Правила заповнення довідки, що додається до вантажної митної декларації - російська газета

1. Затвердити:

форму довідки, що додається до вантажної митної декларації;

Правила заповнення довідки, що додається до вантажної митної декларації.

2. Встановити, що:

при реалізації в роздріб імпортованих алкогольної, спиртовмісної, тютюнової продукції та пива (далі - товар) власник товару зобов'язаний пред'явити на вимогу покупця або контролюючого органу копію довідки, що додається до вантажної митної декларації, завірену оригіналами відбитків його друку і друку попереднього власника товару;

при реалізації товару власником товару через приналежну йому роздрібну торгову мережу кожна торгова точка з продажу товару повинна мати копію довідки, що додається до вантажної митної декларації, завірену оригіналом відбитку печатки власника товару;

при реалізації товару в роздріб на консигнаційних умовах власник товару забезпечує кожну торгову точку з продажу товару копією довідки, що додається до вантажної митної декларації, засвідченої оригіналом відбитка його друку, в якій додатково вказується місцезнаходження цієї торгової точки;

контроль наявності у торгових організацій і індивідуальних підприємців довідки, що додається до вантажної митної декларації, її копії та відповідності реалізованого товару зазначеним у довідці відомостями здійснюється Федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини та її територіальними органами.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила заповнення довідки, що додається до вантажної митної декларації

1. Ці Правила встановлюють порядок заповнення довідки, що додається до вантажної митної декларації (далі - довідка), для імпортованих етилового спирту, алкогольної, спиртовмісної, тютюнової продукції та пива (далі - товар).

2. Довідка заповнюється на кожну партію товару одного найменування, поміщеного під митний режим випуску товару для внутрішнього споживання. Заповнена довідка подається юридичною або фізичною особою, яка декларує товар або від імені якого декларується товар (далі - декларант), або за його дорученням митним брокером (представником) до митного органу, що проводить митне оформлення товару, для її перевірки і запевнення до випуску товару.

4. Розділ "А" довідки заповнюється декларантом або за його дорученням митним брокером (представником), засвідчується його підписом і засвідчується печаткою, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації особа, що заповнила довідку, має мати печатку. У разі якщо довідка заповнюється індивідуальним підприємцем, замість найменування організації вказуються його прізвище, ім'я, по батькові, а також серія, номер, дата і місце видачі паспорта (документа, що посвідчує особу).

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у розділі "А" довідки, несе декларант.

5. Розділ "А" довідки заповнюється з дотриманням таких вимог:

а) в позиції "Найменування товару" вказується повне найменування товару (комерційне або інше) з додаванням відомостей про товарний знак, марку та інших технічних і комерційних характеристик, а також відомості про якісний склад товару;

б) в позиції "Кількість товару" зазначаються кількість товару в індивідуальній упаковці, в якій товар доводиться до споживача, і ємність упаковки;

в) позиція "Акцизні марки" заповнюється для товарів, що підлягають відповідно до законодавства Російської Федерації маркуванню акцизними марками. У даній позиції зазначаються серія та номери акцизних марок, якими маркований товар. При відсутності акцизних марок зазначаються номер і дата видачі дозвільного документа, що допускає реалізацію імпортованого товару на території Російської Федерації без акцизних марок;

д) в позиції "Відомості про документи, що свідчать про підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів" вказуються реквізити відповідних документів (номер і дата їх видачі);

е) в позиції "Відомості про осіб, які уклали зовнішньоторговельний договір" вказуються реквізити договору (номер і дата укладення договору), а також відомості про особу, що є російською стороною договору:

для контрагента - найменування особи і його місцезнаходження, зазначені в договорі;

ж) позиція "Власник товару" заповнюється, якщо товар раніше був поміщений під інший митний режим і щодо його мали місце відчуження, передача прав користування, розпорядження або володіння до його випуску для вільного обігу. У позиції зазначаються відомості про особу, що придбала майнові права на товар після його ввезення на митну територію Російської Федерації:

з) в позиції "Одержувач товару" зазначаються відомості про одержувача товару по транспортним (перевізним) документам, якщо у відношенні товару при його випуску для вільного обігу відбувалася міжнародне перевезення, які відомості про особу, що придбала майнові права на товар при завершенні або зміну раніше обраного митного режиму (відповідні відомостям, зазначеним в позиції "Власник товару"):

і) в позиції "Найменування митного органу" зазначаються найменування та код митного органу, розташованого в місці прибуття товару на митну територію Російської Федерації, а також найменування і код митного органу, що здійснив випуск товару;

к) посадова особа митного органу, що проводить митне оформлення товару, в графі "Митний орган" запевняє розділ "А" довідки після звірки відомостей, зазначених у цьому розділі, з відомостями ", заявленими у вантажній митній декларації, з метою встановлення відповідності товару цим відомостям . Довідці присвоюється номер, що відповідає номеру вантажної митної декларації, який проставляється в розділі "Б" довідки і також завіряється посадовою особою митного органу.

6. Розділ "Б" довідки заповнюється при кожній наступній оптової реалізації (передачі) останнім власником товару (продавця) і покупцем (одержувачем) і засвідчується їх печатками.

Індивідуальні підприємці, що реалізують товар, замість найменування організації вказують прізвище, ім'я, по батькові, а також серію, номер, дату і місце видачі паспорта (документа, що посвідчує особу).

Відповідальність за достовірність відомостей, що вказуються в розділі "Б" довідки на кожному етапі реалізації (передачі) товару, несуть власник товару (продавець) та покупець (одержувач) товару.

7. При заповненні довідки всі записи, а також відбитки печаток мають бути чіткими і ясними.

Схожі статті