Короткий курс логіки - мистецтво правильного мислення - гусев д

раздо більше, ніж обсяг поняття «чоловік», тому що чоловіків менше, ніж людей взагалі. А обсяг поняття «російський чоловік» набагато менше, ніж обсяг поняття «чоловік», тому що російських чоловіків на світі набагато менше, ніж взагалі всіх чоловіків. І, нарешті, обсяг поняття «перший президент Росії» дорівнює одиниці, тому що включає в себе тільки одну людину. Точно так же обсяг поняття «місто» дуже широкий, оскільки це поняття охоплює всі міста в світі, а обсяг поняття «столиця» менше обсягу поняття «місто», так як це поняття охоплює тільки столиці, яких набагато менше, ніж міст. Обсяг же поняття «столиця Росії» дорівнює одиниці, тому що включає в себе один-единий місто.

Всі поняття за обсягом і змістом поділяються на кілька видів. За обсягом вони бувають поодинокими (в обсяг поняття входить тільки один об'єкт, наприклад: Сонце, місто Москва, перший президент Росії, письменник Лев Толстой), загальними (в обсяг поняття входить багато об'єктів, наприклад: небесне тіло, місто, президент, письменник) і нульовими (в обсяг поняття не входить жодного об'єктивним

та, наприклад: Баба-яга, Кощій Безсмертний, Дід Мороз, вічний двигун, марсіанський житель. т. е. поняття існує, а об'єкт,

який воно позначає, не існує). За обсягом поняття також бувають колективними (поняття позначає об'єкт, який з-

варто, збирається з якогось обмеженого набору елементів, ділиться, розпадається на якісь складові частини, наприклад: 10 клас

«А», рота солдатів, музичний колектив, вовча зграя, сузір'я) і

несобірательное (поняття позначає об'єкт, який не перебуває, не збирається з якогось обмеженого набору елементів, не ділиться, не розпадається на якісь складові частини, будучи чимось еди-

вим, цілим, наприклад: людина, рослина, зірка, океан, олівець).

За змістом поняття бувають конкретними (поняття позначає який-небудь об'єкт, наприклад: стіл, гора, дерево, планета) і абстрактними (поняття означає не об'єкт, а ознака, свой-

ство, наприклад: мужність, дурість, неохайність, темрява). За змістом поняття також бувають позитивними (поняття позначає наявність чого-небудь, наприклад: тварина, школа, хмарочос, комета) і негативними (поняття позначає відсутність чого-небудь, наприклад: чи не тварина, не школа, неправда, бестакт-

ність). Легко помітити, що поняття є негативним, коли слово, яким воно виражено, вживається з часткою «не» або з приставкою «без-», однак якщо ця частка «не-» входить до складу слова, яке без неї не вживається, наприклад: нечупара, неряш-

ливость, негода, недбальство, невігластво. то поняття, виражений

ве таким словом, є позитивним.

Розглянутий вище матеріал можнопредставітьввідетабл.1.

Будь-якому поняттю можна дати логічну характеристику. Це означає - розібрати його за обсягом і змістом. Спочатку треба визначити, одиничним, загальним або нульовим воно є, потім встановити, збірне воно або несобірательное, потім з'ясувати, конкретне воно або абстрактне і, нарешті, відповісти на питання - по-

ложітельное воно або негативне. Наприклад, поняття «Сонце» - одиничне (в його обсяг входить один об'єкт, одне небесне тіло), несобірательное (Сонце не перебуває з яких частин, не ділиться на них), конкретне (Сонце - це об'єкт, а не ознака або властивість) , позитивне (цим поняттям позначається наявність, а не відсутність об'єкта). Точно так же «рослина» - це поняття загальне, несобірательное, конкретне, позитивне, а поняття «сузір'я Оріона» - одиничне, збірне, конкретне, позитивне.

1. Що таке поняття?

3. Якими бувають поняття за обсягом і змістом? Наведіть по десять прикладів для понять одиничних, загальних, нульових, збірних, несобірательное, конкретних, абстрактних, позитивних, негативних.

