Переробка пластику (піроліз пластика) і пластикових відходів вУкаіни і європі, установка

Переробка пластику вУкаіни і Європі

Рівень розвитку суспільства можна оцінити за способом утилізації відходів. Однак важливо пам'ятати не тільки про складність технологічного процесу, а й про ступінь його впливу на навколишнє середовище. У століття пластмас переробка пластика - це ще один виток в еволюції людства.

Полімерні відходи: специфіка утилізації

Специфіка переробки пластикових відходів пов'язана з двома основними причинами:

Переробка пластику (піроліз пластика) і пластикових відходів вУкаіни і європі, установка

 1. різноманітний і складний хімічний склад (полистерол, полівінілхлорид, поліфеніл, поліетилентерефталат, поліпропілен і т.п.);
 2. тривалий період розпаду (до 100 років, а в деяких випадках - до 500 років).

Перспектива пластикових відходів, без переробки - утилізація на полігонах, обсяги яких не безмежні. У зв'язку з цим, переробка пластика - одна з найактуальніших проблем для сучасного суспільства.

Тим часом, пластикові відходи є цінна сировина як для самих виробів з пластмаси, так і різних синтетичних матеріалів. І це стає приводом для пошуку методів і способів переробки відходів пластика, які будуть економічно вигідні і екологічно безпечні для людини і навколишнього середовища.

Переробка відходів пластмаси: основні способи

Основні завдання переробки пластмас:
- скорочення обсягів відходів;
- їх знешкодження;
- переробка пластика в паливо;
- виробництво сировини для вторинного використання.
На сьогоднішній день відомі і використовуються в світі такі способи переробки пластмасових відходів.

Спосіб переробки заснований на подрібненні відходів пластмас з метою подальшого їх вторинного використання. Є класичним для більшості країн Європи іУкаіни. Основні етапи переробки:

 1. Сортування відходів за якістю, складом і ступеня забруднення.
 2. Попереднє подрібнення в дробарці.
 3. Повторна сортування отриманої субстанції.
 4. Промивання і сушіння пластикових частинок.
 5. Переплавлення в спеціальних печах до отримання однорідної полімерного розплаву.
 6. Виготовлення грануляту в екструдері за заданими характеристиками в'язкості, щільності та розміру.

В результаті такої переробки пластмасових відходів отримують сировину для виробництва штучного волокна, пластикових пляшок, пакувальних матеріалів і полімербетону.
Складність переробки полягає в необхідності ретельної сортування і очищення відходів пластика. У ряді випадків, це не завжди можливо, особливо, безпосередньо в місцях збору та накопичення відходів.

Спосіб заснований на розщепленні пластмас водними розчинами кислот при дії високих температур. Процес гідролізу ефективно розвивався в період існування СРСР і на сьогоднішній день має безліч модифікацій. Їх відмінність в застосовуваних каталізаторах і кількості етапів гідрування.

Переробка пластику здійснюється у відповідності з наступним алгоритмом:

 1. Промивання й подрібнення відходів.
 2. Охрупчивание отриманих пластівців.
 3. Подрібнення до частинок розміром в кілька сотень мікрон.
 4. Гідролізаціей субстанції водою в скляному реакторі при температурах до 200 ˚ і невеликому вакуумі.
 5. Нейтралізація отриманих розчинів.
 6. Фільтрація твердих фракцій.
 7. Дистиляція отриманого водного розчину.
 8. Полімеризація утворилася олігомерної суміші.

Продукт переробки - практично повністю очищені від токсичних речовин гранули ПЕТ. Переробка відходів пластика таким способом має два суттєвих недоліки. Це дорожнеча процесу, обумовлена ​​великим витратою води, і велика тривалість обробки відходів. До головного гідності можна віднеси можливість переробки вторинної ПЕТ, в тому числі недостатньо очищеного і з домішками інших полімерів. Гідроліз також вважається досить енергоефективним способом.

Додавання різних каталізаторів на основі гліколів і метанолу дали розвиток способам на основі процесу гліколізу і метаноліза.

Спосіб переробки пластику заснований на процесі гідролізу, де для деполимеризации відходів використовуються гликоли. Обов'язковою умовою реакції також є екстремально високі температури, порядку 210-250 ˚С. При цьому процес протікає при атмосферному тиску. Час реакції і її швидкість залежать від кількості додаються трансетеріфікаціонних каталізаторів. Продукти, одержувані при такому способі переробки пластмас, залежать від типу використовуваного гліколю і його концентрації в вихідному розплаві. Це можу бути суміші олігомерів або біс-оксіетил-рефталат (БОЕТ). Подальше застосування вони знаходять у отриманні з їх використанням поліефірів і полімерів, а також високомолекулярних спиртів.

