовність об'єкта до здачі в експлуатацію. Комісія перевіряє виконання всіх видів робіт, дає оцінку якості за бальною системою. За результатами роботи складається акт, підписується всіма членами приймання, триває ця процедура від 1 до 10 днів. Будинки і споруди, що мають недороблені об'єкти в експлуатацію не беруть.

Представники приймання комісії надають такі документи:

1. Акт приймання об'єкта в експлуатацію.

2. Короткий доповідь, записку приймання

3. Проектне рішення

Схожі статті