4. Що таке логічна характеристика поняття? Як вона складається?

5. Дайтелогіческуюхарактерістікуследующімпонятіям: Місяць,

рослина, столиця держави, музичний колектив, знаменитий художник, кентавр, датський фізик Нільс Бор, древній філософ, Антарктида, Атлантида, збірна Росії, аркуш паперу, молекула води, злочинне співтовариство, рівень злочинності, невігластво, дурість, розумна людина, дорогоцінний камінь, п'яна компанія, неправда, водень, геометрія, рота солдатів, несправедливість, експлуатація, повітря, філософи мілетської школи, знаменитий твір мистецтва, тиша.

1.2. Певні і невизначені поняття

а також точно встановити кордон між тими об'єктами, які етопонятіеохвативает, ітемов, коториенепрінадлежаткегооб'ему.

- щодо будь-якої людини неможливо точно сказати, є він хорошим спортсменом чи ні, т. Е. Потрапляє або потрапляє у обсяг даного поняття; інакше кажучи, не можна провести різку межу між безліччю хороших спортсменів і всіма, хто ними не є, точно відокремити одних від інших.

Звичайно, набагато зручніше і простіше звертатися з певними поняттями, ніж з невизначеними, проте останні займають значне місце і відіграють важливу роль в мисленні і мові. Основні причини появи та існування невизначених понять такі:

і не зміг остаточно і вичерпно відповісти на питання про те, що ж таке любов.

2. Як правильно помітили ще стародавні греки, все в світі вічно змінюється. Різноманіття і плавність переходів з одного стану в інший важко висловити точно і однозначно, у вигляді певних понять. Не дивно, що ці переходи зазвичай позначаються невизначеними поняттями. Чи можемо ми точно сказати, коли людина є юним, коли молодим, коли зрілим, коли він досягає середнього віку і, нарешті, коли стає старим? Разумеет-

ся, поняття «юний», «молодий», «зрілий», «старий» і багато дру-

Гії, їм подібні, є невизначеними.

3. Існування невизначених понять багато в чому пов'язано з тим, що люди часто по-різному оцінюють одні і ті ж об'єкти, властивості, явища і події. Одній людині якась книга здасться цікавою, іншому - нудною. Один і той же вчинок може у одного викликати захоплення, в іншого - обурення, третього - залишить байдужим. Відмінності в оцінках навколишньої дійсності втілюються в невизначеності багатьох поня-

тий, наприклад: цікавий фільм, модний одяг, здібний учень, нудна книга, важке завдання, негідну поведінку, симпатична дівчина, смачна страва.

Необхідно відзначити, що три названі причини появи

і існування невизначених понять не ізольовані, а тісно пов'язані між собою. Вони діють завжди спільно, і, швидше за все, в будь-якому невизначеному понятті можна угледіти одночасна участь цих причин.

Незважаючи на неясність змісту і нерізкість обсягу невизначених понять, ми зазвичай користуємося ними без особливих труднощів, як правило, інтуїтивно розуміючи, про що йде мова,

коли говорять про нудною книзі, нецікаве фільмі, розумну людину, безсовісною витівку, зручному кріслі, високу зарплату

і т. п. Звичайно ж, якби в мисленні і мові функціонували тільки певні поняття, то вони (мислення і мова) були б точнішими. В цьому випадку зникли б різночитання, двозначність, неясність, а в людському спілкуванні було б набагато менше труднощів і бар'єрів у вигляді взаємного нерозуміння і розбіжностей. Однак бо 2 більша точність мови і миш-

лення зробила б їх біднішими і менш виразними. В одному з підручників з логіки пропонується згадати опис Чичикова з «Мертвих душ» Миколи Васильовича Гоголя: «У бричці сидів пан не красень, але й поганий зовнішності, не дуже товстий, не надто тонкий; не можна сказати, щоб старий, проте ж і не так щоб дуже молодий »1. Як бачимо,