Перевагою гліколізу є:

 • відсутність необхідності ретельної сортування і очищення вихідних відходів;
 • безвідходність процесу переробки або з допущенням на мінімальну частку відходів.

Однак, виготовлені на основі отриманої сировини пластмаси непридатні для харчового використання.

В основу способу переробки покладено процес глибокої полімеризації (розщеплення) пластмас за допомогою метанолу. Процес метаноліза здійснюється в спеціальних реакторах, де створюються температури понад 150 ˚С і забезпечується тиск 1,5 МПа. Для прискорення протікання хімічних реакцій використовуються каталізатори переетерифікації. Результатом стає готове хімічна сполука, наприклад, при переробці ПТЕФ - це диметилтерефталат. Продукт переробки пластику дуже специфічний і може використовуватися тільки для подальшого отримання поліефірів. До того ж він відноситься до небезпечних речовин: пилоповітряна суміш вибухонебезпечна, а частинки викликають подразнення слизових оболонок очей, дихальних шляхів і шкіри.

Складність метаноліза викликана, в першу чергу, необхідністю ретельної попередньої очистки сировини і дорожнечею процесу деполімеризації. Додаткове обмеження накладає необхідність отримання метанолу, який є продуктом дуже цінних компонентів, таких як природний газ і деревина.

Піроліз або термічна деструкція

Переробка пластику (піроліз пластика) і пластикових відходів вУкаіни і європі, установка

Спосіб є контрольований процес термічного розкладання вихідної сировини - відходів пластика. Особливість перебігу процесу - відсутність доступу кисню до всіх складових горіння. В результаті термообробки вдається для деяких полімерів отримати вихідні мономери. При цьому пластик підлягає переробці не вимагає попередньої ретельної сортування і очищення.

Спрощено алгоритм роботи установки термічної деструкції (УТД) можна описати таким чином:

 1. Сировина завантажується в реактор через завантажувальний вікно безконтактним способом.
 2. Нагрівання внутрішньої камери установки здійснюється поступово з повним контролем внутрішнього тиску. При цьому швидкість підйому температури становить 2-3 градуси в хвилину, а максимальні температури можуть досягати 500˚С.
 3. Початок процесу розкладання супроводжується різким збільшенням тиску в камері, після чого основний нагрів закінчується і система переходить в робочий режим.
 4. Спочатку установка працює на паливі з паливного бака, а після стабілізації процесу переходить на що виділяється в результаті деструкції піролізний газ.
 5. Продукти горіння з теплообмінника надходять в газорідинний роздільник. В результаті рідке піролізне паливо і дистильована вода зливаються в накопичувальні ємності, а газоподібна фракція подається на пальник. У піддоні реактора залишається тільки зольний залишок.
 6. Терморегуляція системи здійснюється за допомогою повітряного і водяного охолодження.

Продуктами переробки пластмас методом піролізу є:
- сухий залишок;
- піролізний газ;
- котельне паливо.

Переробка пластику вУкаіни XXII століття

Спеціалізуючись на переробці органічних відходів, компанія IPEC виділила метод термічної деструкції пластмасових відходів як найбільш прийнятний і перспективний дляУкаіни метод утилізації. У той же час варто відзначити, що і в Європі він ефективно застосовується і вдосконалюється.

1. Метод піролізу відповідає нормам і вимогам безпеки поводження з відходами прийнятим в Європі.

2. Установки термічної деструкції універсальні в плані можливості утилізації органічних відходів усіх видів.

3. Метод є економічно вигідним, тому що переробка пластика дає цінне паливна сировина, яке підлягає подальшому використанню та, відповідно, реалізації.

Таким чином, піроліз є компромісом між енергоефективним і щодо екологічно чистим способом переробки відходів пластика. Це послужило підставою для організації IPEC власного виробництва установок термічної деструкції. Головна особливість УТД - фінансова доступність, простота розміщення і експлуатації.

устаткування

Установка термічної деструкції (УТД-2-200)

Установка термічної деструкції (УТД-1)

Установка термічної очищення (УТО)

Корисна інформація

[. ] Уже сьогодні існують технічні рішення, здатні генерувати електроенергію з відходів, і вони все міцніше займають свою нішу на промисло

Кислі гудрони - це токсична в'язка маса чорного кольору, що складається з ненасичених вуглеводнів, сірчаної кислоти, води і деяких інших компонентів

Піролітичним технологічні лінії, так само як і механічні, можуть похвалитися розмаїттям. Варіюється і їх вартість: від 20 тис. До нескольки

З виробничої площадки IPEC відвантажена друга партія обладнання Комплексу з переробки сланцевих фусов для компанії Viru Keemia Grupp (Естонія

Росія, Харків,
Арсенальна вулиця, будинок 66 Б
схема проїзду

устаткування

Установка термічної деструкції (УТД-2-200)