Діагностування електрообладнання автомобіля

Діагностування електрообладнання автомобіля

Загальні відомості. В процесі експлуатації в системі електрообладнання виникають різні несправності, які потребують діагностування, регулювань і інших робіт з технічного обслуговування. Обсяг цих робіт становить від 11 до 17% від загального обсягу робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля.

Велика кількість несправностей приладів системи електрообладнання найчастіше виникає в результаті зносу і незадовільного технічного обслуговування. Своєчасне виявлення несправностей в значній мірі сприяє підвищенню експлуатаційних характеристик автомобілів.

При діагностуванні контрольно-вимірювальних приладів вимірюють основні параметри, які задані технічними умовами заводів-виготовлювачів. Діагностувати технічний стан електрообладнання в умовах станцій технічного обслуговування і великих автотранспортних підприємств потрібно за допомогою спеціальних стендів і приладів.

В даний час діагностують прилади електрообладнання в динаміці на працюючому двигуні, при якому в один прийом перевіряють цілі ланцюги. Такі електронні стенди дозволяють здійснити діагностування цілого ряду параметрів при одному підключенні датчиків з максимальною точністю вимірювань при мінімальній трудомісткості.

Електронні стенди значно скорочують трудомісткість діагностування, підвищують точність вимірювання нестаціонарних процесів, характерних для автомобілів, дають більш достовірні дані для висновку про технічний стан машин.

Принцип роботи приладів для перевірки системи запалювання та електрообладнання заснований на вимірюванні електричних величин, які при відхиленні від норми змінюють свої параметри. Ці параметри фіксуються вимірювальними пристроями і порівнюються з еталонними показниками справного елемента системи запалювання або електрообладнання.

Робоче місце 1. Комплект Е-401 приладів, пристроїв та інструменту для перевірки і технічного обслуговування акумуляторних батарей.

Мета роботи. Вивчити пристрій і правила експлуатації комплекту Е-401 приладів для перевірки і технічного обслуговування акумуляторних батарей.

Схожі статті