опис зовнішності героя цілком складається з невизначених понять. Але ж можна було б скласти це опис з певних понять, і тоді воно виглядало б, наприклад, так: «У бричці сидів пан 45 років, зростом 175 см, в черевиках 41 розміру, обсяг голови - 60 см, грудей - 80 см ... ». Однак в даному випадку перед нами було б не художній твір, а щось на кшталт міліцейського протоколу. Як бачимо, в деяких областях мислення і мови неможливо обійтися без невизначених понять, наприклад, в художній літературі, яка без них перестане бути самою собою. Але і в повсякденному спілкуванні часто більш доречні невизначені поняття, ніж певні. Характеризуючи когось, швидше за все, ми ска-

жем просто «високий чоловік», а не «людина ростом 187 см».

Прагнучи зробити мислення і мова більш точними, намагаючись вигнати з них невизначені поняття, ми ризикуємо залишитися взагалі без мислення і мови. Натачівая лезо ножа, намагаючись досягти його максимальної гостроти, можна точити його до тих пір, поки від леза нічого не залишиться.

Отже, невизначені поняття займають значне місце

в нашій інтелектуально-мовній практиці. Вони являють собою її невід'ємний компонент, і позбавлення від них так само позбавлене сенсу, як і неможливо. Невизначені поняття є джерелом неточності, розбіжностей і комунікативних (пов'язаних зі спілкуванням) перешкод не самі по собі, а в залежності від тієї ситуації, в якій вони вживаються. Як вже говорилося,

в художній літературі вони навіть необхідні. До різного родатрудностямнеопределенниепонятіямогутпрівесті, якщовони вживаються, наприклад, в офіційних документах. Невизначені поняття, що потрапили в тексти законів, можуть створити основу для різночитань і невірних рішень. Так, поняття «порушення громадського порядку» є невизначеним і, коли вони присутні

1. Що таке певні поняття?

2. Що являють собою невизначені поняття?

3. Які основні причини появи та існування невизначених понять? Чи можна без них обійтися, взагалі виключивши їх з мислення і мови? Якщо неможливо, то чому?

4. Чи представляють невизначені поняття самі по собі, незалежно від ситуації, в якій вони вживаються, комунікативні перешкоди? Чому, на ваш погляд, вживання невизначених понять в повсякденному спілкуванні не призводить нас до комунікативним ускладнень?

5. В яких випадках невизначені поняття можуть стати причиною різних ускладнень і зіграти негативну роль? Яким чином можна боротися з ними в цих ситуаціях?

6. Наведіть по десять прикладів для певних і невизначених понять.

7. Визначте, які з наступних понять є певними, а які невизначеними: карась, ссавець жи

Вотня, велика собака, дика кішка, престижний навчальний заклад, московське навчальний заклад, планета Нептун, яскрава зірка, талановита людина, багач, бездарний викладач, кандидат фізико-математичних наук, хуліган, відомий письменник, високі гори, підручник з хімії, хороша музика , нудна лекція, добротний одяг, скромна їжа, збірна Росії з футболу, велике місто, столиця держави.

1.3. Види відносин між поняттями

Поняття бувають сумісними і несумісними. Сумісними називаються поняття, обсяги яких мають

загальні елементи, будь-яким чином стикаються. Наприклад, поняття «спортсмен» і «американець» сумісні, т. К. Їх обсяги мають загальні елементи або об'єкти: є такі спортсмени, які є американцями, і навпаки, є такі американці, які є спортсменами.

Несумісними називаютсяпонятія, об'емикоторихнеімеют загальних елементів, ніяким чином не стикаються. Наприклад, поняття «трикутник» і «квадрат» є несумісними, тому що їх обсяги не мають спільних елементів: жоден трикутник не може бути квадратом, і навпаки.

Короткий курс логіки - мистецтво правильного мислення - гусев д

Сумісні поняття можуть бути у відносинах рівнозначності, перетинання і підпорядкування.

Поняття перебувають у відношенні рівнозначності в тому випадку, якщо їх обсяги повністю співпадають. Наприклад, равнознач-

ними будуть поняття «квадрат» і «рівносторонній прямоуголь-

нік », т. к. будь-який квадрат - це рівносторонній прямокутник, а будь-який рівносторонній прямокутник - це квадрат. У логіці відносини між поняттями прийнято зображати за допомогою кругових схем Ейлера (Леонард Ейлер - відомий математик XVIII ст.): Одне поняття, а вірніше його обсяг, зображується одним колом, а друге, т. Е. Його обсяг, - іншим. Взаємне розташування цих кіл на схемі (вони можуть повністю збігатися, або перетинатися, або не стикатися, або одне коло може розташовуватися усередині іншого) і показує те чи інше відношення між поняттями. Так, відношення рівнозначності між поняттями «квадрат»

(К) і «рівносторонній прямокутник»

(Р. п.) Зображується схемою, на якій два кола, що позначають два рівних обсягу, повністю збігаються (рис. 1).

Поняття перебувають у відношенні перетину тоді, коли їх обсяги співпадають тільки частково. Наприклад, пересічними будуть поняття «школяр» (Ш) і «спортсмен» (З): є такі школярі, які є спортсменами, і є такі спортсмени, які є школярами; але в той же час школяр може

же не бути спортсменом, так само як і спортсмен може не бути школярем. На схемі Ейлера відношення перетину изобра-

жается двома пересічними колами

(Заштрихована частина показує частково збігаються обсяги двох понять) (рис. 2).

Поняття перебувають у відношенні підпорядкування в тому випадку, коли обсяг одного з них обов'язково більше обсягу іншого і повністю його в себе включає (один обсяг як би підкоряється іншому). Наприклад, щодо підпорядкування перебувають поняття «карась» (К) і «риба» (Р), т. К. Все карасі - це обов'язково риби, але рибами є не тільки карасі, є й інші види риб. Таким чином, обсяг поняття «карась» є меншим по відношенню до обсягу поняття «риба» і повністю в нього включається (підпорядковується йому). Що стосується підпорядкування поняття

Короткий курс логіки - мистецтво правильного мислення - гусев д

з меншим обсягом називаються видовими. а з великим - родовими. На схемі Ейлера відношення підпорядкування зображується двома колами, один з яких розташовується всередині іншого (рис. 3).

пиваются всі випадки сумісності між поняттями.

Короткий курс логіки - мистецтво правильного мислення - гусев д

Оскільки обсяги протилежних понять не стикаються, це ставлення частково схоже на супідрядність. Однак поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування, позначають просто різні об'єкти різних видів і одного роду, але не протилежні одна одній. Чи не можемо ж ми стверджувати, що сосна є протилежністю берези, а береза ​​- протилежністю сосни: це просто різні дерева, і не більше того. У той же час високий чоловік являє собою протилежність низького людини і навпаки. Так само протівоположни-

ми будуть поняття «темна кімната» і «світла кімната», «гаряча вода» і «холодна вода», «білий аркуш» і «чорний лист», «глибока річка» і «дрібна річка» і т. п.

Поняття перебувають у відношенні суперечності. якщо одне з них являє собою заперечення іншого, причому на відміну від протилежних понять, між такими, що суперечать поняттями не може бути третього (середнього) варіанту. Наприклад, в отношенііпротіворечіянаходятсяпоня-

ку «високий чоловік» (В. ч.) і «невисокий чоловік» (Нв. ч.).

У тому випадку, коли одне поняття є отріцаніемдругого, тре В. ч. Нв. ч. тий варіант автоматично виключається: інізкійчеловек, і людини середнього зросту - це невисокий чоловік. На схемі Ейлера відношення протиріччя зображується одним колом, поділеним на дві частини, які позначають суперечать поняття

Відносинами підпорядкування, протилежності і суперечності вичерпуються всі випадки несумісності між поняттями.

Отже, в логіці виділяється шість варіантів відносин між поняттями. Для зручності їх запам'ятовування вони представлені в табл. 2.

Схожі статті